دانلود کامل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۲
حجم ۱۴ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word  و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز توانایی مثبت و توانایی ادراک شده برای مدیریتهیجان­های منفی می­ باشند.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                            11 

تعداد مولفه :                               2 مولفه (توانایی ادراک شده برای ابراز توانایی مثبت و توانایی ادراک شده برای مدیریتهیجان­های منفی)

روایی و پایایی :                         دارد

نحوه نمره گذاری :                      دارد

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                          2


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای …

شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

توسط مهرپور – ‏۲۰۱۵
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی مشخصات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجان (بندورا و هم‌کاران) بود. روش: مشارکت‌کنندگان، ۲۹۱ دانش‌آموز دوره دبیرستان شهر شیراز (۱۶۰ دختر و … تنظیم عواطف منفی را تأیید کرد و شاخص‌های برازش مطلوبی را به دست داد. هم‌چنین، بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای ۷۰/۰ را نشان داد که مطلوب می‌نماید.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی | فرافایل

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد … دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب …

تبیین راهبردهای مدیریت قلدری بر اساس خودکارآمدی معلمان: …

حسین چاری و همکاران (۱۳۸۹) پایایی خرده‌مقیاس خودکارآمدی مدیریت رفتار کلاس را با استفاده از آلفای کرونباخ، ۷۳/۰ گزارش کرده‌اند. پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر برابر با ۷۱/۰ برآورد شده است. ۱- راهبردهای مدیریت رفتار قلدری: راهبردهای مدیریت رفتار قلدری با استفاده از مقیاسی که به اقتباس از پرسشنامه سیاست‌های مدیریت کلاس …

نقش ابعاد دلبستگی بزرگ‌سالی در سرزندگی تحصیلی با …

توسط رحیمی – ‏۲۰۱۶
مشارکت‌کنندگان پرسش‌نامه ابعاد دلبستگی، ابعاد کمال‌گرایی، خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی را تکمیل نمودند. ارزیابی مدل … دهقانی‌زاده، محمدحسین؛ حسین‌چاری، مسعود؛ مرادی، مرتضی؛ سلیمانی‌خشاب، عباسعلی (۱۳۹۳). … “مدل علّی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی و خود افشاسازی”. پژوهش‌های …

اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و …

توسط نیروزاده – ‏۲۰۱۷
پس از اجرای پیش‌آزمون با پرسشنامه پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی مک اینرنی و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی گرتز-روئمر، تعداد ۲۰ نفر دانش‌آموز در گروه مداخله با آموزه‌های نظریه رفتاردرمانی‌عقلانی‌هیجانی و تعداد ۲۰ نفر به طور تصادفی تحت مداخله نظریه انتخاب و ۲۰ نفر در گروه کنترل بدون هرگونه مداخله‌ای جایگزین شدند.

[PDF]رابطه‌ی بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی

توسط عرفان – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
ﻻزم ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺎ. ﻣﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. آﻣﻴﺰ. ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻛﺎری ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. واژه. ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ، داﻧﺸﺠﻮ. ی ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ. آﻣﻮزش. در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ/. ۱۳۹۵ ….. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﻻ ﻳﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻴﻨﮓ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس. ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ،. ۹۵/۰٫ ﮔﺰارش ﻛﺮد. ).۱۹(. در اﻳﺮان. ﺣﺴﻴﻦ ﭼﺎری و. ﻫﻤﻜﺎرش. رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در.

[PDF]اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر خودکارآمدی ادراک شده و …

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر مینودشت در سال تحصیلی. ۹۶٫ -. ۹۵ .بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده،. ۳۰٫ دانش آموز انتخاب و پس از همگن سازی در دو گروه آزمایش. ) ۱۵٫ دانش آموز( و کنترل ). ۱۵٫ دانش آموز( گماشته شدند. جهت. جمع. آور. ی. داده. ،ها. از پرسشنامه خودکارآمدی. موریس ). ۲۰۰۱٫ ( و پرسشنامه دهقانی زاده و حسین چاری ).

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران)

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران، در قالب فایل word، شامل دو نسخه ۱۶ آیتمی و ۸ آیتمی، به همراه روایی و پایایی، راهنمای امتیازدهی و تفسیر پرسشنامه و همچنین نسخه اصلی تحقیق آیزنبرگر و همکاران (۱۹۸۶).

Cv of Faculty Members

نام, : مسعود. نام خانوادگی, : حسین چاری. سال تولد, : ۱۳۴۵ …… ناعمه نوری, نقش جهتگیری هدف، خودکارآمدی و خودنظمبخشی در پیشبینی عملکرد یادگیری زبان دوم, ۱۳۹۱. اعظم ایمانی, رابطه عزت نفس … جعفر رییسی, بررسی نقش واسطه گری تنظیم هیجان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و سازگاری تحصیلی, ۱۳۹۰. افروز پاد, مقایسه تأثیر …

رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی معلمان مقطع …

جهت گردآوری اطلاعات، شرکت‌کنندگان پرسشنامه حل مسئله اجتماعی دزوریلا، نزو و میدو- الیورس (۲۰۰۲)؛ پرسشنامه هوش شناختی مک‌کنزی (۲۰۰۴)؛ پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام … بررسی رابطه هوش معنوی با گرایش به تفکرانتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ …

فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی – صفحه ۱

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد … قیمت : ۳,۰۰۰ تومان.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی. Download Free Quality of Banking Questionnaire برای دانلود اینجا کلیک کنید دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی۹ دسامبر ۲۰۱۶ … دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی – همکاری در فروش اسکرین شات قسمتی از …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۲ بهمن ۱۳۹۶ – توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – ویلاگ نیاز

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

آسناک

صفحه اصلی · سایتمپ · فید · پاورپوینت · معماری · مدیریت · تربیت بدنی · همه · ترجمه مقالات · مبانی و پیشینه · پرسشنامه · پروتکل های درمانی · دوره های آموزش آنلاین. تازه ترین محصولات … پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات بیشتر ۳۰۰۰ تومان … [PDF]اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر …

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری، ۱۳۹۲) – Filelux.ir

دانلود پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه تالیف سواری (۱۳۹۲)، در قالب word ، شامل ۱۳ گویه و ۳ مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه و ۳ مولفه به نام خلاقیت زدایی، میل گرایی و احساس تنهایی می باشد.

nlm – مجله مطالعات روانشناسی تربیتی – دانشگاه سیستان و …

(۱۳۹۵). بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس، دو فصلنامه راهبردهای ….. دانشجویان پرسشنامه استرس ادراک‌شده (کوهن و همکاران، ۱۹۸۳)، پرسشنامه ذهن‌آگاهی، توجه، هوشیاری (براون و ریان، ۲۰۰۳) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۹) …

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و …

دانلود رایگان پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) تالیف گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)، در قالب فایل word، شامل ۳۶ گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی …

مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان …

توسط فتحی آذر – ‏۲۰۱۷
این خلأ یکی از انگیزه‌های اصلی پژوهش حاضر محسوب می‌شود که گام اول را مستلزم شناخت مشکلات رفتاری (هیجانی- اجتماعی و تحصیلی) دانش‌آموزان می‌داند. معلمان، مشاوران و مدیران مدارس، منبع اطلاعاتی مناسبی برای شناخت مشکلات اصلی دانش‌آموزان هستند (گل‌پرور، گل‌پرور و گل‌پرور، ۱۳۹۵؛ دانش و همکاران، ۱۳۹۳). فخاری، وکیلی، سیاح جاوید و …

برچسب مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لن – رپو فایل

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۵۸ صفحه می باشد. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی اپتومتری. فهرست مطالب چکیده ۹. دریافت فایل. برچسب‌ها: مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لن. دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۷ | توسط: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب …

[PDF]اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی …

۱۳۹۵٫ اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن. و. برنامه چهار عاملی. همدلی بر خود اثرمندی هیجانی. -. اجتماعی. و. قلدری در. دانش آموزان ابتدایی. Effectiveness of Combined ….. خودگردانی. ،. نقش مهمی در شروع. و. تنظیم رفتار هدفمند. دارند. ) علی اکبری. ،. کاکوجویباری. ،. امیرآ. بادی. و. همکاران. ،. ۱۳۹۲٫ (. وافراد دار. ا. ی همدلی. ،. از خودکارآمدی.

نشریه پژوهش در نظام های آموزشی – مقالات آماده انتشار

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۵٫ افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم … ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان. دوره ۹، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۷-۲۶٫

بایگانی‌ها روانشناسی و علوم تربیتی – ای فایل مارکتای فایل …

پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵٫ توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

۱۳۹۵ ۰ ۰ ۰ نقش کمال‌گرایی، خود تنظیم‌گری تحصیلی و …

پرسشنامه ها شامل مقیاس ارزیابی تعلل‌ورزی تاکمن، پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی، مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی و پرسشنامه خودکارآمدی …… ترکاشوند، معصومه و همکاران. ….. نقش کمال گرایی، خود تنظیم گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی تعلل ورزی کلی و تعلل ورزی تحصیلی.

مقاله نشریه: پیش بینی تاب آوری تحصیلی و هیجانی بر …

برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس های دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ، جو تعاملی معلم-دانش آموز، مقیاس راهبردهای مقابله ای سندلر و همکاران، پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی گارنفسکای و کراجی، مقیاس بهزیستی روانی کلی و پیترسون، افسردگی کودکان کواکس و بک، و مقیاس تاب آوری تحصیلی مارتین استفاده شد.

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (کاشدان و همکاران) – Lyfile

دانلود پرسشنامه استاندارد کنجکاوی و اکتشاف طراحی شده توسط کاشدان و همکاران، در قالب فایل word، شامل ۱۰ سوال، همراه با نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

[PDF]۰۵

۱۳ بهمن ۱۳۹۶ – ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . وﺳﭙﺲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺟﻠﺴﻪ. (. ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ. ۹۰٫ دﻗﯿﻘﻪ ای. ) ﺗﺤﺖ. آﻣﻮزش ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ . ﺑﺮای. ﺗﺠﺰﯾﻪ …… اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ …… ﻋﺰﯾﺰی و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر، اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ راﺑﻄﻪ.

روانشناسی – بهترین فایل ها ، برترین محصولات

۱۹ ساعت پیش – شما می توانید قبل از دانلود به توضیحات بیشتر محصول مراجعه نمایید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید. تا از خرید خود مطمئن و برآورده کننده نیاز شما باشد. توضیحات کوتاه. دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و …

مشاوره و روان درمانی خانواده – مقالات آماده انتشار

رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. دوره ۱، شماره ۱، بهار و …. بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی فرم فارسی پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی بزرگ‌سالان (MAQ) در همسرها: مفهوم‌سازی چندبعدی دل‌بستگی زناشویی. دوره ۵، شماره ۴، … دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱-۱۵٫

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

بازدید کننده عزیر شما در حال مشاهده توضیحات فایلی با نام پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) هستید. دانلود فایل. دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح :.

[PDF]بسم اهلل الرحمن الرحیم – پایگاه اطلاع رسانی ماه نامه نواندیش …

۲۶ شهریور ۱۳۹۵ – در صورتی که تعداد نویسندگان از پنج نفر بیشتر باشد، می توانید در متن از واژه همکاران استفاده کنید، اما اسامی. تمامی نویسندگان یک ….. شدند و سپس به پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون)۲۰۰۳(،. ســالمت عمومی گلدبرگ و …… بیــن روش های مقابله ای با کیفیت زندگی و تنظیم هیجانی وجود داشــته. باشــد. استفاده …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… مشخصات فایل …

رضایت از زندگی در سالمندان بازنشسته: نقش آبدیدگی و …

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعهی آماری شامل کلیهی کارمندان سالمند بازنشسته صنعت نفت شهر اصفهان درسال ۱۳۹۵ بودند که از میان آنها ۳۴۶ نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از پرسش‌نامههای آبدیدگی محمودی و همکاران، شخصیت اصیل‌ وود‌ و‌ ه‍م‍ک‍اران و رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

بررسی تأثیر محتوای دروس و خودرهبری بر امید به اشتغال …

با جمع‌بندی پژوهش‌ها و نظریه‌های مطرح‌شده در این زمینه می‌توان بیان نمود که شناخت، نیروهای درونی، انگیزش و ارتباطات از جمله مفاهیمی است که در امید به اشتغال نقش دارد و این مفاهیم در دل واژه‌های خودرهبری (هاوتون و همکاران، ۲۰۰۴: ۴۲۹)، خودتعیین‌کنندگی (دسی، ۱۹۷۱: ۱۰۶) و خودکارآمدی (بندیورا، ۲۰۰۶: ۹) جای گرفته است. رهبری، فرایند نفوذ و …

خرید پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی.

SID.ir | روشها و مدلهای روان شناختی-بهار ۱۳۹۲-دوره ۳-شماره ۱۱

نمایه مقالات روشها و مدلهای روان شناختی ۱۱ علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.

دانلود کامل فایل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی …

۷ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

مقاله حسابداری پرداخت دستمزد – حسابداری

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) · پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵ دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری … – دانلود از …

در این مطلب از سایت ارزان فایل، نحوه دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) را برای شما دانش آموزان و دانشجویان قرار داده ایم. این فایل مربوط به دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی و دارای کیورد های پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی,خودکارآمدی در تنظیم,تنظیم هیجانی,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

Tag Archives: پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). اسفند ۲۱, ۱۳۹۶ · روانشناسی و علوم تربیتی · پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) · پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) …

دانلود فایل کامل پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی …

۴ روز پیش – دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

فایل پروژه اصلی مقاله ی پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) برای دانلود در اختیار شما قرار دارد. مراجعه کننده گرامی شما در حال حاظر در حین بازدید از فایل دانلودی با نام پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) میباشید. دانلود فایل. پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری …

۱۳۹۵

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد … ادامه مطلب …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای ابراز …

[PDF]Untitled – دانشگاه محقق اردبیلی

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ، درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎری را ﻃﯽ. ۹٫ ﺟﻠﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮای. ﺟﻤﻊ. آور. ی داده. ﻫﺎ از ﻣﻘﯿﺎس اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﻬﺎر. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده. ﻫﺎ ﺑﺎ روش …. اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی ﺧﻮﺷـــﺎﯾﻨﺪ، ﻋﺎﻃﻔﻪ. ی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﮔﺰارش. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. [. ۱۴٫ ] . ﺗﻮل. [ lletu. ] و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ.

ارائه کلیه خدمات مورد نیاز دانشجویان روان شناسی – مطالب آذر ۱۳۹۵

۲۵ آذر ۱۳۹۵ – پرسشنامه باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲) ۲٫ پرسشنامه تجدید نظر شده مهارت های ارتباطی. ۳-۵-۱٫ پرسشنامه باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲). این پرسشنامه در سال ۱۹۸۲ با اهداف زیر ساخته شد: ۱- تهیه ابزاری برای تحقیق بعدی؛. ۲- تعیین ابزاری برای سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد (مژدهی، ۱۳۸۲).

پرسشنامه خود کارآمدی در تنظیم هیجانی

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵ دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش …

رابطه بین هوش هیجانی وهوش معنوی دانشجویان پرستاری ومامایی

هوش هیجانی را به عنوان توانایی شناخت و (Goleman) فهم ،(Self-Action) مدیریت احساسات، خودعملی .( احساسات دیگران و هدایت روابط تعریف کرده است( ۶ رابطه ی بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان عارفه عرفان و همکاران ۲۳۳ / (۲۸) ۱۶ : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / ۱۳۹۵ http://ijme. mui. ac. ir گلمن روی چند ،(Abdullah Kamal) به نقل از …

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و …

توسط میرعرب رضی – ‏۲۰۱۵
روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شد و آزمون مهارت‌‌های ارتباطی کوئین دام، پرسشنامه سبک هویت و آزمون اهمال‌کاری تحصیلی سواری را تکمیل نمودند. … نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد زیر مقیاس بینش در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی نقش معنادار ندارد، اما زیر مقیاس‌های گوش دادن مؤثر، تنظیم عواطف، درک پیام و قاطعیت در پیش‌بینی اهمال‌کاری …

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – مرسی فایل

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) , پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی ,پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی ,خودکارآمدی در تنظیم هیجانی دسته بندی موضوعی : روانشناسی دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه …

ترجمه مقاله تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) · پرسشنامه-خودکارآمدی-در-تنظیم-هیجانی-(حسینچاری-وهمکاران-۱۳۹۵ دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه برای سنجش …

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و …

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه مدارس شهر ایلخچی میباشند که در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل ۵۲ دانشآموز بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۵ نفر) و گروه کنترل (۲۷ نفر) گمارده شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه سازگاری …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی – مجله سرگرمی تفریحی …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی ادراک شده برای …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

نوشته شده توسط filesell | نظرات دیگران [بدون نظر]. لیست کل یادداشت های این وبلاگ. نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال · نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۹?۰۰ · نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۸?۰۰ · نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۱۰ بسته تک ستاره · مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریگز، بلومنفیلد و پاریس، ۲۰۰۴) · [عناوین آرشیوشده].

[PDF]خلاصه مقالات – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – دانشگاه …

ﺗﻬﺮان). ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. : ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪرﺳﻪ/ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﻳﺮان، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ. : اﺻﻔﻬﺎن: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﻨﺪ، .۱۳۹۵ …… ۲۰۶٫ ﻣﻌﻠﻢ. ﺑﻄﻮر. ﺗﺼﺎدﻓﻲ. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪﻧﺪ. ۱۲۸(. ﻧﻔﺮ. ﻣﺮد،. ۷۸٫ زن. و). داده. ﻫﺎ. ی. ﻻزم. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ی. اﺳﺘﺮس. ﺷﻐﻠﻲ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺳﻴﺒﺮ. ﻳﺎ. ﺷﺮﻳﻨﮓ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. زﻣﺎن. ﺟﻤﻊ. آور.

زیمت – ویراساینس

نتایج تحلیل مسیر نشان دادند حمایت اجتماعی با سه متغیر خودکارآمدی، حرمت خود و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنادار دارد. … برای جمعآوری دادهها پرسشنامه بررسی رفتارهای پرخطر جوانان (yrbsq، مرکز کنترل بیماریهای آمریکا، ۱۹۸۹)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، ۲۰۰۱) و مقیاس چندوجهی حمایت اجتماعی …

[PDF]اصل مقاله (۵۰۴ K)

اعتبار همزمان این پرسشنامه نیز با ب. ه. کارگیری مقیاس عزت نفس. کوپر اسمیت ). ۱۹۶۷٫ ( همبستگی مثبت معنادار. ۶۱). ۰/. ( به دست آمد )یوسفی و حسین چاری،. ۱۳۸۱٫ ؛ به نقل از. : محمدی،. ۱۳۸۴٫ (. فرآیند اجرای برنامه آموزشی. اجرای پیش. آزمون. در این مرحله، پرسشنامه. های خودکارآمدی تحصیلی مورگان. -. جینکز و عزت نفس. روزنبرگ در اختیار …

سیستم همکاری در فروش فایل آفمَس – سیستم همکاری در فروش …

سیستم همکاری در فروش فایل آفمَس : فرصتی برای کسب درآمد با فروش و بازارایابی فایل های قابل دانلود.

بایگانی‌های روانشناسی – دانلود مقاله های آموزشی

پاورپوینت بررسی اندیشه های مربوط به یادگیری در ۲۱ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt. فهرست مطالب. شناخت‌شناسی و نظریه یادگیری. افلاطون. ارسطو. آغاز روانشناسی نوین. تاثیرات تاریخی بر نظریه یادگیری. نخستین مکتب‌های روانشناسی. اراده‌گرایی. ساخت‌گرایی. کارکرد گرایی. رفتار گرایی. پاورپوینت تهیه شده بسیار …

تنظیم هیجانی – envX

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ – توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه و دو مولفه توانایی …

پرسشنامه خ رآمدی در تنظیم هیجانی | جستجو – بهتینا

پرسشنامه خ رآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) فرمت فایل ی: .rarفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: ۲حجم فایل: ۱۴ کیلوبایت قیمت: ۳۰۰۰ … این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خ رآمدی تنظیم هیجانی ساخته شد. که شامل ۱۱ گویه … ParsiBlog.com/Posts/78/دانلود پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی/ …

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، …

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵) دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

پرسشنامه خودکارآمدی – n5i

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، ۱۳۹۵). توضیحات: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری و همکاران، ۱۳۹۵)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه توسط حسینچاری و همکاران (۱۳۹۵) برای سنجش خودکارآمدی تنظیم هیجانی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *