دانلود کامل مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

Published on Author adminLeave a comment

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۲۱
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۵

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:
اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.
و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۹ مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.
هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
فهرست مطالب
:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: ۴

۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال ۵

۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور ۱۰
۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهلیت طرفین ۱۳
۱٫ ۱٫ ۲٫ بی‏اعتباری موافقتنامه داوری ۱۶
۱٫ ۱٫ ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها ۱۹
۱٫ ۱٫ ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۲۰
۱٫ ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختیار ۲۱
۱٫ ۱٫ ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۲۲
۱٫ ۱٫ ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۲۳
۱٫ ۱٫ ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول ۳۱
۱٫ ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی ۳۳
۱٫ ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری ۳۴
۱٫ ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری ۳۶
۱٫ ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی ۳۶
۱٫ ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۳۷
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۳۸
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۳۹
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول ۴۱
۱٫ ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۴۳
۱٫ ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ۴۵
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران ۴۷
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۴۷
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق ۵۴
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر ۵۶
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر ۵۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی ۶۲
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی ۶۴
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۶۵
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۶۶
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۶۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۴
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۸
۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی ۷۹

۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران ۸۳

۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال ۸۳
۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۸۸
۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۸۸
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸۹
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۹۲
۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۹۶
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین ۹۶
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع ۹۸
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع ۱۰۲
۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۱۰۵
۲٫ ۱٫ ۴ وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی ۱۰۷
۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی ۱۰۹
۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی ۱۱۱
۲٫ ۲٫ ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال ۱۱۲
۲٫ ۲٫ ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۱۲
۲٫ ۲٫ ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی ۱۱۳
منابع

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال. مقدمه: ۳۱٫ ۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. ۳۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. ۳۴; ۱٫ ۱٫ فقدان اهلیت طرفین. ۳۶; ۱٫ ۲٫ بی اعتباری موافقتنامه داوری.. ۳۸; ۱٫ ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه ها …

[PDF]PDF: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

۳ فروردین ۱۳۹۶ – ﺗﺎ رﯾﺨﭽﻪ داوری و اﺑﻄﺎل رأی داوری در آﻧﺴﯿﺘﺮال. ۲۶٫ ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺑﻄﺎل رأی داوری ﺗﺠﺎری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﻘﺮرات داوری آﻧﺴﯿﺘﺮال. ﻣﻘﺪﻣﻪ: ۳۱٫ ۱ ﻣﺒﺤﺚ اول: اﺑﻄﺎل رأی داوری ﺗﺠﺎری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﯿﺘﺮال. ۳۱٫ ۱٫۱ ﮔﻔﺘﺎر اول: ﻣﻮارد اﺑﻄﺎل رأی داور. ۳۴٫ ۱٫۱٫۱٫ ﻓﻘﺪان اﻫﻠﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ. ۳۶٫ ۱٫۱٫۲٫ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ داوری.. ۳۸٫ ۱٫۱٫۳ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات در ﺧﺼﻮص اﺑﻼغ اﺧﻄﺎرﯾﻪ …

[PDF]ﻫﺎی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ – دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﺎﻓﯽ، ﺟﻮاد ﭘﺎرﺳﺎﻓﺮ. ۱۰۹٫ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد. «: در ﻗﺮارداد داوری ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ذﮐﺮ ﮔﺮدد .»… اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻗﺎ. ﻧﻮن آﯾﯿﻦ داد ….. رأی داور. واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ. رأی داور. ی. ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ . در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ. رأی داور. ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺎدر ﺷﻮد. رأی. داور. ی. در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ز ﻣﺎده. ۳۳٫ ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ …

[PDF]مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری …

۲۶ شهریور ۱۳۷۶ – ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ / ﺷﻤﺎره. ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم. ۴۶. ﻣﻮرد. داوری ﺗﺠـﺎری ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠـی ﻣی. ﺑﺎﺷـﺪ. *. (از اﯾﻦ ﭘـﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻧﺴـﯿﺘﺮال)،. ﻣﻊ. ذﻟﻚ ﭘـﺎره. ای از ﻣﻘـﺮرات ا ﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن،. اﻧﻌﮑﺎس. ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﯿﺘﺮ. ال ﻧﯿﺴﺖ. و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠی اﯾﺮان ﺗﻄﺒﯿق ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آن اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﻣﻘﺮات ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺮرات. داوری ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎب ﻫﺸـﺘم ﻗـﺎﻧﻮن آ. ﯾـﯿﻦ. دادرﺳی ﻣﺪﻧی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻘﺮرات.

[PDF]اصل مقاله (۴۹۹ K) – مجله مجتمع آموزش عالی قم

توسط شیروی – ‏۱۹۹۹
بین المللی ایران. 来 دکثر عبدالح כל شیروی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) شدیداً از قانون. نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون … در این مادهٔ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند دعوا … قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می توان ابطال رأی داوری را درخواست.

حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری

به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ باشد، اساساً «رأی داوری» به حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست. گفتار دوم: موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر داشته : ۱٫رأی داوری در موارد زیر به درخواست …

ترنــــــم حـــــــــق – آیین داوری در ایالات متحده آمریکا

ترنــــــم حـــــــــق – آیین داوری در ایالات متحده آمریکا – مـقــــــــــــالات حقـــــــــوقـــــــــــــــــــی. … بدین ترتیب قانون داوری فدرال حاوی مقررات خاص مربوط به دلائل نیست،به‌ استثنای اینکه اگر داوران از استماع دلائل مربوطه خودداری نمایند،براساس آن رأی‌ می‌تواند لغو شود و نیز اینکه داوران می‌توانند گواهان را مجبور به حضور در جلسهء استماع نمایند …

بررسی نهاد داوری در حقوق ایران – موسسه حقوقی ملک پور

۲۷ مهر ۱۳۹۵ – قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری … اول قانون ایران با بهره گیری از قانون نمونه، از مقررات عمومی، موافقت نامه داوری، ترکیب هیأت داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی داوری، ختم رسیدگی صدور رأی، …

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

۱۲ آبان ۱۳۹۲ – روزنامه رسمی ایران، شماره ۱۵۳۳۵ مورخ ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷ (۲۸ مهر ۱۳۷۶)، صفحات ۴ـ۱٫ . ماده ۲ قانون مدنی ایران. این قانون تا حد قابل ملاحظه‌ای مُلهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد( (از این پس قانون نمونه آنسیترال)، مع‌ذلک پاره‌ای از مقررات این قانون، انعکاس …

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ – این قانون تا حد قابل ملاحظه ای ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین المللی می باشد(از این پس قانون نمونه آنسیترال)، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. ۲. هدف از تصویب این قانون …

قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی – وکالت آنلاین

-کنوانسیون اروپائی حاوی قانون یکنواخت درمورد داوری. ۱۹۶۶ -مقررات داوری تجاری بین المللی واصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیاوخاوردور. ۱۹۷۶ -مقررات داوری آنسیترال(کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی) ۳٫* آخرین کوششها بمنظورتدوین مقررات یکنواخت برای داوری بازرگانی بین المللی، ازطرف …

[PDF]ﻃﺮﻓﯽ در داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ هﯿﺪ ﭼﮑ – دانش و پژوهش …

۱۹ آذر ۱۳۹۱ – ﺗﺎ رای داوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ودر ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﺑﺎ اﯾﺮادی. ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد . ﻫﻤﺎن. ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ. ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ. داور ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داور ﻣﻨﺘﺨ. ﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب. ﮔﺮدد . در ﻣﻘﺮرات داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان و آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ. ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم …

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

هرچند اعمال مقررات آن، خصـوصاً در زمینه داوری بین المللی خالی از اشکال نیست، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر ….. به علاوه در موردبی اعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۳ (۱) (و) قانون جدید در خصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در ترکیب هیأت …

[PDF]ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین المللی۱ – مجله …

ایران، با تغییراتی از قانون نمونه ی آنســیترال اقتباس شده است. قانون اخیر، به …. دفاع کند. قانــون داوری تجاری بین المللی ایران در بند »ب« ماده ی ۴، این حکم را. مقرر داشته است. با این وجود، گاهی احتمال دارد که خواهان شــرایط مورد نیاز برای شــروع. داوری را …. ۲ضرر آنان صادر بشود با تمسک به موارد مذکور در صدد ابطال رأی داوری برآیند«.

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – داوری بین الملل دکتر …

بند یک ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بر این امر اشعار دارد که در صورتی که داور بیش ازیک نفر باشد، امضای اکثریت کافی است. شکل و مفاد رای. بررسی اسناد بین المللی داوری و قانون داوری ایران و قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که عمده شرایط شکلی رای داوری عبارت است از اینکه مکتوب باشد و امضای داور یا داوران را …

[PDF]ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

توسط همایون مافی
۲۳ بهمن ۱۳۹۲ – ﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗ. ﯽ. ﺷﻤﺎره. ۶۶٫ ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران. ۸۵٫ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺘﻌﺎرف اﺗﻼف ﯾﺎ ﺗﺴﺒﯿﺐ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮن، ﻣﺘﻌﻬـﺪ. ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان. و ﻋﺪم اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ….. ۱۹٫ ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﻣـﺪﻧﯽ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده. ۱۹٫ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﯿﺘﺮال اﺳﺖ. در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ داوران ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮنِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣﺒـﺎدرت.

موارد جرح و ردّ داور در حقوق داخلی و بین‌الملل – چه بگویم ؟ …

۴ آذر ۱۳۹۲ – اهمیت این شروط به قدری است که اگر داوران واجد شروط مندرج در موافقتنامه نباشند، نهتنها به جرح داور میانجامد (نیکبخت، ۱۳۶۹، ۴۵)، بلکه میتواند به ابطال رأی صادره یا … درخصوص حقوق داخلی ایران، قانون داوری تجاری بینالمللی در ماده ۱۲، قواعد داوری مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز در ماده ۴۰ و آییننامه نحوه ارائه خدمات …

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. …. به عنوان قدر متیقن موضوعات قابل داوری و نیز الزام آور بودن رای قاضی تحکیم، به نظر می رسد مقررات مندرج در قانون داوری در کلیت خویش و از نظر چهارچوب اصلی، هیچ گونه منافات و مغایرتی با حقوق اسلامی ندارد.

عنوان مقاله: موارد مداخله دادگاه در امر داوری – موسسه بین المللی …

این رویه در قانون داخلی بعضی از کشورها، علی الخصوص قانون داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده، لیکن با نگاهی اجمالی و گذرا به قوانین و رویه بعضی از کشورها از جمله قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون نمونه انسیترال و رسیدگی به این نوع ادعا و از جمله عدم اعتبار موافقت نامه و… در صلاحیت داوران است که به صلاحیت در …

مبانی نظری اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در …

این راه حل را قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است. موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانهای است که حقوق ایران در خصوص این اصل …

بررسی نهاد داوری در ایران – دانشجوی حقوق

۲۹ شهریور ۱۳۹۳ – و رای داور مبتنی بر قواعد حقوقی باشد به نحوی که با در نظر گرفتن طبایع مختلف بشری در حدی باشد که موافق قوانین ماهوی باشد. ….. در همین مورد، ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قارر تامین و یا دستور موقت را درخواست …

دوره مقدماتی آموزش داوری | کافه حقوق

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – از این روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. از این رو مرکز داوری اتاق ایران (دفتر رشت) جهت اشنایی با جایگاه داوری در دعاوی تجاری اقدام به برگزاری «دوره آموزشی داوری مقدماتی» می نماید. گروه علمی کافه حقوق: داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی …

فروشگاه ثریا – یک سایت بلاگیا دیگر

گوشی موبایل مدل اف۸۰۱ محصولی ویژه است که به تازگی از جانب کمپانی جدید هوپ تولید شده. این گوشی هوپ که در زمره مدل های زرهپوش جای میگیرد، یک وجه تمایز برجسته دارد و آن مجهز بودن آن به واکی تاکی برد بلند است. روی این موبایل یک آنتن تاکتیکال مجهز به مدار فرستنده سیگنال نصب می شود و در آن سنسور های اتصال رادیویی …

قرارداد داوری – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – قرارداد داوری – قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل. … ضوابط دیوان های داوری بین المللی و تطبیق آن با دیوان داوری ایران و ایالت متحده آمریکا. ضوابط دیوان های داوری بین …

[DOC]تاریخچه دوره تحصیلات و دوره آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

ارشد. قانون حاکم برشکل اسناد در حقوق ایران وانگلیس. ۵۸٫ ندا خلیل پور. ارشد. نکاح منقطع در مذاهب مختلف. ۵۹٫ اعظم کرمی. ارشد. بررسی موارد و چگونگی ابطال رای داور در مقررات داوری تجاری بین الملل ایران و قواعد داوری انسیترال. ۶۰٫ محمد رضا ممی خانی. ارشد. بررسی تطبیقی قاعده استاپل و تاسیسات مشابه ان در حقوق ایران و فقه …

دانلود فایل ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

۱۱ آبان ۱۳۹۵ – میزان لزوم رای و قراداد داوری.. ۲۱٫ ۳٫ ۴٫ شرایط داور در فقه اسلامی. ۲۲٫ ۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. ۲۴٫ ۳٫ ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. ۲۴٫ ۳٫ ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. ۲۶٫ فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال. مقدمه: ۳۱٫ ۱ مبحث اول: …

داوری تجاری بین المللی – حقوقی و امور مجلس

با توجه به توسعه روابط تجاری بین المللی و علاقه متعاملین تجاری به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوری و توجهاً به تأکید مقررات مختلف و آموزش های حقوقی به تجّار در روابط تجاری بین المللی خود لزوم تنظیم … به عنوان مثال: موضوع داوری بین ایران و آمریکا (دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا) از جمله داوری های موردی بوده است.

[PDF]Judges Guide Word Template – International Council for …

می. شوند. ۸٫ متعاقب تصویب قانون داوری تجاری بین. المللی در سال. ۱۳۷۶٫ که تا حدود زیادی با. قانون نمونه. ی آنسیترال همسو بود،. ۹٫ قانونگذار ایران در فروردین ماه سال. ۱۳۸۰ …… رأی داوری نزد آنها مطرح شده باشد و یا این که پرونده در مرحله. ی درخواست ابطال. رأی. باشد )البته مسأله. ی اخیر، یعنی درخواست ابطال، تح. ت حاکمیّ. ت مقررات. پیمان.

علوم انسانی – فایلینا

… حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی,بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی,چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال,مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال,بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران,ابطال …

افرا بلاگ » آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون …

۴ خرداد ۱۳۹۵ – در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ ((قانون داوری تجاری بین المللی))(۲) را با تغییراتی که در قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل برای … به احاله دعوی به داوری(گفتارسوم) موارد ابطال و بطلان رای داوری را در پرتو قانون داوری تجاری بین المللی وکنوانسیون نیویورک بررسی نماییم(گفتار چهارم).

نشست ها و سخنرانی ها – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۶ دی ۱۳۹۶ – دکتر میرشکاری به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به تمرکز بحث بر روی حقوق شخصیت، به ارائه تحلیلی از مفهوم و مصادیق حقوق شخیصت و ضمانت اجرای …. دوشنبه ۲۷ آذر کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکردهای حقوق ایران و حقوق فرانسه با حضور جمعی از اساتید حقوق دانشگاه ها، حقوقدانان و دانشجویان ارشد و …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ۱۳۹ ﻫﺎی اﺻﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – فصلنامه …

توسط علیدوستی – ‏۲۰۰۸
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ. و دوﻟﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ. ،. ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده. ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد . ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران. داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺻﻞ را. ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﺮﻋﺖ در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت. ،. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﻣﯽ … داوری، ﺻـﻠﺢ دﻋـﺎوی. ،. اﺻـﻞ. ۱۳۹٫ ﻗـﺎﻧﻮن. اﺳﺎﺳﯽ. ،. ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ. ✸. آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻋﻀﻮ. ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی ﻣﯽ.

حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی – ثبت – آیین ‌دادرسی

بنابراین تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران که از قواعد آنسیترال اقتباس و با تغییراتی در مضمون آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید مقرره ای که متضمن امکان تشکیل «سازمان داوری» باشد وجود نداشت و چنین مفهومی در قاموس حقوقی ایران نامانوس بود. جالب آن است که انجمن داوری آمریکا در سال ۱۹۲۶ تشکیل شده است.

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق و مقررات داوری آنسیترال -پایان …

۱۱ آبان ۱۳۹۵ – مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق. مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟ آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟ ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق. با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق …

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر …

چکیده: واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه‌ای آشناست‌. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح می‌گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین‌المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد‌؟ برای پاسخ …

تحقیق و پژوهش مراحل تولید سیمان – دانلود فایل

۲ دی ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : تحقیق و پژوهش مراحل تولید سیمان. این تحقیق در مورد مراحل تولید سیمان در ۴۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد و شامل مقدمه،تاریخچه،تعریف سیمان،مراحل تولید سیمان،انواع سیمان،سیمان پرتلند،سیمان پوزولان،سیمان آمیخته،سیمان سفید،روش تولید سیمان،مراحل تولید سیمان و بتن ضد آببتن ضد …

رای داوری بین المللی – پایگاه علمی ویراساینس

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده … در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری با تاکید براین اصل بین استقلال و بیطرفی تفاوت گذاشته شده است. در مقررات مذکور مصادیق عدم …

تاثیر فرهنگ سازمانی مدل هافستد در کاهش فساد اداری – گروه …

نوع فایل : word تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه. فرهنگ سازمانی هم‌چون دیگر پدیده‌های سازمانی به صورت‌های مختلفی تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین[۱]، یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است. فرهنگ سازمانی ارزش‌هایی را به طور علنی اعلام شده‌اند را شامل می‌شود.

آیین دادرسی

آیین دادرسی – توضیحات در خصوص مسایل آیین دادرسی مدنی.

[DOC]آرای داوری

این مقررات، پاسخی منطقی به نیازهای مشابه تجار در سطح بین المللی می باشد. بر اساس این تلقی، «حقوق بازرگانی فراملی» شامل مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی، مقررات متحدالشکل، اصول حقوقی مشترک، مقررات سازمان های بین المللی، عرفه و رویه های تدوین شده، یا تدوین نشده، قراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آرای داوری تجاری بین …

دانلود کامل دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران – …

۱۷ مهر ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون داوری تجاری بین … – ذخیره شده ۷ جولای ۲۰۱۶ … … پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال … مرجع صالح جهت رسیدگی به … عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری، از مصادیق واضح فورس ماژور و خارج شدن انجام … دانلود رایگان لوح فشرده …

داوری=arbitration (1/1) – انجمن گفتگو – پژوهشکده مدیریت …

دانشگاه علم و فرهنگ تهران برکناری داور (بررسی شرایط حداقلی مثبت داور در مقابل جرح داور و جزییات آن.) محقق:دانا معبدی مقطع: کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی …. قواعد اتحادیه بین المللی راجع به گرفتن ادله و مستندات در داوریها ی تجاری بین المللی م ۶ بند ۱ و ۲ در مورد استقلال کارشناس منصوب هیئت داوری و بند ۱ م ۸ قواعد داوری …

وکیل خانواده | مهرداد طالبی , وکیل پایه یک دادگستری , مشاور …

۳-ارائه خدمات داوری شامل پذیرش داوری طرفین اختلاف در اختلافات گوناگون تجاری و جز آن در سراسر جهان به شیوه های تنظیم موافقتنامه های داوری پیش و پس از بروز اختلاف، تنظیم شروط داوری در قراردادهای بین المللی، پذیرش داوری بین المللی و داوری Ad Hoc برابر قواعد داوری آنسیترال، معرفی و انتخاب داوران، اجرای آراء بین المللی، اعتراض …

Ebook 03issu by International Society of communication …

… ابطال رأی داور در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال ۱۷۰ مقایسه قواعد اجتماع سبب و مباشر در قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ ۱۸۱ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون پالرمو و مریدا ۱۹۴ مفهوم و شرایط قبول درکنوانسیون بیع بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق …

ایران داوری – کوششی برای ترویج و تحکیم نهاد داوری در حقوق …

قاضی متخصص و منتخب شما. داور، شخصی است که طرفین اختلاف بر می‌گزینند تا به علل و مستندات بروز اختلاف، رسیدگی نموده و با رای خود به شیوه‌ای قاطع و سریع به دعوی، پایان بخشد. ادامه مطلب …

مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکی – حقوقدانان

تجارت الکترونیکی از رشته‌های پیچیده‌ای است که تنظیم روابط اشخاص در آن مستلزم وضع و اجرای قوانین و مقررات کارآمد توسط افرادی است با دانش فنی و حقوقی کافی. ….. صرفاً طرفین را در جهت حل و فصل اختلافاتشان مساعدت می‌کند در حالی که در داوری طرفین صلاحیت تصمیم‌گیری و صدور رأی ا‌لزام‌آور را به شخص ثالث (داور ) اعطا نموده‌اند .

مهلت عادله «Terme de Grace – حقوقدانان

قبول اختیار دادرس در تعدیل قرارداد و اعطای مهلت به مدیونی که اجرای تعهد در اجل مقرر، بدون اینکه برایش ناممکن باشد، مشکل شده است، یکی از این محدودیتها است: استثنائاتی ….. استادیار دانش&#۱۷۰۵;ده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران داور درحقوق داخلی و تجارت بین المللی v چکیده: درحقوق داخلی و تجارت بین المللی مراجعه به داوری برای حل …

جایگاه داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی – پذیرش وکالت در …

رای دادگاه: دادنامه شماره ۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱/۳/۸۶ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در خصوص دعوی شرکت مهندسی ……….. با وکالت آقای ………. بطرفیت شرکت …… با وکالت آقایان ……… به خواسته مطالبه خسارت موضوع قرارداد مورخ ۸/۵/۸۴ با این استدلال دادگاه که چون در ماه ۱۶ قرارداد جهت حل اختلاف ارجاع امر به داوری پیش بینی گردیده است …

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران – دانلود پایان نامه های …

و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به …. ۱- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

آخرین مقالات منتشره در سراسر کشور از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ …

۲۴ تیر ۱۳۹۵ – بررسی تطبیقی قواعد آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل) ۱۹۷۶ با ۲۰۱۰. فرید میدانی. جرح داور در مقررات ایکسید. بهزاد روشن، رضا خودکار. کنوانسیون ایکسید، جرح داور، بیطرفی و استقلال. تاثیر حق مرتهن بر تملک قهری اموال توسط دستگاه های اجرایی. عباس میرشکاری. اشتغال اتباع بیگانه در ایران.

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی / ۲۱۲۳۲۸ …

۲۴ آبان ۱۳۸۴ – قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رای داوری و …

پورتال حقوقی محمدرضا متین فر – لیست کامل مقالات حقوقی

ترتیب رای در سازمان ملل متحد دادگاه های خانواده در ژاپن وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه حقوق بین المل خصوصی – دادرسیهای خارجی زندانهای هلند وموسسات وابسته به آن کنفرانس بین المللی حقوق دریائی قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری …

آشنایی با پیمان منشور انرژی – مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

۱۳ خرداد ۱۳۹۵ – هدف پیمان منشور انرژی در تجارت این است که اعضا براساس مقرارت و شرایط تجاری مناسب به بازار جهانی دست یافته و بازار آزاد رقابتی را برای مواد و فرآورده های انرژی توسعه دهند …. این مراجع عبارتند از اتاق داروی استکهلم٬ داوری بر اساس مقررات کنوانسیون اکسید و داوری بر اساس قواعد داوری آنسیترال. مراجه به این مراجع …

فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون … – …

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماد ه ی ۷۲ این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی …

اعتبار سنجی اسناد الکترونیک – پژوهش حقوق خصوصی – …

توسط صادقی نشاط – ‏۲۰۱۵
چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( ۱۳۸۲ ) و حتی قانون جرایم رایان های ( ۱۳۸۹ ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این … سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی. … دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران.

[PDF]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

۲۷ آذر ۱۳۸۱ – ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﻮﻧـﺔ ﺁﻧـﺴﻴﺘﺮﺍﻝ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﻧﮕﻠـﻴﺲ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠـﺎﺭﻱ. ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. /. Alan S. Reid …. ﺍﺭﺳﺎﻝ. ﻛ. ﻨﻨﺪ . ﺼﹼﺼﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ. ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺨ. /. ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺼﹼﺼﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ. ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺨ. /. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ. ۳. ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺔ. ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. ﻗﺎﺑﻠﻴّ. ﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ. ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﺩّ. ﺓ. ۲۳۰. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 口. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ. ١. 口. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩ. ﻳ. ﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟ.

[PDF]حقوق ایران وضعیت ثمن در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه و

حقوق ایران. حسین حیدری. ١. چکیده. تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادالت فیزیکی یا تماس. مستقیم، به صورت الکترونیکی تعامل می ….. قانون نمونه آنسیترال در این راستا اقدام کرده و …. از مصادیق ثمن الکترونیک که موضوع بحث فقهی هم هست، در حوزه حقوقی از آن به عنوان قیمت یا پول.

شیک ترین خانه های تهران، ۱۰ آپارتمان تمام عیار! – وب آرشیو

۲۱ تیر ۱۳۹۵ – پروژه های برجسته: شیک تری خانه های دنیا، شیک ترین خانه های تهران، شیک ترین خانه های ایران… این کلمه ها را هر جا که بینیم کاملا ناخودآگاه به سمتش جذب می شویم و می خواهیم بدانیم وقتی چنین تیتری برای یک مطلب در نظر گرفته می شود چه چیزهایی انتظارمان را می کشد، البته باید این نکته را هم در نظر بگیرید که …

اشارات و تنبیهات

در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ ((قانون داوری تجاری بین المللی))(۲) را با تغییراتی که در قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل ) اعمال نمود از تصویب گذراند. قانون مزبور حاکم بر داوریهایی است که لااقل یکی از طرفین قرارداد داوری تبعه ایران نباشد(ماده۱) و همچنین موضوع اختلاف از …

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص …

قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان ….. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری …

عناوین پایان نامه های رشته حقوق – تهران رساله

۱۴ آبان ۱۳۹۳ – حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران …. جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد. سنجش و مدیریت …… تاثیر نقض قرارداد داوری بر روند حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی: بررسی تطبیقی آرای قضایی.

سخنی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین …

قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر ۳۶ ماده و نه فصل با عناوین زیر است: مقررات عمومی – موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی –اعتراض به رأی – اجرای رای و سایر مقررات’ در این قانون قواعد مهمی آمده که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی است و در حقوق ایران …

[PDF]انجام پایان نامه حقوق

بیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب … استقالل شرط داوری در. قراردادهای بین المللی. مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه. بررسی تطبیقی نظام حقوقی قراردادهای الکترونیکی در ایران، ایاالت متحده امریکا و … بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل.

[PDF]PDF: ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

ﺟﻮاز و ﻧﻔﻮذ داوری در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ. ۱۹٫ ۲ .۳٫ ﻗﻠﻤﺮو داوری در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ. ۲۰٫ ۳ .۳٫ ﻣﯿﺰان ﻟﺰوم رای و ﻗﺮاداد داوری.. ۲۱٫ ۴ .۳٫ ﺷﺮاﯾﻂ داور در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ. ۲۲٫ ۳ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: ﺗﺎ رﯾﺨﭽﻪ اﺑﻄﺎل رأی داوری.. ۲۴٫ ۱ .۳ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ داوری و اﺑﻄﺎل رأی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ۲۴٫ ۲ .۳٫ ﺗﺎ رﯾﺨﭽﻪ داوری و اﺑﻄﺎل رأی داوری در آﻧﺴﯿﺘﺮال. ۲۶٫ ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺑﻄﺎل رأی داوری ﺗﺠﺎری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻣﻘﺮرات داوری آﻧﺴﯿﺘﺮال orgppe.ir …

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با … – …

۲۳ تیر ۱۳۹۴ – در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری را با فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه: قانون داوری تجاری … بند ۱مادۀ ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست: در صورتی که موضوع اصلی اختلاف …

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

۱۹ آبان ۱۳۹۴ – پایان نامه های دانلودی رشته حقوق … برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید. …… پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی · پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال · دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی رسانه های …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *