دانلود کامل پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۹
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹

پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی

پرسشنامه استاندارد مهارت مدیریت زمان

نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان:

در پرسشنامه مدیریت زمان، مدیریت زمان حاصل برآیند نمره سه شاخص هدفگذاری، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی می‌باشد که برای به دست آوردن نمره هر شاخص، مجموعه نمرات گویه‌ها بر تعداد آنها تقسیم می‌شوند. میزان نمره در هر شاخص، نشان‌دهنده میزان بکارگیری آن توسط پاسخگویان است.

پایایی این پرسشنامه ۶۸/۰ تا ۹۱/۰ و ضریب آلفای آن بین ۷۰/۰ تا ۹۰/۰ می‌باشد.

اعتبار علمی:

در تهیه پرسشنامه سعی شده است از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و منابع موجود ، با الهام از پرسشنامه‌هایی که به نوعی شباهتی به موضوع تحقیق دارند از جمله پرسشنامه خاکی و مقیمی استناد شد.

روایی:

روایی، مربوط به این سؤال است که آیا سؤال واقعاً آنچه را که باید اندازه‌گیری کند (بسنجد) اندازه‌ می‌گیرد یا خیر؟ در واقع سؤال مربوط به روایی توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که تا چه حد وسیله سنجش و ابزار اندازه‌گیری واقعاً مفهوم مورد نظر را سنجیده است نه چیزهای دیگر را. (پاشا شریفی ۱۳۷۹).در این تحقیق برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری (شکلی) و روایی محتوایی استفاده شده است.جهت تعیین اعتبار صوری پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها و مدیران متخصص و مسلط به موضوع تحقیق، تأیید شد. همچنین در مرحله پیش آزمون نسبت به بررسی روایی محتوایی پرسشنامه اقدام شد که اصلاحات شکلی برای مفهوم‌سازی جملات و عبارات و اصلاحات محتوایی برای سنجش ارتباط پرسش‌ها با هدف‌های تحقیق انجام شد.

پایایی:

منظور از پایایی یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر شناسه‌ها و متغیرهای مورد سنجش یا همان وسیله (پرسش‌ها) تحت شرایط مشابه کراراًٌ اندازه‌گیری شوند، نتایج یکسانی حاصل می‌شود. و در این تحقیق ابتدا در یک نمونه ۵۰ تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ (فرمول زیر) و نرم‌افزار SPSS استفاده شد، با پایایی (۷/۰) اندازه‌گیری شد.

که بعد از اجرای نهایی پایایی پرسشنامه ۷۸/۰ به دست آمد.

پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان | انجمن پرسشنامه ایران

پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان. پرسشنامه مدیریت زمان. کد پرسشنامه: ۶۱۲۰٫ نام پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت زمان. تعداد سؤالات: ۴۴ سؤال. پرسشنامه مدیریت زمان لینک دانلود: www.porseshnam.com هدف : برای سنجش مهارت مدیریت زمان مدیران تدوین شده است تعداد سؤالات : ۴۴ گویه با مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای تعداد مولفه ها : ۷ بعد

[PDF]گی کاری ی مهارت مدیریت زمان بر کیفیت زند ها مولفه بررسی …

آب منطقه. ای استان خراسان شمالی، که شامل. ۴۲۱٫ نفر می باشند . جهت نمونه گیری از روش تمام شماری استفاده شده است . ابزار جمع آوری اطالعات شامل دو. پرسشنامه استاندارد. مهارت. ها. ی مدیریت زمان کرمی زاده. ) ۴۹۱۱٫ (. و کیفیت زندگی کاری والتون. ) ۲۰۰۱٫ (. می باشد . اعتبار پرسشنامه ها. از ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب.

پرسشنامه مدیریت زمان – پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss

این پرسشنامه یک ابزار ۴۸ سئوالی با مقیاس لیکرت ۴ درجه ای است که برای اندازه گیری مهارتهای مربوط به مدیریت زمان ساخته شده است . این پرسشنامه که مخصوص سنجش مهارتهای فردی مدیریت زمان کارکنان می باشد ؛ توسط عزیزی مقدم (۱۳۸۵) ساخته شده است ، وی در تحقیقی آن را بر روی دبیران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد اجرا کرده است .

پرسشنامه رایگان شناخت دانشجویان رشته مدیریت از مفهوم …

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – مهارت سازمانی خود شامل ۶ بعد ( هدفگذاری، اولویت بندی اهداف و فعالیتها،برنامه ریزی عملیاتی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) می باشد. این پژوهش در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ به منظور مقایسه شناخت مفهوم مدیریت زمان میان دانشجویان کارشناسی رشته های مدیریت و غیر مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد صورت …

[PDF]مطالعه مهارت های مدیریَت زمان به وسیله مدیران دانشگاه علوم … – …

توسط محمدیان – ‏۲۰۰۶
ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل ۱۲ پرسش. بود که پس از یک … از لحاظ آماری مثبت و معنی دار بین مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان مدیران وجود داشت. …. بین میانگین امتیاز مهارت اولویت بندی کارها در. جدول ۳: میانگین مهارت مدیریت زمان مدیران. واحدهای مختلف دانشگاه. حوزه کاری. میانگین. انحراف استاندارد. واحدهای درمانی. ۲۵/۱۷.

بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های …

اهداف: مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی به انجام رسید. روش‌ها: مطالعه … ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان دارای ۶ مولفه و ۴۰ گویه بود. تجزیه و … نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد که مدیران از نظر مهارت های مدیریت زمان در سطح متوسطی قرار دارند. ارزیابی …

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و میزان مهارت‌های مدیریتی …

توسط مجیری – ‏۲۰۱۶
هدف: پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مهارت‌های مدیریتی مدیران کتابخانه‌ای دانشگاه‌های شهراصفهان و رابطه‌ آن با مدیریت زمان می‌پردازد. روش‌شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن کلیه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان است. از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان و مهارت‌های مدیریتی …

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …

دانلود پرسشنامه بهره وری از زمان و مدیریت زمان-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه سبک مدیریت تضاد افراد-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ارگانیک /مکانیک بودن-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه ارزیابی سبک و مهارت های …

مقاله بررسی میزان تاثیر مولفه های مهارت مدیریت زمان بر …

ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه استاندارد مهارت های مدیریت زمان کرمی زاده ( ۱۳۷۷ )و کیفیت زندگی کاری والتون ( ۲۰۰۷)می باشد.اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب ۰٫۹۵، ۰٫۹۸ به دست آمد و روایی پرسشنامه ها توسط محققین و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و …

[PDF]دریافت

توسط رضایی صوفی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
۲۷ تیر ۱۳۹۵ – روش. ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺮرات و. آﺋ. ﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی اﺟﺮای ﻛﺎر. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ. ای، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت. -. ﻫﺎ و ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻓﻦ. آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ (. ﮔﻮﻟﺪن و ﺳﻨﺘﻴﺎ. ۱۳ …. ﻫﺎی. ﻓﺮدی؛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ. ۴۴٫ ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ. ﻣﻘﻴﺎس. ۵٫ ارزﺷﻲ ﻟﻴﻜﺮت (ﻫﺮﮔﺰ= ۱٫ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت. -۵٫ )؛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی. اﻳﻦ ﭘﺮﺳ. ﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻗﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻮﺋﻴﻦ.

[PDF]بررسی میزان تاثیر مولفه های مهارت مدیریت زمان بر کیفیت … …

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺮﻣﯽ. ﺯﺍﺩﻩ ( ۱۳۷۷ )ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺍﻟﺘﻮﻥ ( ۲۰۰۷)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺿﺮﯾﺐ ﺁﻟﻔﺎﯼ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۰.۹۸ ،۰.۹۵ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻭ. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ۲۱ SPSS، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ …

بررسی رابطه بین مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی …

ابزار جمع آوری دادههای پژوهش، دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان و اثر بخشی سازمانی تالکوت پارسونزاستفاده شد. هر دوپرسشنامه مدیریت زمان و اثر بخشی سازمانی کارکنان با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب بین ۹۱/۰ و ۹۰/۰ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمونهای آماری توصیفی وآمار استنباطی؛ ضریب هبستگی …

بررسی رابطه بین سبک های رهبری و مهارت های سازمانی مدیریت …

ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی مهارت سازمانی مدیریت زمان با ضریب پایایی (۸۳/۰) و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری LBDQ با ضریب پایایی (۷۶/۰) بوده است. یافته ها نشان داد بین سبک رهبری و مهارت سازمانی مدیریت زمان مدیران مدارس ارتباط معناداری وجود دارد که میانگین مهارت سازمانی مدیریت زمان در سبک آمرانه نسبت به سایر سبک …

[PDF]در های سازمانی مدیریت زمان های فردی و مهارت بررسی رابطه بین …

شماره سوم. –. زمستان. ۱۳۹۵٫ ۴۷٫ بررسی رابطه بین مهارت. های فردی و مهارت. های سازمانی مدیریت زمان. در. مدیران مقطع متوسطه شهر بابل. سمیره مرتضوی کیاسری. (M.A). 5. ،ارسطو گوران اوریمی … تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن از طریوق آلفوای کرونبواخ بررسوی و. مقدار آن. ۰۰٫ %. محاسبه شد.

[PDF]بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در …

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ( ﮐﺮﻣﯽ ﻣﻘﺪم. ،. ۱۳۷۷٫ ) ﺑﺎ. اﻋﺘﺒﺎر. ۸۶٫ ۰/. و رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن. ﻣﻨﻄق ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤی در ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. دارد . اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷی ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارای داﻧﺶ و. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﺎﻓی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ،. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ. ،. ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷی. ﻧﯿﺰ از اﺛﺮﺑﺨﺸی و ﮐﺎراﯾی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾی. ﺑﺮ. ﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺪﯾﺮی.

لیست پرسشنامه های مدیریت سازمانی – مرکز خدمات روانشناسی …

مهارت های نشست. مهارتهای راهنمایی. انگیزش. مهارتهای مذاکره. فرهنگ سازمانی. مهارتهای ارزیابی عملکرد. سبک ارزیابی عملکرد. سبک ارائه (سخنرانی). مدیریت پروژه. سوال پردازی. استخدام و گزینش. گزارش نویسی. مهارتهای فروش. هدف گذاری. مدیریت استرس. رفتارگروهی. اثربخشی تیم. مرورتیمی. خودارزیابی تیمی. مهارتهای تلفن. مدیریت زمان.

۱۰ Hafezi.indd – Baqiyatallah University of Medical …

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ، ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷــﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ» ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ. ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ۰/۴۳ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (P< 0/001) ... وارد نشده: استاندارد [PDF]ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن، ا ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن، اﻋﺘﺒﺎر، رواﯾﯽ و ﻧﺮم. ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در ﺑﯿﻦ. ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎن دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. آرﻣﯿﻨﺪﺧﺖ اﺣﻤﺪی. *. دﮐﺘﺮ. ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻫﻮﻣﻦ. **. دﮐﺘﺮ آﻧﯿﺘﺎ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﯾﺎﻧﺲ. ***. ﭼﮑﯿﺪه .... ﯽ اراﺋـﻪ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی روزاﻧﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕـﺮش ذﻫﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه. وری، ﯾـﺎدﮔﯿﺮی اﺳـﺘﺮاﺗﮋی. ﻫـﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻤﺮﯾﻦ. ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت. ﻫـ. دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت - پرسشنامه دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود رایگان پرسشنامه دانلود پرسشنامه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه پایان نامه پرسشنامه دانلود رایگان. بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های ... توسط بهادری محمدکریم ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان دارای 6 مولفه و 40 گویه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS v21.0 و به کمک آزمون های ناپارامتریک من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد در بین ابعاد مدیریت زمان، بیشترین میانگین مربوط به بعد اولویت بندی اهداف و ... پرسش نامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون جی. ای) |4199| ... ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ - پرسش نامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون جی. ای) (4199):پرسشنامه مدیریت ارتباط پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی پرسشنامه مهارتهای ارتباطی پرسشنامه رابطه پرسش نامه مهارت های ارتباطی پرسشنامه مهارت ارتباط پرسشنامه مدیریت رابطه پرسشنامه ارتباط. پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان ... ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. ... بررسی ارتباط بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان بانک سپه خراسان رضوی · بررسی ارتباط بین ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت وتصمیم گیری ... دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون - آپارات ۸ خرداد ۱۳۹۶ - دف: کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود. نحوه تکمیل: بر اساس تجربه سازمانی خود و مطابق مقیاس مورد نظر ، به عبارات ذیل پاسخ دهید. توجه داشته باشید که جواب درست و غلط منظور نظر نیست ، بلکه بهترین و مناسب ترین پاسخ آن است که نگرش و رفتار شما را منعکس نماید.لینک دانلود: http://yon.ir/ ... شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ... توسط کوثری پور - ‏2013 هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان میباشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامههای استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی ... امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر فراهم شد - ... ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ - با سلام،لطفا پرسشنامه در مورد بررسی جایگاه سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی و میانی و ارتباط آن با میزان مهارت مدیریت زمان روی سایت قرار دهید،با تشکر. ناشناس : 1391/07/14. سلان پرسشنامه درباره کارت امتیاز متوازن می خواستم. sa : 1391/07/20. سلام. لطفا پرسشنامه در ارتباط با نقش زنان ... پرسشنامه ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ... ۶ روز پیش - هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن ی باشد. بیشتر - ISC چکیده, این پژوهش با هدف بررسی عادات و مهارت های مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه با توجه به مولفه های ( مدیریت زمان، وضعیت فیزیکی، ... برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد(PSSHI) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفت. مهارت مدیریت زمان - ویراساینس هدف: پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مهارت های مدیریتی مدیران کتابخانه ای دانشگاه های شهراصفهان و رابطه آن با مدیریت زمان می پردازد. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهراصفهان است. از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان و مهارت های ... [PDF]بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت ... تمام دانشجویان پرسشنامه مدیریت زمان شامل 66 سؤال را تکمیل نمودند. سپس ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان. و میانگین تحصیلی دانشجویان بررسی گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و. نسخه 16 تحلیل شدند. spss آزمون تی مستقل و با نرم افزار آماری. تحلیل داده ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین ... وارد نشده: استاندارد [PDF]ارتباط مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی دانشجویان ... ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. یا. ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮ. ﻪﻳ. ﻫﺎ. ی. ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و. ﺰﻴﻧ. ﻣﻌﺪل درﺳ. ﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ. آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد .... اﻛﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از وﻗﺖ ﺧﻮد در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻪ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. و از ﺟﻤﻠﻪ راه. ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ. اﺗﺨﺎذ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد، ﭘﺎﻳﻴﻦ. آوردن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻠﻤ. ﻲ و. پرسشنامه چیست و چه کاربردهایی دارد؟ (قسمت اول) | متمم بخشی دیگر از تحقیقات دانشگاهی، از پرسشنامه های استاندارد (Standard Questionnaires) استفاده می‌کنند. در واقع، این محققان، به سراغ دستاوردهای گروه اول می‌روند و پس از اطمینان از صحت و کارایی و اعتبار و روایی پرسشنامه، از آن برای سنجش یک یا چند ویژگی در جامعه آماری مد نظر خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرنهام پرسشنامه ای ... دانلود جدید ترین فایل پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر و کلیدی ... ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - کد پرسشنامه: 6109. تعداد سوالات: 10 سوال. تعداد مولفه ها: ندارد. نوع پرسشنامه: استاندارد. اعتبار و روایی: نامشخص. منبع: دارد. نمونه سوالات:. نمونه پرسشنامه مهارت های مدیران موثر – فروش فایل تحقیق. research.max-file.ir › فایل. ذخیره شده. پرسشنامه حاضر با هدف ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارت های فعلی مدیران، طراحی ... [PDF]آگاهی و مهارت اعضای تیم مدیریت بحران بیمارستان در مورد ... توسط E Rahmani - ‏2016 - ‏مقالات مرتبط یک بیمارستان در زمینه تریاژ در زمان بحران طراحی شده است . روش. کار. : مطالعه مقطعی حاضر. 3160. با هدف ارزیابی سطح آگاهی. و مهار. ت اعضای تیم مدیریت بحران بیمارستان شهید رجائی گچساران از تریاژ در شرایط بحران طراحی و انجام شد. ابزار جمع آوری. داده ها پرسشنامه بی نام و محقق ساخته ای بود که پژوهشگر به طور حضوری و با مراجعه به ... مقاله کنفرانس: تعیین ارتباط کارآفرینی سازمانی و مدیریت ... پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و کارآفرینی مدیران ورزشی استان قزوین انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران ورزشی قزوین تشکیل دادند. که از این بین 87 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ... دانلود پرسشنامه : مدیریت زمان - مرجع علوم مدیریت ایران دانلود پرسشنامه : مدیریت زمان. هدف پرسشنامه : بررسی میزان استفاده از فنون مدیریت زمان در انجام فعالیت ها. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است. پرسشنامه مهارت های معلمی زیمباردو | آزیتو آرتییکل ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - پرسشنامه مهارت های معلمی زیمباردو on آزیتو آرتییکل | دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(پرسشنامه مهارت های معلمی زیمباردو)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پرسشنامه مهارت های معلمی زیمباردو}را دانلود خواهید کرد پرسشنامه مهارت های معلمی… [PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ 40. ﺳــﺌﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ 4 ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ... ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ. 2/73. 1/09. 135. ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ (ﻛﻞ). 2/8. 0/334. 135. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ (2) : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ. [PDF]بررسی میزان آشنایی و به کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه های ... فاوایـی سـازمان دفـاع نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و اغلـب بـا مشـکل افزایـش هزینـه، زمـان و چالـش کیفیـت روبـه رو. می شــوند. ... اســتانداردها، پرســش نامه ای طراحــی و در بیــن جامعــه هــدف کــه شــامل مدیــران ارشــد فاوایــی، مدیــران پروژه هــا، مســئولین ..... تعریف مدیریت پروژه: به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های مرتبط با. [PDF]معرفی پرسشنامه سنجش مهارت های مطالعه دانشگاه هاستون در ... قلمداد. می. شود . تعریف. عملیاتی متغیر پرسشنامه. در این پژوهش منظور. از. مهارت های مطالعه. نمره ای. است که. پاسخ دهنده. گان. به سواالت. 48. گوی. ه ای. مهارت. های مطالعه. می. دهند. م. ولفه های پرسشنامه و پرسشنامه: مولفه. ها. سواالت مربوط به هر مولفه. مدیریت زمان. 1. تا. 6. تمرکز و حافظه. 7. تا. 12. استفاده از وسایل کمک آموزشی و یاداشت برداری. 13. [PDF]های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان ... ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ - های مهارت. ارتباطی مدیران و رابطه آنها با رضایت شغلی کارکنان،. تعداد. 81. ن. فر از کارکنان به. صورت تصادفی انتخاب و به. پرسشنامه. های مربوط پاسخ دادند. .... و پرسشنامه. ی. رضایت شغلی کوپر استفاده شده. است. در نهایت با استفاده. از این دو پرسشنامه. ی استاندارد، شش شاخص برای. سنجش رضایت شغلی انتخاب شده. دانلود مقاله بررسی رابطه ی بین معیارهای مدیریت زمان و بهره ... در این تحقیق که از جنس همبستگی است از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه اول میزان مهارت مدیریت زمان و ابعاد شش گانه آن و پرسشنامه دوم، میزان بهره وری منابع انسانی را میسنجد. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که بین مؤلفههای مهارت مدیریت زمان (هدف گذاری،اولویت بندی اهداف، برنامه ریزی عملیاتی و تفویض اختیار، ... بررسی میزان تاثیر مولفه های مهارت مدیریت زمان بر کیفیت ... فرشته پور جعفر,محبوبه سلیمان پور عمران ; مجله: پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری ; زمستان 1395 - شماره 14 ; پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 - w56.ir ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - If the articles you have studied about پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 so far have not been technical, click here. در منزل خود به راحتی ... [2017-11-11]: خلاصه استانداردهای حسابداری (شماره 1 تا شماره 25 به جز شماره 7) دانلود خلاصه استاندارد حسابداری (شماره 1 تا شماره 25 به جز شماره 7) جز شماره 7 شماره 25... پرسشنامه ... [PDF]پیش بینی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه بر ... توسط Z Vahidi - ‏2017 - ‏مقالات مرتبط ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - آوری داده. ها ، از. 2. پرسشنامه استاندار ارزیابی. مهارت. ها. ی. فراشناختی، پرسشنامه. خود نظم. بخش. ی و پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد بود. برای ... بخشی( با متغیر مالک )عملکرد تحصیلی( معنادار مستقیم وجود رابطه دارد؛ همچنین مهارتهای فراشناختی .... مدیریت زمان، محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، بازبینی. پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 - babono.ir ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - This site has recently been collecting specialized information about پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26. برای کامل کردن مقاله راجع به ... [2017-11-11]: خلاصه استانداردهای حسابداری (شماره 1 تا شماره 25 به جز شماره 7) دانلود خلاصه استاندارد حسابداری (شماره 1 تا شماره 25 به جز شماره 7) جز شماره 7 شماره 25... پرسشنامه ... پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی شماره 28 | ... ۱ فروردین ۱۳۹۷ - Every day new content around پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی شماره 28 The top selling site in Iran is here. ... [2017-11-11]: دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحات روایی پرسش نامه پایایی پرسش نامه عبارات توضیحات: ... پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 | 32038 - cd34.ir ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26: [کرج دانلود] How can I get پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 from here for free? - (کرج دانلود) There ... [2017-11-11]: خلاصه استانداردهای حسابداری (شماره 1 تا شماره 25 به جز شماره 7) دانلود خلاصه استاندارد حسابداری (شماره 1 تا شماره 25 به جز شماره 7) جز شماره 7 شماره 25... پرسشنامه ... دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت زمان - برگزیده ها پرسشنامه مدیریت زمان این پرسشنامه یک ابزار 48 سئوالی با مقیاس لیکرت 4 درجه ای است که برای اندازه گیری مهارتهای مربوط به مدیریت زمان ساخته شده است . این پرسشنامه که مخصوص سنجش مهارتهای فردی مدیریت زمان کارکنان می باشد ؛ توسط عزیزی مقدم (1385) ساخته شده است ، وی در تحقیقی آن را بر روی دبیران مقطع متوسطه شهرستان ... پروپوزال ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ... ۶ روز پیش - دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پروپوزال ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل ... [PDF]راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر اوﻟﻮﻳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻐﻞ. *. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻨﻮان. *. ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع. ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ. 1000. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری و ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻜﺎری اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎل. 1389. و ﺗﺤﻮ. ﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺳﺘﺎد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در واﮔﺬاری ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎل. 1389. ﻗﺮارداد ﺷﻔﺎف ﻃﺒﻖ. اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ. در ارﺳﺎل ﻋﻨﺎوﻳﻦ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. و آﻣﺎدﮔﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. زﻣﺎن. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﭘﻮرت. 2. ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. پرسشنامه های مدیریت و سازمان پرسشنامه بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران کد: 1303 پرسشنامه ارتباطات سازمانی کد: 1302 پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباطات مجازی کد: 1306 پرسشنامه مهارت های ارتباطی خاقانی کد: 1305 پرسشنامه اثربخشی ارتباط الکترونیکی با مشتری بر رضایت مشتریان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ACSI کد: 1340 اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در ... پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار،‌روایی و نرم‌یابی مقیاس مدیریت زمان در بین مدیران و معاونان سازمان‌های دولتی شهر تهران انجام شد. به منظور اجرای پژوهش، نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ سازمان، وزارتخانه و سایر دستگاه‌های دولتی به روش نمونه‌برداری غیر تصادفی (نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه «سنجش مدیریت زمان» بر ... سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه اطلاعات نشریات پزشکی ... چکیده فارسی مقاله, اهداف: مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی به انجام رسید. روش‌ها: مطالعه ... ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان دارای 6 مولفه و 40 گویه بود. ... نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد که مدیران از نظر مهارت های مدیریت زمان در سطح متوسطی قرار دارند. [PDF]تأثیرات وابسته )متقابل( مهارت سیاسی و موفقیت شغلی ... ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - طریق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. پایایی. پرسشـنامه بـه کمک ضریـب آلفـای کرونبـاخ و ... مهـارت سیاسـی مدیران، اخـالق حرفه ای، واژگان کلیـدی: موفقیت شـغلی. alma.faramarzi@gmail.com .... بـر توانایـی کارکنـان بـرای سـنجش بهتریـن زمان و. روش بـرای شـروع تغییـر اثـر خواهد گذاشـت )کیلی. [PDF]ورزی ﻣﻌﻨﻮی ن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ: زﻣﺎ ﻣ - پژوهش های ... توسط بلند - ‏2015 ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ی ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻨﻮی، از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ. ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ. ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و. 107. آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪ. ی ﺑﺎﻻ. و. 107. آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪ. ی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖِ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮ. ه در ﻣﻮرد ﻧﻤﺮه. ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ی. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، دو ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻗﻮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ. ﻓﺮاﻫﻢ. آﻣﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﮔﺮوه. ﻫﺎ در ﺟﺪول. 1. [PDF]تأثیر مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ... پرسشنامه های استانداردشده مهارتهای ارتباطی مدیران که توسط بارتون جی ای ابداع شده و. پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی کانون .... صحبت، چگونگی جمله بندی، زمان بندی ارتباط کالمی، مالحظات موقعیتی و سرانجام. 1. Bolton. 2. Parasite. 3. Northouse. 4. ..... و دیگری پرسشنامه استاندارد شده رضایت. ابداع شده و دارای چهار عامل و 20 ماده است. ارزیابی استخدام ، مدیریت منابع انسانی ، HR - سامانه سنجمان ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - اگر این ارزیابی استخدام به صورت استاندارد صورت نگیرد ممکن است فرد به صورت ناعادلانه از چرخه جذب نیرو خارج شود. و یا در جایگاهی ... مهارت ارتباطی. فرد از لحاظ ایجاد تعامل و ارتباط با هم تیمی و افراد دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد. ... مهارت مدیریت زمان. مدیریت زمان یکی از ویژگی های موثر در فرآیند شغلی است. پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک (لیدکا) | hot ۷ فروردین ۱۳۹۷ - تعداد صفحات: 3. حجم فایل: 88 کیلوبایت. پرسشنامه تفکر استراتژیک; تفکر استراتژیک; دانلود پرسشنامه; لیدکا; تفکر راهبردی; تفکر استراتژیک لیدکا; پرسشنامه استاندارد; تفکر سیستمی; پیشروی بر اساس رویکرد علمی; فرصت طلبی هوشمندانه; تفکر در زمان; پرسشنامه مدیریت; دانلود پرسشنامه استاندارد. [PDF]اصل مقاله (356 K) توسط سیدجوادین - ‏2014 برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل آنها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده. شده است. متغیرهای پژوهش عبارت اند از ..... محدودیت های سنتی و مکانی یک روز کاری استاندارد به انجام برسانند [۳۱]. از آنجا که. انعطاف پذیری به افراد ... بنابراین، توانایی و مهارت مدیریت زمان می تواند به منزله منبعی برای. مقابله افراد با احساس عجله و ... علوم انسانی – فایل 222 13 ساعت ago علوم انسانی 0 ... پرسشنامه مدیریت زمان در بین جوانان ,دانلود پرسشنامه مدیریت زمان در بین جوانان ,مدیریت زمان در بین جوانان – دانلود از فایل 222 ... سایت ما به آسانی لینک دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون, دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون, مهارت های اجتماعی ماتسون را در ... اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) - ... پایان نامه بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران پایان نامه برای دریافت ... الک مکنزی (1993)، خطاب به مدیران می‌گوید: همیشه گفته‌اید وقت کافی نداشتیم، در حالیکه زمان کاملاً در اختیار شما بوده ولی آنچه نداشته‌اید مهارت‌های لازم برای تنظیم اوقات بوده ... پرسشنامه ، پاورپوینت ، پیشینه تحقیق - دانلود پرسشنامه ، ... ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - دانلود پرسشنامه ، پاورپوینت ، پیشینه تحقیق. ... 16, آیا از بیرون رفتن با دوستان به منظور صرف زمان بیشتر برای استفاده از تلفن همراه خودداری کرده اید؟ ... کتاب با اسامی کتاب آموزش مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط موثر و کتاب آموزش مهارت زندگی مهارت مدیریت خشم(3) ... rava20.ir | پرسشنامه استاندارد و تحلیل داده ۳ روز پیش - پرسشنامه استاندارد و تجزیه و تحلیل داده های آماری با SPSS. [PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿ - مجله دانشگاه ... اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸـﮑﺪه ﻫـﺎی. ﻣﺨﺘ. ﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی آﻣﺎری. 184. ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮی. ﻃﺒﻘﻪ ای ﻧﺴﺒﯽ و ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 30. ﮔﻮﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻄﻮح. داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﯿﺎزﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ورواﺋﯽ. آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از ... پرسش نامه استاندارد اثربخشی مدیریت کلاس (ایمار و هیکمان) - ... ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - دانلود پرسش نامه استاندارد اثربخشی مدیریت کلاس (ایمار و هیکمان)،. در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسش نامه، توسط ایمار و هیکمان (1991) طراحی شده است و دارای 35 گویه است و شیوه پاسخ دهی به گویه های آن، براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت به صورت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) امتیازبندی ... دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 5 - ... ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - تعیین مهارت برجسته در سرویس کوتاه بک هند بدمینتون: چالشی در نظریه طرح واره اشمیت .... ارتباط مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیتبدنی استان خوزستان زهرا علم، ... مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها پرسشنامه مهارت های مدیریتی مدیران در مدارس - ارشد سرا اولین ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مهارت های مدیران می باشد که بر مبنای مدل کاتز ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ۳۵ گویه می باشد که سه مهارت... پرسش نامه سبک مدیریت کلاس |13206| زمان ۱۸ دی ۱۳۹۶ - پرسش نامه سبک مدیریت کلاس (13206):سبک مدیریت کلاس پرسشنامه تدریس پرسشنامه نحوه تدریس پرسشنامه تدریس معلم پرسشنامه مدیریت کلاس پرسشنامه سبک مدیریت ... پرسش نامه سبک مدیریت کلاس، دارای 25 سوال و نمره گذاری و روایی و پایایی و. .... دانلود پرسش نامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون جی. [PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﭘﺎﻳﺎﻳﻰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﻟﻔﺎﻯ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ 0 / 87 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ. ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ،. ﺭﻭﺍﻳﻰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ .... ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ»؟ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻓﻮﻕ، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ. ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ. ﺳﺎﻻری. (. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ) وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﻧﻘﺶ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی. [PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮ توسط M Javadi - ‏2013 - ‏بیان شده در 7 یافته - ‏مقالات مرتبط اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. SF-36. ﺑﻮد و داده ﻫﺎ. ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS-18. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ داری در اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺟـﺴﻤﻲ، درد ﺑـﺪﻧﻲ ، ... ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ. ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺳﺎﻟﻢ و ﻣ. ﻮﻟﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨـﺪ . ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎی زﻧـﺪﮔﻲ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ... [PDF]همبستگی بین مهارت های ارتباطی و ارتباط استاندار ... ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران3. مرکز تحقیقات علوم اعصاب ... SBAR پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات دربارۀ مهارت های ارتباطی بین فردی و ابزار ارتباطی استاندارد. کمتر از 45% پرستاران .... در پایان نامــۀ منجمــی زاده روایــی هم زمــان پرسشــنامه،. محاســبه و یــک ... تروما سازمانی - شبکه دانش افزایی مدام این بسته شامل: توضیحات کامل مسئله تروما سازمانی، عوامل ایجاد کننده، ارکان تروما سازمانی، استراتژی های مدیریت تروما سازمانی، موضوعات پیشنهادی پژوهشی و پرسشنامه استاندارد می باشد. برخی موضوعات پژوهشی قابل انجام توسط مدیران، پژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، و اساتید رشته های مدیریت بدین شرح است:. پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی | مقالات انگلیسی داغ ۴ اسفند ۱۳۹۶ - پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی. این پرسشنامه دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد. در سوالات 2، 3، 5، 7، 8، 10، 12، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 27 و 30 گزینه الف نشان دهنده مدیر رابطه مدار و گزینه ب نشان دهنده مدیر ضابطه مدار می باشد. در سوالات 1، 4، 6، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 20، 23، 26، 28، 29، 31 ... [PDF]بررسی رابطه مدیریت زمان و میزان فرسودگی شغلی در بین ... چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت زمان و میزان فرسودگی شغلی در بین کارکنان مشغول. به خدمت در واحدهای ... اطلاعات و داده های اولیه از پرسشنامه استاندارد شده و در بخش اسنادی به مطالعه و بررسی پژوهش های پیشین و. جمع آوری مطالب .... مهارتهای حرکتی، دارای فقدان مدیریت زمان هستند و زمان بندی منظم در آن ها بسیار ضعیف ... [PDF]اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه ی شناختی ... - روان ... آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در ۹ جلسه ۵۰ دقیقهای (هفتهای یک جلسه در زمینه. مهارتهای زندگی آموزش دریافت کرد؛ ولی گروه کنترل در این جلسات شرکت نکردند. تمامی آزمودنیها پیش و پس از. مداخله آموزشی، پرسشنامه خود توانمندسازی اجتماعی را تکمیل کردند. دادههای حاصل از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله به دو روش کارگاه ... توسط مدرس - ‏2017 - ‏مقالات مرتبط البته دانشجویان در محیط های بالینی و در برخورد با بیماران واقعی، مهارت های حل مساله، توانمندی های روان- حرکتی، ارتباطی، تفکر انتقادی و مدیریت زمان، رفتار اجتماعی و .... پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی بین فردی (InterpersonalCommunication Skills Test) دارای 34 سوال پنج گزینه ای لیکرت (تقریباً هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، ... [PDF]888 K - نشریه پژوهش در نظام های آموزشی الگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی( و پایایی آن اقدام گردید و در ادامه این پرسشنامه در. نظری( شهر کرمان قرار .... جدول 1- برخی تحقیقات انجام شده در خصوص مهارت ها، توانمندی ها، رفتارها، وظایف،استانداردها. باس )1985( ... شایستگی هاو مهارت های فردی )انعطاف پذیری، کنترل اضطراب، مدیریت زمان،. تطبیق پذیری، ... [PDF]بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت ... ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن. و. ﮐﯿﻔﯿ. ﺖ. زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﻗﺎدر ﺑﻪ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮی. : از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و. ا. رﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .... اﻧﺘﻈﺎرات، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد. ﺑﺮ. اﺳﺎس اﯾﻦ ...... emotional intelligence questionnaire, time management and World Health Organization quality of life. دانلود فایل کامل کار تیمی | مانی مقاله ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - دانلود فایل کامل پاورپوینت اصول کار تیمی، مدیریت استرس در محیط کار و مهارت مدیرتی زمان شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشداینک شما ... دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت (دکتر سلطانی) -کامل و جامع امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدنام محصول دانلودی: ... [PDF]ارتباط بین هوش هیجانی و مهارتهای روانی دانشجویان دختر ... ورزﺷﻜﺎران ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد . ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ، وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔـﺔ. ﻫـﺎی ﻫـﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی رواﻧﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺑﻮد . روش. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮ. ع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه. اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎر داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺎﻫﺮود ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﺑﺼـﻮرت. ﻓﺮاﺧﻮان و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ... [PPT]دوره آموزشی استاندارد ISO 10015 5-Feb 2013. استاندارد بین‌المللی ISO 10015 توسط زیر کمیته SC 3 ”فن‌آوری‌های پشتیبان“، از کمیته فنی ISO/TC 176 ”مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت“ تهیه شده است . ... آموزش : فرایند ارائه و تکوین دانش ، مهارت ها و رفتارها جهت تامین الزامات. شایستگی: دانش ها ، مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام وظایف شغلی می باشد . ISO 10015 ... پرسشنامه مدیریت زمان - vc90.ir ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - پرسشنامه مدیریت زمان |http://vc90.ir| Did you get tired of writing the article about پرسشنامه مدیریت زمان? Ask for it. ... محسن دانلود - {محسن دانلود} برای بدست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات سوالات آن بعد را با هم جمع کنید. بنا به اظهارات سازنده آن، روایی این پرسشنامه توسط چند نفر از صاحبنظران که دارای مدرک ... دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - ترجمه فا در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر .... تاثیر محرک های انگیزشی و دیگر عوامل بر روی نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد های ایزو 9001 (نشریه الزویر) [PDF]Untitled - PreventionWeb ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ - ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. » ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ. اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﺮ روی ﭘﻬﻨﻪ آﻟﭗ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ، ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و. ﺗﻨﻮع ﺗﻮﭘﻮ. ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و. اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺮ ﺷﺘﺎب دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻈﯿﺮ: ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ، دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی. و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دوران. ﮔﺬر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده. اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع اﻧﻮاع ﺑﺤﺮان ... ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ر توسط اسماعیلی - ‏2012 - ‏مقالات مرتبط ۲۴ تیر ۱۳۹۰ - ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ. ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ. –. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ. 157. ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻪ اﻓـﺮاد ا. ز. راه. ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوری داده ﻫـﺎ از ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش ... توسط حاجلو - ‏2015 برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های مدیریت زمان بارلینگ، کلوی و چونگ، خودکارآمدی اسکوارتز و جروسالم و هوش هیجانی برادبری و گریوز استفاده شد. ... The Barling, Kelloway & Cheung questionnaire of time management, Schwarz and Jerusalem self-efficacy questionnaire and Bradbury emotional intelligence questionnaire was ... رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در ... داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن گردآوری شده در خصوص عملکرد مدیران از میانگین امتیازات نظام ارزیابی عملکرد دوره ای مدیران گروه صنعتی بهمن ... نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های خودآگاهی، مهارت های خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد و مولفه های مهارت اجتماعی، خود ... [PDF]تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﺎرت. -. ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی. ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻬﺎرت. -. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻐﻞ. -. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت. -. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ. -. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻏﻞ. -. ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ. -. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ. -. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻐﻞ. -. ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ. -. ﻣﻤﻜﻦ. اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻧﻤﻲ. [PDF]نقش مهارتهای کلیدی در شکل گیری قابلیت اشتغال دانشجویان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ای ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﺳﺎزه. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯽ از. اﺳﺘﺎدان. رﺷﺘﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ روش رواﯾﯽ ﺻﻮری. ﺗﺄﯾﯿﺪ .ﺷﺪ. ﺑﺮای ..... ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر: اﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨـﺪی وﻇـﺎﯾﻒ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﯿﺎن. ﻓﺮدی،. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ. ی اراﺋﻪ،. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ. ی ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ،. ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ. ی رﻫﺒـﺮی، آﮔـﺎﻫﯽ. مقاله سواد دیجیتال - پارس مدیر دانلود مقاله، پرسشنامه و پایان نامه سواد دیجیتال. ... واژه سواد در گذر زمان از تکامل تدریجی برخوردار بوده است. سواد دربرگیرنده مهارت‌های مورد ... مهارت‌های سواد دیجیتالی به دلیل گسترش شبکه‌های ارتباطی و منابع الکترونیکی به منظور انتخاب بهترین و مرتبط ترین منبع براساس نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه رتبه بندی نشـریات علمی عنوان فارسی, اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر اهمال کاری دانش آموزان. چکیده فارسی مقاله, در این پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر اهمالکاری دانش آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور نمونهای شامل 70 دانشآموز بهصورت نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای از بین تمامی دانشآموزان پسر مقطع متوسطهی شهرستان ... بررسی مهارتها و قابلیتهای کتابداران دیجیتال: موردپژوهی ... از دیدگاه کتابداران مورد پژوهش، میزان اهمیت مهارتهای مدیریتی در ارائه خدمات دیجیتال در کتابخانه های دانشگاهی چگونه است؟ ..... پس از تدوین پرسشنامه بر اساس استاندارد ها و مرور متون مرتبط، به منظور تأمین روایی، پرسشنامه برای10 متخصص که در زمینه کتابداری دیجیتال فعالیتهای قابل توجهی داشتند فرستاده و از نظرهای آنها در شکل دهی ... [PDF]اصل مقاله - مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی توسط سید نقوی - ‏2014 - ‏مقالات مرتبط شده در این پژوهشی، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپیریتزر و پرسشنامه طراحی شده. براساس شاخص های استاندارد .... عبارت است از توانایی. بیشتر استفاده از دانش، تجربه ژ مهارت مدیران در تصمیم گیری ها؛ قوی تر شدن ... است که باید تدوین. برنامه ها ژ اجرای آن را براساسی معیارهای تعریف شده در زمان ارزیابی اثبات کننل) ... پاورپوینت اصول کار تیمی، مدیریت استرس در محیط کار و ... ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ - [آبتین دانلود] Ask for what you need to develop a thesis for پاورپوینت اصول کار تیمی، مدیریت استرس در محیط کار و مهارت مدیرتی زمان. -- آبتین دانلود … آبتی. ... توضیحات: این فایل شامل پرسشنامه کار تیمی بوده و هم چنین شامل بخش های تفسیر نمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد. پرسشنامه کار. جستجوی پیشرفته پروپوزال,پرسشنامه,پروژه - انجام ... جستجوی پیشرفته پرسشنامه,questionnaire,پروپوزال,تحقیق,مدیریت,پروپوزال روش تحقیق مدیریت,جستجوی پایان نامه,سایت جستجو و استعلام پر. ... پروپوزال آماده مدیریت , پرسشنامه محقق ساخته , پرسشنامه استاندارد. دانلود پروپوزال آماده مدیریت ... ارزیابی نقش طراحی زمان و هزینه در عملکرد پروژه های EPC پتروشیمی. ارزیابی نقش ... [PDF]پرسشنامه نظرسنجی دانشجویان از فرایند انجام پایان نامه در ... رضایتمندی دانشجویان از فرایند انجام پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر اساس پرسشنامه استاندارد. و سوالات استخراج شده از ... های انجام شده، تکمیل این پرسشنامه حدود ده دقیقه زمان نیاز خواهد داشت. پرسشنامه در چهار قسمت الف، ... ۲- استاد راهنمای من مهارت و دانش لازم در زمینه موضوع پایان نامه را، برای حمایت کافی. من، دارا بود. ٣- استاد ... [PDF]مدیریت ارتقای سالمت - مدیریت ارتقای سلامت مدیریت ارتقای سالمت. دوره پنجم شماره 3 )پیاپی 19( خرداد و تیر 1395 شماره استاندارد بین المللی: 2251-8614. دارای رتبه علمی پژوهشی از. کمیسیون نشریات علوﻡ .... ابزار مورد استفاده "پرسشنامه عملکرد بالینی پرستارانNurse's Clinical Performance Questionnaire” " ... در بخش های ای سی یو، مدت زمان بستری بیماران بدحال طوالنی. دانلود رایگان پرسشنامه - ایران مشاور پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال). پرسشنامه امنیت اجتماعی. پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان. پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی. پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه. پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان. پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد. [PDF]تأثیر برنامه بهسازی مدیریت بر اثر بخشی سبک رهبری ... توسط M Farmahini Farahani - ‏2013 - ‏بیان شده در 4 یافته - ‏مقالات مرتبط اثربخش ی فعالیت ها و مهارت های مدیریتی مدیران پرستاری، فوائد بسیاری برای مقدمه: سازمان های بهداشتی و درمانی در ... ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد »توصیف اثربخشی رهبری« با پایایی 0/95. می باشد. 88 نفر، ش امل 19 ..... مداخالت بهسازی را به شیوه های گوناگون با مدت زمان های مختلف. بر روی س طوح مختلف مدیران ... منبع تحقیق b (1213) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه 1 – مهارت انسانی ; 2 – مهارت فنی ; 3 – مهارت ادراکی ; 4 – مهارت تشخیصی ;5 – مهارت ارتباطی ; 6 – مهارت تصمیمگیری ; 7 – مهارت در مدیریت زمان. ... این ابعاد عبارتند از: توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری نیروی انسانی در انجام امور سازمان که به وسیله پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *