دانلود کامل پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)

Published on Author adminLeave a comment

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)

دانلود پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در ۲۸ اسلاید شامل هدف استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴، دامنه کاربرد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴، تعاریف، درآمد، اندازه گیری درآمد حاصل ازعملیات مبادله ای، ارائه خدمات، فروش کالا، سود تضمین شده، درآمد حق
دسته بندی حسابداری
بازدید ها ۹
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲۷۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

پاورپوینت استاندارد حسابداری  بخش عمومی شماره  4( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۲۵

کاربر

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)

دسته: حسابداری

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: ۲۸ اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای) می باشد که در ۲۸ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درسهای بررسی موارد خاص حسابداری و استانداردهای حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

هدف استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴

دامنه کاربرد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴

تعاریف

درآمد

اندازه گیری درآمد حاصل ازعملیات مبادله ای

ارائه خدمات

فروش کالا

سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام

افشا

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.

استاندارد حسابداری شماره ۴ – درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای …

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ – بنا بر تعریف ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، درآمد عبارت است از افزایش در دارایی، کاهش در بدهی یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می‌شود. مفهوم درآمد در بخش عمومی، هر دو گروه ”درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای“ و درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای“ را دربرمی‌گیرد. هدف این استاندارد، …
وارد نشده: پاورپوینت

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴ (درآمدهای …

دانلود پاورپوینت با عنوان استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴ (درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای) در قالب pptx؛ قابل ویرایش و در ۲۸ اسلاید شامل هدف استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴، دامنه کاربرد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴، تعاریف، درآمد، اندازه گیری درآمد حاصل ازعملیات مبادله ای،

[PPT](3) حسابداری بخش عمومی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

استانداردهای حسابداری. بخش عمومی. ۳٫ استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۳٫ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات). استاندارد شماره ۳٫ ۴ … استاندارد شماره ۳٫ ۸٫ مبادله. انتقالات. جرایم. عملیات غیر مبادله. مالیات. استاندارد شماره ۳٫ ۹٫ عملیاتی است که به موجب آن دارایی یا خدمت به ارزش منصفانه داد و ستد می‌شود. استاندارد شماره ۳٫

[PDF]3 ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ای (ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره. ۳٫ درآﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای (ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت). ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت. ﺷﻤﺎره. ﺑﻨﺪ. ﻫﺪف. ۱٫ داﻣﻨﻪ. ﻛﺎرﺑﺮد. ۴٫ –. ۲٫ ﺗﻌﺎرﻳﻒ. ۵٫ ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای. ۶٫ درآﻣﺪ. ۸ … درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻣﺒﺎدﻟﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮی. ﻣﻄﺮح ﻣﻲ. ﺷﻮد. اﮔﺮ. ﭼﻪ. درآﻣـﺪﻫﺎی واﺣـﺪﻫﺎی ﺑﺨـﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ از. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای و ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای ﻧ. ﺎﺷﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه آن ﺣﺎﺻـﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت.

[PPT]استانداردهای حسابداری بخش عمومی

۴- درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای. ۳- درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای … هزینه‌ها به محض تحمل و درآمدها به محض تحقق; در استانداردهای حسابداری بخش عمومی مبنای حسابداری قابل قبول برای گزارشگری مالی تعهدی می‌باشد. اما در کنار آن به لحاظ رعایت قوانین و … استانداردهای حسابداری بخش عمومی. (استاندارد شماره ۱- نحوه ارایه صورتهای مالی) …

[PPT]عملیات مبادله‌ای

استاندارد حسابداری‌ بخش عمومی شماره‌ ۴ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای. تهیه کنندگان : مهرداد فصیحی. وحید مهرآذر. مریم افشاری نژاد. هدف. هدف این استاندارد، ارائه نحوه عمل حسابداری درآمدهای حاصل از عملیات. مبادله‌ای است. درآمد عبارت است از افزایش در دارایی، کاهش در بدهی یا ترکیبی از هر دو. که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می‌شود.

حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی – ثبت حسابداری درآمدها

حساب کل مربوط به حساب حسابها و اسناد دریافتنی می تواند حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای و یا حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای … ولی به طور کلی درآمد عملیات مبادله ای طبق تعریف استاندارد شماره ۴ حسابداری بخش عمومی عملیاتی است که طی آن ارزش مابه ازای دریافتی با منافع واگذار شده تقریبا” …

[DOC]اندازه‌گیری درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای – اداره تلفیق حساب ها …

پیش نویس. اصول و ضوابط حسابدارى و حسابرسى. استانداردهاى حسابداری بخش عمومی. استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای. استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴٫ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای. استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴٫ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای …
وارد نشده: پاورپوینت

[PPT]استاندراد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی. ۲ /۴۲٫ دامنه کاربرد. این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر به کار گرفته شود: فروش کالا،; ارائه … ۱۶ /۴۲٫ فروش کالا. اگر واحد تجاری بخش عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مربوط، فروش تلقی نمی گردد و لذا درآمدی شناسایی نمی گردد.

[DOC]استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۳ درآمد حاصل از عملیات …

اگر چه درآمدهای واحدهای بخش عمومی از عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای ناشی می شود، اما بخش عمده آن حاصل از عملیات غیرمبادله ای است. درآمدهای غیرمبادله ای به شرح زیر است: الف . مالیات، و. ب . انتقالات (نقدی یا غیرنقدی)، از جمله کمک و هدایا، بخشودگی بدهی و جرایم. ۴ . ترکیب واحدهای گزارشگر، زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند واحد گزارشگر در …

[PDF]3 ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ( ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎ )

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره. ۳٫ درآﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای. (. ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت. ) ۱۱۱٫ ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت. ﺷﻤﺎره. ﺑﻨﺪ. ﻫﺪف. ۱٫ داﻣﻨﻪ. ﻛﺎرﺑﺮد. ۴٫ –. ۲٫ ﺗﻌﺎرﻳﻒ. ۵٫ ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای. ۶ … درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻣﺒﺎدﻟﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮی. ﻣﻄﺮح ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﮔﺮ. ﭼﻪ. درآﻣـﺪﻫﺎی واﺣـﺪﻫﺎی ﺑﺨـﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ از. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای و ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای ﻧ. ﺎﺷﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه آن ﺣﺎﺻـﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت.

[PPT]داراییهای ثابت مشهود

استانداردهای حسابداری بخش عمومی. استاندارد حسابداری‌ بخش عمومی شماره‌ ۴: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای. استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۵: داراییهای ثابت مشهود. استاندارد حسابداری‌ بخش عمومی شماره‌ ۶: موجودیها. ۱٫ بسم الله الرحمن الرحیم. استاندارد حسابداری‌ بخش عمومی شماره‌ ۴٫ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای. ۲٫ هدف. بنا بر تعریف …

حسابداری دولتی پیشرفته – کارشناسی ارشد حسابداری …

فایلهای پاور پوینت استانداردبخش عمومی زیر جهت استفاده دوستان قرار داده شده است . لازم به توضیح است مدیر وبلاگ هیچگونه مسئولیتی نسبت به صحت و سقم و کیفیت مطالب و فایلهای نخواهد داشت و مسئولیت استفاده از فایلها به عهده دانشجویان می باشد . پاور پوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی ۱ – نحوه ارائه صورتهای مالی.

استانداردهای بخش عمومی – موسسه حسابرسی دش و همکاران

استانداردهای حسابداری بخش عمومی. شماره استاندارد, عنوان استاندارد, Pdf, Word, PowerPoint. 10, رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای … فایل · دانلود فایل. ۴, درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای, دانلود فایل · دانلود فایل. ۳, استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات), دانلود فایل · دانلود فایل.

استاندارد حسابداری دولتی شماره ۳ – اشتراک گذاری لاگر

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات … استاندارد حسابداری … استاندارد شماره ۴٫ حسابذاری. بخش. عمومی شماره. ۴٫ درآمذهای حاصل. از. عملیات. مبادله. ای. هدف .۱٫ تٌا تز تؼزیف ارائِ ضذُ در. هفاهین نظری گسارشگری هالی بخش عووهی،. درآهذ ػثارت است … فایل پاورپوینت استادارد (۳) حسابداری بخش عمومی.

استاندارد حسابداری دولتی شماره ۴ – اشتراک گذاری لاگر

ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ و داراﻳﻴﻬـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ. ﻛـﻪ در. ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﻴﺮﻣﺎه. ۱۳۸۵٫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻤﺎره. ۴٫ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﭘﻴـﺸﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ. استاندارد شماره ۴ حسابداری pdf استاندارد حسابداری دولتی شماره ۴ · www.hmu.ac.ir · استاندارد شماره ۴٫ حسابذاری. بخش. عمومی شماره. ۴٫ درآمذهای حاصل. از. عملیات. مبادله. ای.

[PDF]ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ – امور مالی

ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎری. ۲۸٫ ﻓﺼﻞ. ۳٫ ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ۵۳٫ ﻓﺼﻞ. ۴٫ ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای. ۶۰٫ ﻓﺼﻞ. ۵٫ ﺣﺴﺎﺑﺪاری. درآﻣﺪﻫﺎ. ۹۱٫ ﻓﺼﻞ. ۶٫ ﺣﺴﺎﺑﺪاری. وﺟﻮه ﺳﭙﺮده. ۱۰۰٫ ﻓﺼﻞ. ۷ …. ۱۰٫ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ. : اﻟﻒ. -. ﺻﻮرت. وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎوی اﻗﻼم اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. : ) ۱٫ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ. )۲٫ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ. ای. ) ۳٫ ﺣﺴﺎب.

[PPT]تحول در نظام حسابداری دولتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

تهیه صورتهای مالی بخش دولتی (در مورد وظایف حاکمیتی و غیرانتفاعی) براساس رهنمودهای حسابداری دولتی صورت می‌گیرد که براساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، …. این استاندارد برای حسابداری درآمدهای حاصل از معاملات مبادله‌ای ارائه خدمت، فروش کالا و استفاده دیگران از دارایی‌های واحد گزارشگر که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و …

[DOC]خلاصه برخی مباحث حسابداری دولتی – سامانه اختصاصی اساتید

این وظیفه مهم حسابداری و گزارشگری مالی ، به ویژه برای مسوولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ بخش عمومی ، در اغلب چارچوب های نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی پیش …… ترازنامه ای که بر اساس رویکرد جریان منابع مالی جاری تنظیم می شود، تنها دارایی هایی را منعکس می کند که برای بازپرداخت بدهی های موجود و آتی حاصل از عملیات در …

[PDF]استاندارد های حسابداری بخش عمومی شماره۱ (نحوه ارائه صورتهای …

اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ر. ﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ۱۹٫ –. ۱۳٫ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی. ۲۱٫ –. ۲۰٫ ﺛ. ﺒﺎت روﻳﻪ در ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ. ۲۲٫ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺠﻤﻴﻊ. ۲۵٫ –. ۲۳٫ ﺗ. ﻬﺎﺗﺮ. ۲۷٫ –. ۲۶٫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ای. ۳۱٫ –. ۲۸ … اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره. ۱٫ ﻧﺤﻮ. ه. اراﺋ. ﻪ. ﺻﻮرﺗﻬﺎ. ی. ﻣﺎﻟ. ﻲ. ۵۴٫ ﻓ. ﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت. ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ. داراﻳﻴﻬﺎی ﺟﺎری. ۴۸٫ –. ۴۷٫ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری. ۵۲٫ –. ۴۹٫ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در. ﺻﻮرت … Page 4 …

[PDF]چالش های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن

مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان)DeCenzo, Robbins,1988,p.4( انسانی است …. درحال حاضر آنان به درآمد افزایش یافته از طریق. رشد نظر … شماره. ۹٫ نیروی کار مناسب است، ضروری است واحد منابع انسانی با مشارکت و همکاری دیگران اطمینان. حاصل کند که سرمایه های فکری این کارکنان به طور کامل مورداستفاده قرار می گیرد. آنان.

تصاویر برای پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)

{“cb”:3,”cl”:3,”clt”:”n”,”ct”:3,”id”:”nGw_iB3-u0UEXM:”,”oh”:208,”ou”:”http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2013/04/54.png”,”ow”:386,”pt”:”پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴: درآمدهای حاصل از …”,”rh”:”accpress.com”,”rid”:”HmSq0hQ8duvXYM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.accpress.com/news/1392/01/%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”تازه های حسابداری”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSlSY2lVBCIK-5HUDjIpdlvTordn1qZ_ilnjFaZTWqIHPMzhu5tW179lDcA”,”tw”:167}

{“cl”:6,”clt”:”n”,”cr”:9,”id”:”9C2RhKVRWIiZcM:”,”oh”:350,”ou”:”https://www.dashiacpa.com/uploads/page_file/59393-39492-32435-350(1).jpg”,”ow”:1440,”pt”:”استانداردهای بخش عمومی – موسسه حسابرسی دش و همکاران”,”rh”:”dashiacpa.com”,”rid”:”Lwezz_CHl5P63M”,”rt”:0,”ru”:”https://www.dashiacpa.com/page/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”موسسه حسابرسی دش و همکاران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTDA-zDvkdUPAAXNfrxaZgCRXyjZjvy_u6cWQEv0i7jlGXHlxf1Aq3Eq5o”,”tw”:370}

۴ روز پیش

{“cl”:6,”clt”:”n”,”ct”:6,”id”:”0P1tYzf4J8qsrM:”,”oh”:80,”ou”:”http://uniquefile.com/HPicturer.ashx?img\u003d5027NTMzMTA_.jpg\u0026w\u003d230\u0026h\u003d230\u0026path\u003d~/content/productpic/”,”ow”:170,”pt”:”پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴ (درآمدهای حاصل از …”,”rh”:”uniquefile.com”,”rid”:”liG_6KiUFgqWVM”,”rt”:0,”ru”:”http://uniquefile.com/product/6317/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4(-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%8A)/330″,”s”:””,”st”:”یونیک فایل”,”th”:80,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQiBlbhfh3ngLJz–vRB4O2YrSf9HuKdDrp3IyEVfIcyN2NiOa1dG0-YRc_”,”tw”:170}

{“clt”:”n”,”id”:”ZzSRtu3TefRjpM:”,”oh”:112,”ou”:”http://www.blogfa.com/photo/h/hd-t.jpg”,”ow”:150,”pt”:”حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی – ثبت حسابداری درآمدها”,”rh”:”hd-t.blogfa.com”,”rid”:”CSObYFNUT-CP9M”,”rt”:0,”ru”:”http://hd-t.blogfa.com/post/21″,”s”:””,”st”:”حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی – BLOGFA”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS1rxbet4i5jdftdeSVfCxW0V2g0BdgCFjrc4kIm-4jBC-1XxK2Rwxwe5U”,”tw”:121}

تصاویر بیشتر برای پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)گزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام
(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *