دانلود کامل پرسشنامه رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸

پرسشنامه رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پرسشنامه رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است).
آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

ابزار پژوهش

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴)

این مقیاس را سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند. این مقیاس را دهقان (۱۳۸۷ ، به نقل از مطیعی و همکاران ۱۳۹۲) برای اولین بار در ایران به کار برده اند. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای ۲۷ گویه می باشد که سه مولفه را مورد بررسی قرار می دهد : مولفه اول ، آماده شدن برای امتحانات ؛ شامل سوالات ۱ تا ۶ می باشد . مولفه دوم ، آماده شدن برای تکالیف می باشد و شامل سوالات ۹ تا ۱۷ می باشد و مولفه سوم ، آماده شدن برای مقاله های پایان ترم سوالات ۲۰ تا ۲۵، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های کلاسی برای دانش آموزان ایرانی نگاه شد و این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد .

لازم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو سوال ارائه شده است که سه سوال اول (۲۶،۱۸،۷) احساس و عاطفه دانش آموز در مورد تعلل ورزی و سه سوال دوم (۲۷،۱۹،۸) تمایل آنها را برای تغییر عادت تعلل ورزی شان می سنجد. نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «به ندرت» ، «بعضی اوقات » ، «اکثر اوقات» ، «همیشه» ، از نمره۱ تا ۴ تعلق می گیرد همچنین در این مقیاس گویه های ۴-۶-۱۱-۱۵-۱۶-۲۱-۲۳-۲۵ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط جوکار و دلاور پور (۱۳۸۶) ، به فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به ترتیب ۶۱/۰ و ۸۸/۰ به دست آمده است. در پژوهش دهقان (۱۳۸۷ ، به نقل از مطیعی و همکاران ۱۳۹۲) پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ ۸۲/۰ شده است. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد (سولومون ، روثبلوم ، ۱۹۸۴).

پرسشنامه رایگان بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی و ارتباط …

۱۰ آذر ۱۳۹۴ – هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی …

اهمالکاری تحصیلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پرسشنامه‌‌های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴)، حل مسأله هپنر (۱۹۸۲) و پرسشنامه مهارت‌‌های یادگیری کرمی (۱۳۸۴) توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. تحلیل نتایج حاصل از اجرای همبستگی … رابطه علی هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ممسنی …

رابطه خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت …

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود. یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح همبستگی معنادار در جهت منفی وجود دارد.

بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت …

توسط عطادخت – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
همچنین یافتهها دلالت بر آن دارند که بین اهمالکاری تحصیلی و مؤلفههای آن با انگیزش پیشرفت دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد (۰۱/۰>P). این نتایج تلویحاتی را برای … Hermans Achievement Motivation Questionnaire and Academic Procrastination Scale were administered among the participants. ANOVA, Pearson Correlation …

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش – …

▶ ۰:۰۹

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
دانلود فایل دانلود فایل اصلیhttps://goo.gl/yCsbi3 هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد پرسشنام.

پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – فایلینا لینک دانلود: http://ampf.ir/fi/75377   آیدی تلگرام: @ampf_ir   مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی راثبلوم، پرسشنا.

[PDF]رابطه خودکارآمدی وهوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی در دانش …

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭﻫﻮﺵ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﺎﻟﮑﺎﺭﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﯿﺰ ﻫﻮﺵ ﺷﻬﺮ ﺭﺷﺖ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮﻡ … ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﺎﻟﮑﺎﺭﯼ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﯿﺰﻫﻮﺵ ﺩﺧﺘﺮﺷﻬﺮ … ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﺵ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (۱۹۹۸) ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻫﻤﺎﻟﮑﺎﺭﯾﺴﻮﺍﺭﯼ (۱۳۹۰) ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ …

[PDF]رابطه ویژگی های شخصیتی ،خودکارآمدی با اهمالکاری تحصیلی …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﺎﻟﮑﺎﺭﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﯼ ۳۸۵ ﻧﻔﺮ. ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﯾﺪ.ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ:۱-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﻮ. ﻓﺮﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ۲- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺷﺮﺭ ۵- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻫﻤﺎﻟﮑﺎﺭﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺍﺭﯼ. ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺘ.ﺎﺯﺭﻭﺷﻬﺎﯼ …

مثال – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی …

در مطالعه اول پژوهش جهت بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان، ۵۹۲ نفر(۲۹۳ پسر و ۲۹۹ دختر) انتخاب شدند و پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(۱۹۸۹) را دریافت و تکمیل نمودند. همچنین در مطالعه دوم پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهمال‌کاری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه تعداد ۳۷۵ نفر(۱۸۲ …

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و …

توسط میرعرب رضی – ‏۲۰۱۵
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد و آزمون مهارت‌‌های ارتباطی کوئین دام، پرسشنامه سبک هویت و آزمون اهمال‌کاری تحصیلی سواری را تکمیل نمودند. … همچنین، سبک‌‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان نقش معنادار ندارند، اما سبک‌‌های هویت سردرگم و تعهد در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان نقش معنادار …

Open J-Gate – فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی …

بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی …. رابطه‌ بین انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی در …

[PDF]ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﮔﺮی اﻫﻤﺎل راﺑﻄﻪ اﻣﻴﺪواری و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴ

۳۰ مهر ۱۳۹۶ – ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮی اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در راﺑﻄﻪ. ی ﺑﻴﻦ اﻣﻴﺪواری ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ. آﻣ. ﻮزان ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ. ۱۵۰٫ داﻧﺶ. آﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ. ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ. ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن. و راﺛﺒﻠﻮم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻣﻴﺪواری اﺷﻨﺎﻳﺪر و ﻣﻌﺪل داﻧﺶ.

[PDF]تحصیلی در کاری اهمال بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت …

توسط حمیدی – ‏۲۰۱۵
مرحله. یا. یک دبیرستان. انتخاب گردید. حجم نمونه. برابر. ۱۳۹٫ دانش. آموز. بود . ابزار. پژوهش پرسشنامه اعتیاد اینترنت. یانگ. و. پرسشنامه. اهمال. کاری. تحصیلی. سوار. ی. است . داده. ها. به روش همبستگی پیرسون. و رگرسیون خطی. موردبررس. ی. قرار گرفت. نتا. یج. نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و. اهمال. کاری. تحصیلی رابطه مثبت. ۲۳٫

بررسی رابطه ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی )تبحری، …

چکیده مقاله. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی، خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری. بدین منظور نمونه ای به حجم ۰۸۲ آزمودنی به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه های ابعاد جهت گیری هدف تحصیلی میدگلی و همکاران ) ۸۹۹۸ (، خودکارآمدی و برای سنجش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان …

تاثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت بر اضطراب امتحان و …

توسط ممبینی شریف
جامعه آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تشکیل می دهد. از این جامعه آماری نمونه ای به تعداد ۳۳۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (میگلی و همکاران، ۲۰۰۰)، پرسشنامه فراشناخت …

رابطه خودکارآمدی وهوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی در دانش …

که بر روی ۱۳۶ نفر از دانش آموزان سال سوم و چهارم که در سالتحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ در دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره دوم مشغول به تحصیلی بودند به طور تصادفی انتخاب شدنداجرا شد.ابزار جمع آوری اطلاعات ،پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲) و پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه اهمالکاریسواری (۱۳۹۰) که بر روی …

[PDF]اصل مقاله (۱۳۱۱۲ K) – مطالعات آموزشی و آموزشگاهی – دانشگاه …

هدف پژوهش حاضر پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر پایه مؤلفههای سرمایه روانشناختی … زندگی، مقیاس تاب آوری و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. ….. خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت. (تسلط- گرایش، تسلط- اجتناب، عملکرد-گرایش و عملکرد- اجتناب) با اهمال کاری تحصیلی. دانشجویان رابطه دارد؟

[PDF]بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال‌کاری تحصیلی …

فرزندی با اهمال. کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک. های. اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس بود. جامعه. آماری متشکل از تمامی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر. بندرعباس بود. تعداد. ۲۳۲٫ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه. های تعارض والد نوجوان )اسدی …

رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال …

ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه اهمال‌کاری سولومون و راثبلوم، پرسشنامه امیدواری اشنایدر و معدل دانش‌آموزان بود. … رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان … اهمال‌کاری تحصیلی با خود-تنظیمی، خودکارآمدی تحصیلی و رضایت از زندگی پایین در ارتباط است (کندمیر[۷]، ۲۰۱۴). همچنین، …

[PDF]تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی،کمال …

رابطه. ی صفات شخصیتی. ،. کمال. گرایی. و رضایت از زندگی با. اهمال. کاری. تحصیلی. انجام. گرفته. است. پژوهش حاضر از نوع. توصیفی. –. همبستگی است. نمونه. ی پژوهش شامل. ۲۰۹٫ دانشجوی دختر و پسر بود که به روش. نمونه. گیری. طبقه. ای. انتخاب شدند. به. منظور. جمع. آوری. اطالعات از پرسشنامه. ی. پنج عاملی شخصیت. نئو). NEO-FFI.

[PDF]نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی …

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ – ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎه. ﻓﺮدوﺳﻲ و. ۱۳۲٫ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ). ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ی اﻣﻴﺪ اﺳﻨﺎﻳﺪر و ﻣﻘﻴﺎس اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴ. ﻠﻲ واﻟﺮﻧﺪ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮش. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻴﻴﺮ و ﻛﺎرور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ….. ای ﻗﻮی ﺑﺮای. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻫﻤﺎل ﻛﺎری. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﺿﻄﺮاب را. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ و داﻧﺶ. آﻣﻮزان دارای اﻣﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ از. اﺳﺘﺮاﺗﮋی. ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ای اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ).

[PDF]Prediction of College Students’ ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻨﻲ اﻫﻤ

توسط ولی زاده – ‏۲۰۱۷
ﮔﺮاﻳـﻲ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪی ﻓﺮاﺳـﺖ،. ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی. ﺷﺮر، ﺳﻴﺎﻫ. ﺔ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ رزﻧﺒﺮگ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن و راﺛﺒﻠـﻮم، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ. ﺔ. راﻫﺒﺮدﻫـﺎی. اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﻨﺘﺮﻳﭻ و دی. ﮔﺮوت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ….. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد. ﺑﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از. ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﭘﺎﻳ. ﺔ. ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫـﺎی واﻗﻌـﻲ. ﺷـﺎن. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . و ﺑﺎ اﻳﻦ روش داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ. ﺷﺎن. را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﻲ.

[PDF]رابطه اهمال‌کاری تحصیلی با باورهای فراشناختی – فصلنامه …

ﺗﺤﺼﯿﻠ. ﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. اﻫﻤﺎل. یﮐﺎر. ﺗﺤﺼﯿﻠ. ﯽ. ﺑﺎ. ﺑﺎورﻫﺎی. ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،. ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻫﯿﺠﺎن. و. ﺗﺤﻤﻞ. اﺑﻬﺎم. اﻧﺠﺎم .ﺷﺪ. روش. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. و. ﺟﺎﻣﻌﻪ. آن. ﮐﻠﯿﻪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﻪ. ۱۲۰٫ ﻧﻔﺮ. از. آﻧﻬﺎ. ﺑﺎ. روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. یﮔﯿﺮ. ﺳﺎده. ﭼﻨﺪ. یاﻣﺮﺣﻠﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﺎداده. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎری. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. یﺳﻮار. ﺑﺎ(. اﺑﻌﺎد. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎری. ﻋﻤﺪی،. اﻫﻤﺎل.

چاپ – دانشگاه تهران

“بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در مادران با دانش آموزان آهسته گام و عادی.” Quality Technology and … “الگوی علی روابط بین سبک های فرزندپروری ادراک شده اهداف پیشرفت خودکار امدی و موفقیت تحصیلی. …. “رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان.

تأثیر یادگیری خودتنظیمی بر سبک‌های حل تعارض دانش‌آموزان …

Two questionnaires were used in this study including Bufard Self–Regulation questionnaire and rahim organizational conflict inventory –II (ROCI-II(. …. گزیدری و دیگران (۱۳۹۴) در تحقیق «رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان» نتیجه گرفتهاند که مؤلفههای هویت تحصیلی …

[PDF]تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری …

۱۳۳٫ نفر با استفاده از روش ناونه. گلری خوشیه. ای،. انتخیا. شده اند و به دو پرسشنامه. ی. ” هویت تحصلیی. ” )واز و ایزاکسیون،. ۸۰۰۲٫ ( و. ” اهایا. -. کاری تحصلیی. )” …. ۷۹٫ تحلیل کانونی رابطه منزلت. های هویت تحصیلی با اهمالکاری. تحصیلی در میان دانش. آموزان. ستج ی ه یت تیصیلی ی د باشخ. در ص رت و د. چنی ه یتی در فرد دا عی اسسااس …

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی …

فریده حمیدی,مجید مهدیه نجف آبادی,ثمانه نمازیان نجف آبادی ; مجله: فناوری آموزش و یادگیری ; تابستان ۱۳۹۴ – شماره ۳ ;

بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو …

بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان … ابزاهای پژوهش حاضر عبارتند از: پرسشنامه سبک شناختی « KAI» (کرتون ۱۹۶۷)، پرسشنامه ی اهمال کاری تحصیلی(تاکمن، ۱۹۹۱) و تأخیر رضامندی تحصیلی (عنبری و …

بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب …

تلفن همراه کیفیت خواب عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ۲۰۱۶ ۰۷ ۲۲ ۵ ۲۱ http://ictedu.iausari.ac.ir/article_23046_1b9599e8d932fba84fb51ea7acb2aca6.pdf 2016-07-22 فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ۲۲۲۸-۵۳۱۸ ۲۲۲۸-۵۳۱۸ ۱۳۹۵ ۶ ۴ (پیاپی ۲۴) رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی …

رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی …

در خصوص پیشایندهای تعلل ورزی، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند؛ از قبیل: اضطراب و وابستگی۹، ترس از ارزیابی منفی۱۰، تعلل ورزی تحصیلی پایین۱۱، درماندگی آموخته شده، خودکم بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت۱۲، انگیزه پیشرفت، اهمال کاری و چندین پیشایند دیگر نیز دارد که کمال گرایی و ترس …

ملال تحصیلی – پایگاه علمی ویراساینس

مجتبی تمدنی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دکتر محمد حاتمی. با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی و اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، ۳۸۹ دانشجو (۲۲۸ دختر و ۱۶۱ پسر) با روش نمونه برداری مرحله ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (۱۹۸۲) و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) پاسخ دادند.

۱۳۹۰ ۸ ۱۴ ۱۴ ۰ مقیاس مهارتهای زندگی:تدوین وهنجاریابی …

روش این تحقیق تهیه مقیاس مذکور از نوع تحقیق و توسعه آموزشی ((R&Dاست و جامعه آماری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال۸۲- ۸۱ بوده‌اند. …. hosen chari ایران hchari@shirazu.ac.ir اهمال‌کاری تحصیلی هسته کنترل درونی جهت‌گیری مذهبی دانشجویان رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان …

[PDF]اثربخشی آموزش مدیریت تعلل بر افزایش خودکارآمدی … – …

توسط SM Golestaneh – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺘﻨﺎب از. ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻌﻠﻞ ورزی ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد. ۳۰٫ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ….. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎر. ی. در اﻧﺠﺎم. ﺗﮑﺎﻟ. ﯿ. ﻒ و ﮐﺎرﻫﺎ دﻻ. ﯾ. ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ. ﯽ. دار. د، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و. داﻧﺸﺠﻮ. ﯾ. ﺎن از ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و ﺧﻮدﺗﻨﻈ. ﻢﯿ. ﮔﺮ. ی. ﮐﺎﻓ. ﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. و ﻫﻤ. ﯿ. ﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﺎل آﻧﻬﺎ در …

[PDF]تبیین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان بر اساس ویژگیهای …

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ – روش. نمونه. ریگ. ی. خوشه. ای چند مرحله. ای با استفاده از فرمول تعیین حجم. نمونه. انتخاب. شدند. پرسشنامه. های اهمال. کاری تحصیلی، شخصیت گلدبرگ و. یش. وه … کاری تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ) P<0.01. (. همچنین میان. وظیفه. شناسی و گشودگی با اهمال. کاری تحصیلی در. دانش. آموزان همبستگی منفی وجود دارد. ). پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم - دانلود ... ۲۳ دی ۱۳۹۶ - پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم. هدف : بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبولم ، از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در ... دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، - Magiran بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان) محمدرضا نیستانی، کمال ... تحلیل کانونی رابطه منزلت های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان ... ارائه مدل ساختاری مهارت های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد؛ دانشگاه شیراز) رابطه ساختاری کمال گرایی، خودکارآمدی، جهت گیری هدفی ... ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - دانشجویان به مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، مقیاس چندبعدی کمال گرایی فروست و همکاران (1990)، مقیاس خودکارآمدی شرر (1982)، مقیاس ... نمونه مورد مطالعه 360 دانش آموز می باشد که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از جامعه مذکور انتخاب شدند و به طور همزمان به پرسشنامه سبک های هویت ... [PDF]بررسی شیوع اهمال کاری سازمانی و عوامل فردی و شغلی مرتبط ... اهمال کاری سازمانی و عوامل فردی و شغلی. فصلنامه مدیریت پرستاری سال پنجم، دوره پنجم، شماره اول، بهار 1395. 23. این یافته ها با مطالعه حاضر هم سو نیست. در اکثر مطالعات مرتبط. داخلی و خارجی میزان اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان و. دانش آموزان در سطح باال گزارش شده است)7 ،25،28(. به نظر. می رسد پایین بودن شیوع اهمال کاری در کارکنان ... Cv of Faculty Members عنایت الله رئیسی, تبیین جامعه شناختی رفتار تخریبی در بین دانش آموزان دبیرستانی, ۱۳۹۵. حبیب اله نصیری, ارائه الگوی علی تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی -اجتماعی و موفقیت در تحصیل و زندگی در دانش اموزان دبیرستانی, ۱۳۹۱. لادن هاشمی, بررسی رابطه علّی کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری خود تنظیمی ... [PDF]تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، برکاهش اهمال ... گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارده شدند از پرسشنامه اهمال کاری باسکو برای جمع آوریاطلاعات. استفاده شد. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ... بین دانشجویان و دانش آموزان انجام شده است. در برخی. از این مطالعات بر رابطه بین اهمال کاری با ... خودکارآمدی [۲۳، ۲۲ و ۲۴] و اعتماد به نفس [۲۵] رابطه. منفی دارد. در ایران پژوهش های انجام شده درباره اهمال. بررسی رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی به واسطه درگیری ... توسط صیف - ‏2017 نتایج پژوهشها نشان میدهد که درگیری تحصیلی - کیفیت تلاشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند- نیز ... همچنین روایی هم گرای پرسشنامه کمالگرایی چند بعدی فراست بر اساس رابطه با پرسشنامه کمالگرایی مثبت و منفی مناسب گزارش شده است (22). 1394 9 36 0 160 On the Relationship of Attitudes towards ... ... بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی، و اهمالکاری تحصیلی با نگرش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی بود که بر روی نمونه ای مشتمل بر 254 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرکرمانشاه انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز (1968)، اهمالکاری ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت ... روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی شاته ، پرسشنامه خلاقیت تورنس و معدل یا امتیاز کسب شده دانش آموز برای میزان پیشرفت تحصیلی بود. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی همبستگی مثبت معنادار ) p. رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با روابط با ... پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با روابط همسالان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه انجام شده است. نوع پژوهش، ... بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان در دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر قم. پایان‌نامه ... دکترامید شکری - دانشگاه شهید بهشتی شکری, "اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر میزان فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان" , مجله روانشناسی مدرسه, 1395. 21. پ. نجات, ف. ... شکری, "نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری" , راهبردهای شناختی در یادگیری, نسخه 2, صفحات:89-108, 1394. 34. س. ابراهیمی ... ادامه مقالات پذیرفته شده - فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ... بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۷/۲۱. دکتر حیدر علی زارعی ، خانم حمیده فرضی · XML, نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان - پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۴/۱۱. آقای آرش شهبازیان خونیق ، دکتر ... [PDF]اضطراب - Armaghane danesh - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ﺗﺼــﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪ . ﺳــﭙﺲ از ﻣﯿــﺎن رﺷــﺘﻪ. ﻫــﺎی. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی اﻫﻤـﺎل ﮐـﺎری، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب و. اﺳﺘﺮس روی. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، اﺟﺮا ﺷﺪ، ﺗﻌـﺪاد. 60. ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات اﻫﻤﺎل ﮐﺎری و. اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب ،. اﺳﺘﺮس در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ اﻧﺤـﺮاف از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑـﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐـﺎﻣﻼً. ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه. 30. پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: به درخواست دانشجویان عزیز فایل پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان به سایت اضافه شد. دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان چکیده: ... دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و ... دانلود پرسشنامه رویداد های رابطه نامزدی چارلزئی و همکاران · دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه ... دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی-وید ۱۹۹۹-نمره گذاری-۱۳. دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی مدرسه و ... دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی- تفسیر، پایایی و روایی- ۳مولفه -۱۲گویه ای. دانلود راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی ... سامانه امور پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج رابطه ی بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دخترپایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 91- 90. ... بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسش نامه 20 سوالی پنج عامل شخصیت (IPIP کوچک) .... بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان سال سوممقطع متوسطه استان ایلام. پایان نامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت ... ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ - پایانامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری هدف با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان - پایانامه علوم تربیتی و روانشناسی - فروش پایانامه. پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... ۷ روز پیش - بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیددوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرماییدهدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد ادامه ... پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش ... ۶ روز پیش - دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجویپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساندهدف از پرسشنامه ... پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد. پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: فایل پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان را در منزل خود تهیه نمایید. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی راثبلوم پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) دانلود پرسشنامه اهمال ... پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان: راه اندازی سایتی برای جمع آوری مطالب مفید پیرامون پرسشنامه تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی ... دانلود مقاله مدیریت خودکارآمدی بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان جهت گیری سطح سواد دانلود مقاله ترجمه شده ... پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش ... ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - عنوان این مقاله : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن. هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان; پایان نامه اهمال کاری; اهمال کاری تحصیلی doc; دانلود پایان نامه خودکارآمدی; پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی; تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری; نظریه های خودکارآمدی; رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی; پایان نامه اهمال کاری تحصیلی; مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال ... تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان. *** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی. چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش ... پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی | superb - HSSC ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - سایت http://s147.hssc.ir سایتی پرقدرت است. در این لینک می توانید |پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی| را خرید کنید. پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم) ... ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، 1984)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد .... تحقیق در مورد بررسی رابطه ویژگیهاو مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ... رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان - دریافت ... رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان. ۱۳۹۷/۰۲/۰۸. نویسنده: فرهاد. رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی است پژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه ... بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی ... هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره ... نگین کویر خرید آنلاین بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ... برترین فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان · گزارش کار آزمایشگاه ..... کاملترین فایل پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، 1984 تبسم بهار آموزش آسانسور این مجموعه دارای محتوای زیر است : - تعریف آسانسور - عملکرد کلی یک آسانسور - دسته بندی آسانسورها - آسانسورهای دارای سیستم رانش کششی - آسانسورهای دارای سیستم رانش هیدرولیکی - پارامترهای فنی مهم در هنگام طراحی - طریقه نصب آسانسور - مسائل آسانسورهای قدیمی - انواع درب های آسانسور و روش نصب - روش نصب ... آموزش ساخت شخصیت های کارتونی در نرم افزار تری دی مکس - ... ۴ روز پیش - اموزش گام به گام ساخت شخصیت های کارتونی در نرم افزار تردی مکس ، در آموزش مالتی مدیا محصول موسسه آموزشی Digital Tutors به مدت زمان 7 ساعت و 32 دقیقه ارائه شده بر ... -چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی ... -مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن آموزش دف - جدید و دارای گارانتی - اورجینال ... پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن · پاورپوینت معماری و بیوگرافی لویی سالیوان · پاورپوینت بررسی چیلر جذبی · خرید فایل( پاورپوینت بررسی بلوک هبلکس) · خرید فایل( پاورپوینت بام سبز و معماری سبز) · کاملترین فایل پاورپوینت اینترنت ماهواره ای · برترین پکیج پروپوزال رابطه ... راهنمای کامل برای بارداری - اورجینال ۴ روز پیش - راهنمای کامل برای بارداری شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول راهنمای کامل برای بارداری ارائه شده است جهت سفارش راهنمای کامل برای بارداری بعد از مطالعه ... تصاویر برای پرسشنامه رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان {"clt":"n","id":"cthg4kbmDg1b0M:","oh":569,"ou":"http://jsp.uma.ac.ir/data/jsp/coversheet/741442429567.jpg","ow":400,"pt":"بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه ی آن ...","rh":"jsp.uma.ac.ir","rid":"2XoHtVcJGsWSAM","rt":0,"ru":"http://jsp.uma.ac.ir/article_325.html","s":"","sc":1,"st":"روانشناسی مدرسه","th":99,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTZj2298AlXUfHCPYnu6fHT0h3yj07ToKxARDiZOs3XF4RdhSHNDteLWA","tw":70} {"clt":"n","cr":15,"ct":21,"id":"7tcszfiZOc0CTM:","oh":675,"ou":"https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/10260249-5844-b__673502736.jpg","ow":900,"pt":"اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمد","rh":"aparat.com","rid":"IAe4Prj7m8u6CM","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/je0PT/%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":90,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTrm7-WNZF3NTyF7Hjz_dt-XckZtDTfQ8_QDKPOMDQWpSZoNCC98_eRxA","tw":120} {"clt":"n","id":"VifqsDO7Hp-QsM:","oh":229,"ou":"https://www.civilica.com/images/calendar/posters/PSCONF02_poster_tn.jpg","ow":160,"pt":"مقاله رابطه خودکارآمدی وهوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی در دانش ...","rh":"civilica.com","rid":"P3qct4tKYDFJtM","rt":0,"ru":"https://www.civilica.com/Paper-PSCONF02-PSCONF02_176\u003d%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA.html","s":"","sc":1,"st":"سیویلیکا","th":100,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRq8Gz1nZDlAT-HGHwGAmJ6L7-k4jTydtnPeineg4NSeJPWoYgsT83VsHA","tw":70} تصاویر بیشتر برای پرسشنامه رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام (function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *