دانلود کامل تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی

Published on Author adminLeave a comment

تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی

هدف از این تحقیق تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۰

تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی

تعریف خود شکوفایی

خود شکوفایی یعنی حداکثر تحقق و رضایت خاطر از استعدادها، امکانات و توانایی های فردی. نویسندگان متعددی کوشیده اند تا به تعریف و توصیف فرد خودشکوفا بپردازند. کومپس و اسنیکس (۱۹۹۸) در تعریف فرد خود شکوفا به ویژگیهای یک فرد خود بنده اشاره می کنند. طبق این تعریف فر د خود شکوفا فردی است که به خود بسندگی رسیده باشد. فرد خود بسنده برداشت مثبتی از دیگران دارد. این افراد دارای خود انگاره مثبتی هستند و به پذیرش خود رسیده اند.
همچنین فرد خود بسنده فردی است که دیگران را نیز می پذیرد. به علاوه فرد خود بنده از تمامی ادراکات خود آگاه است و قادر است که تمام ادراکات خود را بدون تحریف بپذیرد. از نقطه نظر رفتار گرایی فرد خود بنده از طریق رفتار کارآمد مشخص می شود. از این رو این افراد اسیر رفتارهای دفاعی خود نیستند و دارای گشودگی به سوی تجربه هستند. این افراد خود انگیخته و خلاق هستند و به دلیل داشتن احساسات ایمن می توانند فرصتها، تجربه ها وکنکاشهای فراوانی داشته باشند.
این افراد دارای احساس ایمن بوده و دیگران را می پذیرند. آن ها قادرند کارکرد مستقلی داشته و احساسات، باورها و نگرش های هدایت کننده ی رفتار خود را بشناسند. در نهایت انسان خود بسنده فردی مهربان است. این افراد می توانند از روی عطوفت با دیگران رابطه برقرار کنند نه از سر خصومت و ترس. در بخش پیرامون تمایل به خود شکوفایی، راجرز اشاره می کند که تمایل به خود شکوفایی از طریق رشد و انگیزش متمایز شدن، استقلال و مسئولیت شخصی تجلی پیدا می کند. برداشت راجرز از انسان برخوردار از کارکرد کامل مشابه مفهوم انسان خود بسنده ی مطرح شده از سوی کومپس و اسنیکس است. راجرز برای انسان برخوردار از کارکرد کامل سه ویژگی قائل است.
۱: این افراد گشوده به سوی تجربه هستند و به تمامی محرک های درونی و بیرونی توجه دارند. آنان نیازمند رفتار دفاعی نیستند و کاملا از خود ومحیط آگاهند. این افراد احساس های مثبت و مفنی را بدون سرکوب کردن آن ها تجربه می کنند.
۲: انسان برخوردار از کارکرد کامل دارای تجربه وجودی است. تمامی لحظات برای آن ها تجربه ای جدید است و زندگی برای آن ها ثابت نیست، بلکه سیال است. این افراد دائما در حال تغییر بوده و منعطف و سازگارند.
۳: انسان برخوردار از کارکرد کامل ارگانیسم خود را به عنوان وسیله ای ارزشمند و قابل اعتماد برای اقدام به رضایت بخش ترین رفتارها در هر لحظه از زندگی در نظر می گیرد. رفتار این افراد از درون هدایت می شود و دارای کانون کنترل درونی هستند. از آنجائیکه این افراد به روی تمامی تجارب گشوده هستند لذا نسبت به تمامی رفتارهای خود آگاهند از دیدگاه راجرز انسانن خود شکوفا دارای ویژگی های فوق الذکر می باشد ( سعیدی نژاد، زهره، ۱۳۸۷).
ارل کلی نیز می کوشد تا انسان برخوردار از کارکرد کامل را با اصطلاح مشابهی توصیف کند. از دیدگاه وی، چنین انسانی در مورد خود مثبت می اندیشد و با آگاهی از محدودیت های خود نیز احساس شایستگی و توانمندی می کند. این افراد در مورد دیگران نیز مثبت می اندیشند و به اهمیت خود به عنوان فرصتی برای رشد خود واقف اند. انسان برخوردار از کارکرد کامل به جای هدایت شدن از جانب مقتضیات بیرونی از طریق ارزش های انسانی هدایت می شود. این افراد خلاق اند. یکی از ویژگی های انسان برخوردار از کارکرد کامل که به وسیله ی راجرز و یا کومپس واسینکس به آن اشاره نشده است، آن است که این افراد اشتباهات خود را به عنوان فرصتی برای یادگیری و بهره برداری مثبت از آن تلقی می کنند ( پترسون، ۱۹۸۵).
۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی
۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ)
از دیدگاه آلپورت، انگیزه شخصیت سالم اهداف و برنامه های آینده اوست. داشتن مقاصد دراز مدت ( که سرانجام به طور کامل به دست نمی آیند)، سنجیده و آگاه، شخصیت سالم را از شخصیت بیمار متمایز می کند و بهترین راهنما برای فهم رفتار کنونی انسان است. ماهیت ارادی شخصیت سالم، یعنی تلاش برای آینده، به کل شخصیت آدمی یگانگی و یکپارچگی می بخشد. روان نژندها مقاصد دراز مدت ندارند و شخصیت شان در نظام های جزئی نامربوط و عاری از نیرویی یگانه ساز تباه می شود. ماهیت ارادی شخصیت فایده دیگری هم دارد که همانا افزایش سطح تنش فرد است. انسان های سالم نیاز مداومی به تنوع و احساس و درگیری تازه دارند و تنها از راه اهمین تجربه ها و فعالیت های تنش زا است که فرد می تواند به خود ببالد. افراد سالم و خود شکوفا فعالانه در پی اهداف و امیدها و رویاهای خویش هستند و رهنمون زندگیشان معنا جویی و ایثار و حسن تعهد است. تعقیب هدف هیچ گاه پایان نمی پذیرد. اگر هدفی را باید کنار گذاشت، باید بی درنگ انگیزه¬ی نوینی آفرید. افراد سالم به آینده می اندیشند و در آینده زندگی می کنند (شولتس ، ترجمه خوشدل، ۱۳۸۵).
آلپورت اصطلاح «انسان بالیده» برای بیان مفهوم شخصیت سالم و خود شکوفا استفاده می کند. به عقیده ی او، این گونه اشخاص از خود گسترش یافته و خود شناسی بالایی برخوردارند. آنان خود را می پذیرند، بنابراین از امنیت عاطفی برخوردارند، ادراک واقع بینانه¬ای از دنیای اطراف خود دارند، می توانند با دیگران ارتباطی صمیمانه بر قرار کنند. علاوه بر این، آنان از فلسفه زندگی یکپارچه ای برخورداند که زندگیشان را به سوی اهداف آینده هدایت می کند. آنان همچنین می خواهند در راه تلاش برای ارضای انگیزه های شان به عالی ترین سطوح مهارت و شایستگی دست یابند و کارشان را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانند (شولتس، شولتس، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۸۱).
۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل)
راجرز در بیان دیدگاهش نسبت به شخصیت سالم، گرایش و انگیزه ی اصلی انسان را خود شکوفایی می داند. او معتقد است که ارگانیستم انسان فقط یک گرایش اساسی دارد و آن هم عبارت است از تحقق بخشیدن به خویستن و حفظ، تداوم و تقویت آن. به نظر او خود شکوفایی گرایش ارگانیسم به رشد و تکامل یافتن از یک وضع ساده به یک سازمان پیچیده، از اتکا به استقلال، از قالبی بودن به انعطاف پذیری، تغییر، تحول و آزادی بیان و عمل است. نکته مهمی را که در تلقی راجرز از شخصیتت سالم باید پیش روی داشت، این است که شخصیت سالم روند است، نه حالت بودن، مسیر است و نه مقصد. تحقق خود پیش می رود، هیچ گاه پایان نمی پذیرد و وضعیتی ایستا ندارد. دومین نکته ی تحقق خود این است که روندی دشوار و گاه دردناک است. مستلزم آزمون پیوسته و گسترش و انگیزش همه ی توانایی ها و استعدادهای شخصی است. سومین نکته این است که، کسانی که به تحقق خود می پردازند، به راستی خود شان هستند و خود را پشت نقاب ها پنهان نمی کنند و به آنچه نیستند تظاهر نمی کنند یا در برابر بخشی از خود سپر نمی گیرند (شولتس، ترجمه ی خوشدل، ۱۳۸۵).
فهرست مطالب
۳-۱- خود شکوفایی ۴
۱-۳-۲- تعریف خود شکوفایی ۴
۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی ۶
۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) ۶
۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) ۷
۳-۲-۳-۲ دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) ۸
۳-۳-۲ چهارده ویژگی افراد خود شکوفا ۱۱
۴-۳-۲- ماهیت آشفتگیهای هیجانی ۱۴
۵-۳-۲ مقایسه دو انگیزه اساسی ۱۵
۶-۳-۲ انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند ۱۷
۴-۱- تصویر ذهنی از خدا ۲۱
۱-۴-۲- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا ۲۲
۲-۴-۲- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا ۲۲
۳-۴-۲- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی ۲۳
۴-۴-۲- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا ۲۴
۵-۴-۲- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا ۲۵
۶-۴-۲- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته ۲۷
۱-۶-۴-۲- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی ۳۰
فهرست منابع ۳۸
Reference 39
منابع

تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی – وب آرشیو

۱ روز پیش – دانلود تحقیق رشته روانشناسی. تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی. تعریف خود شکوفایی. خود شکوفایی یعنی حداکثر تحقق و رضایت خاطر از استعدادها، امکانات و توانایی های فردی. نویسندگان متعددی کوشیده اند تا به تعریف و توصیف فرد خودشکوفا بپردازند. کومپس و اسنیکس (۱۹۹۸) در تعریف فرد …

[PDF]دریافت

ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ. ﺍﻧﺪﻳﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ. ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻟﭙﻮﺭﺕ، ﺍﺭﻳﻚ ﻓﺮﺍﻡ، ﺭﺍﺟﺮﺯ، ﻣﺰﻟﻮ، ﺍﺭﻳﻜﺴﻮﻥ،. ﻳﻮﻧﮓ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻱ ﺳﺎﻟﻢ … ﺭﻭﺍﻥ ﻛﺎﻭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱ. ﻛﻢ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ. ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮﻱ. «ﻣﻦ» ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺭﻓﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺸــﺮﻳﺢ. ﻧﺎﺑﻪ ﻫﻨﺠــﺎﺭﻱ ﻳــﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻧــﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ.

فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات

تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی. ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی بسته هستند. تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی هدف از این تحقیق تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

[PDF]« ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻣﺰﻟﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺩﻳﻦ »

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﻪ : « ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻣﺰﻟﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺩﻳﻦ ». ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ : ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺳﻠﻴﻢ ﺯﺍﺩﻩ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ : ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺯﺭﻭﺍﻧﻲ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ : ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻋﻠﻤﻲ. ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ. ﺗﺎﺭﻳﺦ : ﺩﻱ ﻣﺎﻩ. ۱۳۹۰ …

دانلود تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی

تکمیل فرم خرید. نام فایل. تشریح دیدگاه های صاحبنظران در زمینه خودشکوفایی. قیمت, ۱۸,۰۰۰ تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

[PDF]بررسی دیدگاه های روان شناختی عطار براساس مکتب انسان …

توسط نجفی – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
اندیشه های عطار را تبیین کرد و دریافت که وی نیز به نظریه پردازی در این زمینه پرداخته. است. در واقع آشکار ….. ابراهام مزلو)۱۹۸۷-۱۹۰۲( و کارل راجـرزدوتـن از بزرگ تریـن صاحب نظـران مکتـب انسـان گرایی. )۱۹۷۰-۱۹۰۸( … بـا ایـن توضیـح که افراد خودشـکوفا بـه یک معنی خودبرانگیخته هسـتند فهرسـتیمزلـوروانـی اسـت. از فرانیازهـا را …

[PDF]اصل مقاله (۲۰۹۷ K) – نشریات دانشگاه علامه – دانشگاه علامه …

توسط انصاری رنانی – ‏۲۰۰۲
از جمله نظریه های مشهور در حوزه مدیریت سازمانها در این خصوص، نظریه … نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن …. } ۵۷. أ- نیازهای /. خود شکوفایی. ۴- نیازهای احترام. ارزشی). ۳- نیازهای اجتماعی. ۲- نیازهای ایمنی و امنیت. ١- نیازهای فیزیولوژیک. شکل شماره یک. هنگامی که … مقایسه نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و مدل هرزبرگ در این زمینه، حاکی از.

[PDF]مفهوم نیاز اطلاعاتی از دیدگاه پیشگامان علوم کتابداری و اطلاع …

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ. « ﺩﺭﻭﻳﻦ. » ﻭ. « ﻧﻴﻼﻥ. ١. » ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﻼ. ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﻲ. ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ. ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ. ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ. ﻣﻨﻈﺮ. ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮﺍﻥ. ﺭﺍ. ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﺩﻫﻴﻢ ….. ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ. » ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ. ،. ﺑﻪ. ﻫ. ﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ. ﻣﻤﺰﻭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ، ﺧﻮﺩ. ‐. ﺑﻴﺎﻧﻲ. (. ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ. ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ. ) ﻭ ﺧﻮﺩﺷﻜﻮﻓﺎ.

[PPT]نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت. مدیریت استراتژیک … تاکید او بر روابط بین تخصص گرایی و تکنولوژی ، مشابه تئوری های چارلز بابیج و دیگر پیشگامان مدیریت است که بعد از او مطرح شدند. …… ترنس میچل در زمینه های انگیزش، رهبری و تصمیم گیری تخصص دارد و در سال ۱۹۸۸ کتابی با عنوان ”افراد در سازمان ها“ منتشر نموده است.

میگنا – بررسی شخصیت و نظریه های عمده ی آن

در این مقاله ابتدا اشاره ای به تعریف شخصیت از نگاه صاحب نظران شده است و در ادامه رویکردهای موجود در ارتباط با شخصیت، ماهیت شخصیت و مکاتب آن ارائه گردیده است. کلمات کلیدی شخصیت – شخصیت شناس– نظریه های شخصیت – هسته و پوسته شخصیت – رشد شخصیت مقدمه شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیّت خود …

انگیزه های گردشگری و رویکرد های موجود دراین زمینه – علم …

در چهل سال گذشته، بسیاری انگیزه های دیگر برای گردشگری، در کنار مذهب و سلامتی، از سوی برنامه ریزان گردشگری و صاحب نظران دانشگاهی، پیشنهاد شده است . یک رویکرد کهن به انگیزه های گردشگری به دامازدیر (۱۹۷۵) تعلق دارد . وی این انگیزه ها را در قالب ۳D بیان می کند به شرح زیر : استراحت و آرامش ، سرگرمی و تفریح ، پیشرفت …

[PDF]نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها

توسط پریرخ – ‏۲۰۰۲
گرفتن نیازهای مربوط به خودشکوفایی یا نیاز به شناسایی و تحقق استعدادها. …. این کتاب از دیدگاههای. مختلف می تواند مورد توجه صاحب نظران ادبیات کودکان باشد. یکی از جمله تأثیر خاصی است که از. نظر زندگی اجتماعی بر خوانندگان جئان می … کتاب های علمی نقش مهمی در شناخت استعداد و علاقه ها دارد، به خصوص مطالعه کتاب های شرح.

« غیاثیّه،صریر عشق و دانش » – شخصیت

آرتور ربر (Arthur reber) در فرهنگ روانشناسی خود شخصیت را چنان در برابر تعریف شدن مقاوم و از نظر کاربرد چنان گسترده می داند که نمی توان یک عبارت ساده و منسجم درباره آن بیان کرد . ربر معتقد است که به جای تکرار بیهوده گفته های برخی از صاحبنظران در زمینه متعدد بودن تعریف شخصیت بهتر است آن را بر حسب دیگاههای نظریه های …

: ماهیت انسان – دانشنامه رشد

یونگ با عقیده فروید مبتنی بر مرکزیت سکس مخالفت کرده و ابراز عقیده کرد که انسانها همان قدری که بوسیله اهداف ، آرزوها و امیال دیگرشان هدایت می‌شوند بوسیله تمایلات جنسی نیز برانگیخته می‌شوند. از نظر یونگ فضیلت خود بودن، تلاش برای رشد و خود شکوفایی خلاق از ویژگیهای اصلی انسان است. بطور کلی یونگ در نظریات خود جهت …

[PDF]ﻇﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺎ ﺗﻔﺮﺟﯽ در ﻣﻨ – مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و …

ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﻘﺪان ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎری ﻣﻨﻄﻘـﯽ. و ﻣﻘﺮ. ون ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﻧﻘﺶ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت در. ﭘﺮورش. ﺗﺨﯿﻞ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ. » ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ رﺿـﺎ ﻧﯿﻠـﯽ. ﭘـﻮر،. ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮورﺷﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت از دﯾـﺪﮔﺎه. زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻘﺎﻟـﻪ. اﯾﻦ ادﻋﺎ را. ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺳﺎزد ﮐﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﺛﺮ ﻣـﯽ.

[DOC]مکتب نئوکلاسیک مدیریت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ولی هر دو مکتب در یک مورد اتفاق نظر دارند و آن این که «عقلایی بودن عملکرد سازمان، انسان را به خوشبختی می‌رساند. …. او در این آزمایشات که بعدها به مطالعات هاثورن معروف شد با استفاده از یک تیم تحقیقاتی و با همکاری دو تن از صاحبنظران به نام های روتلیس برگر و دیکسون، تاثیر عوامل مادی خاص مانند … مطالعات انجام گرفته در این زمینه.

بررسی مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان از دیدگاه روان …

۱۳ دی ۱۳۸۹ – این برداشت‌های متفاوت از ماهیت انسان، که توسط نظریه‌پردازان ارائه شده‌اند امکان مقایسه معناداری را بین دیدگاه‌های آنها فراهم می‌کند. … با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش فراهم‌کردن زمینه برای ارائه نظریه‌ شخصیت با رویکرد اسلامی است، اتخاذ موضعی مشخص درباره مفروضه‌های مربوط به ماهیت انسان، نه تنها لازم و ضروری می‌باشد، …
وارد نشده: صاحبنظران

انگیزش و یادگیری | اسلام و پژوهش‌های تربیتی

۶ شهریور ۱۳۸۹ – چون انگیزش نیز مانند بسیاری از مفاهیم روان شناسی، مفهومی انتزاعی است، طبیعی است که صاحب‌نظران در مورد اهمیت و انواع آن اتفاق نظر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نظریه های معروف روان‌شناسی، یعنی نظریه رفتاری، نظریه شناختی، نظریه انسان گرایی رویکرد اجتماعی، هر یک درباره انگیزش توجیه های متفاوتی ارائه کرده اند.

[PDF]ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن – انجمن طراحان شهری ایران

ﻫﺎی ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ. (” qualities of capacity. ) اﺷﯿﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ. “. ١. ﺣﺎل، ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻮق، ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺟـﻮدی ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ. ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. : اﻟﻒ. -. ﺗﻠﻘﯽ. ” ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی. ” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ذاﺗﯽِ ﻣﺤﯿ. ﻂ ﮐﺎ. ﻟﺒـﺪی ﺑـﻮده و ﺑـﻪ. ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از. ﻧﺎﻇﺮ وﺟﻮد دارد. : ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮاﺣـﺎن ﺷـﻬﺮی ﻧـﻮ. -. ﺧﺮدﮔـﺮا را ﻣـﯽ. ﺗـﻮان از ﺟﻤﻠـﻪ. ﻃﺮﻓ. ﺪ. اران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ داﻧﺴﺖ.

بوردیو: قهرمانی برای علم، الگویی برای زندگی | فرهنگ شناسی

رشته های علوم انسانی و اجتماعی محمل و محیط فکری تولید و بازتولید این نظریه ها و دیدگاه ها در ایران هستند. کم و بیش حدود نیم قرنی است که این پرسش اساسی برای ما شکل گرفته است که با این جریان فکری نظریه ها و دیدگاه های غربی و بحث و گفتگو و اشاعه آنها در ایران چه باید کرد؟ حداقل سه دیدگاه در این زمینه شکل گرفته است. دیدگاهی …

[PDF]ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎزﻟﻮ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ درآﻣﺪی ﭼﻜﻴﺪه – مطالعات رفتار …

توسط سلطانی – ‏۲۰۱۶
۱۴ شهریور ۱۳۹۴ – ﻧﻈﺮ اﺳﺖ . وی در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ. ﭘﻨﺞ. دﺳﺘﻪ. : ﻧﻴﺎزﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ، اﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺤﺒﺖ، اﺣﺘﺮام و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻨﺪی. اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻧﻈ. ﺮ ﻣﻲ … ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در. زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎی. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﺣﻮزه. اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ﻧﻴـﺰ. درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ. ﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺛﺮ. ﮔﺬار در. اﻳـﻦ. ارﺗﺒـﺎط ﺑﺤـﺚ اﻧﮕﻴـﺰه. ﻫـﺎ و. ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ.
وارد نشده: صاحبنظران

[PDF]ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی آن را ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺤﻮل و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ. ﺷﻮد. (Wanger & Conley,1999). ﺑﻪ. رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدات و ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ،. روﻧﺪ. رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره. ی. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع. در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،. ﻣﺸﺎوران و ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﭘﺮدازان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. ی.

[PDF]ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ

۳ مرداد ۱۳۹۴ – از ﻧﻈﺮ وی ﻧﻮآوری در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ذ. ﯾﻞ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. : -۱٫ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪ . -۲٫ اراﺋﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ . -۳٫ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزاری ﺟﺪﯾﺪ . -۴٫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ . -۵٫ اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ . ﮐـﺮزﻧﺮ. ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ از اﺳﺘــﺎدان اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ. اﯾﺠﺎد. ﺳﺎزﮔﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزارﻫﺎ.

خود شکوفایی – الگوهای روش تدریس

خود شکوفایی – الگوهای روش تدریس – روان شناسی – برنامه ریزی. … نکات اجرایی: در حال حاضر، در کلاس های علوم به دانش آموزانی برمی خوریم که در یک زمینه ی خاص دارای اطلاعاتی زیاد و حتی بیشتر از معلم هستند. آنها معمولا˝این ….. تفاوت ساختمان باکتری و ویروس را شرح می دهند وخصوصیات هر یک را از نظر ساختار و فعالیت حیاتی شرح می دهند.

[PDF]رضایت شغلی rezayat-shogli.pdf

صاحبنظران، رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون تعریف نموده. اند که به …. بر اساس مطالعات مختلف انجام شده در زمینه رضایت شغلی مشخص شده است که متغیرهای زیادی به ….. خودشکوفایی. « است و برای ایجاد رضایت شغلی باید به این نیازهای کارکنان پاسخ گفت، اگر چه عدم ار. ضای. نیازها نیز به بی. تفاوتی خواه انجامید نه به نارضایتی.

نظریه های شخصیت در علم روانشناسی | علوم انسان شناسی | علوم …

در مقاله ی حاضر به بررسی رویکردها و نظریه های شخصیت شناسی در علم روانشناسی خواهیم پرداخت. از تیپ شناسی و رویکرد رفتاری تا … در نظریه‌های دیگر آدمی به صورت یک واحد کل دیده می‌شود که هر یک از اعمالش وابسته به سایر اعمال و متاثر از آنهاست و درک آن عمل بدون شناخت این زمینه به درستی میسر نیست. در نظریه‌های دیگر چگونگی …

[PDF]تحلیل محتوای مؤلفه‌های درون فردی هوش هیجانی در کتب درسی …

جرأتمندی، خودتنظیمی، خودشکوفایی و استقلال) انجام شده است. روش تحلیل،. مقولهای (مؤلفهای) بوده است. …. تحلیل محتوای مؤلفههای درون فردی هوش هیجانی در کتب درسی بخوانیم دوره ابتدایی با تاکید بر دیدگاه بار- أن. خود شناسی بزند. مک کاون، فریدمن، ….. ابزار تحقیق از نظرات و دیدگاههای صاحبنظران و. ابراز احساسات، باورها، افکار و دفاع …

[PDF]تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن

محصوالت در شهرستان محالت)که بر اساس نظریه لومسدن انجام گرفته( و با توجه به عوامل تأثیرگذار بر انگیزه های گردشگران، دو عامل جنسیت و درآمد. در این مقاله مورد آزمون ….. فرصتهای خرج کردن. خود شکوفایی. افزایش دانش. آموختن مهارت جدید. )Source: Swarbrooke, Horner,2005:54(تصویر۲ -۳- گونه شناسی عوامل انگیزشی در گردشگری …

[PDF]The Pattern of Islamic-Revolutionary Values for the Next …

برای دستیابی به دیدگاههای خبرگان و صاحبنظران برای اعتباربخشی الگو از پرسشنامه. محقق ساخته به عنوان ابزار … به نظر می رسد میان گروههای نسلی تفاوتهای بسیاری هست که در بیشتر مواقع مورد. غفلت قرار گرفته است. …. بعضی حالات شبه هدف هستی (مانند برابری، رستگاری، آزادی و خودشکوفایی) است. ارزشها. در نظر آلپورت و …

[PDF]در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل اﺳﻼﻣﻲ ﺛﺒﺎت ی ﻧﻈﺮ ﻲ ﻛﻮﺷﺸ ﺧﺎﻧﻮاده – مطالعات زن و خانواده

توسط بستان نجفی – ‏۲۰۱۴
این مقاله با هدف معرفی الگویی برای ساخت مدل های نظری دینی در حوزه علوم اجتماعی به. منظور خارج کردن اندیشه علم دینی از حیطه … ثبات خانواده؛ نظریه خانواده، نظریه هنجاری؛ علم دینی؛ جامعه شناسی اسلامی hbostan @rihu. ac.ir … جستجو در آثار صاحب نظران مسلمان در این زمینه به چیزی بیش از نکات پراکنده، هر چند. آموزنده و اغلب دارای رویکرد …

مبانی انگیزش از دیدگاه اسلام

یکی از صاحب نظران «انگیزش» را فرایندی می داند که «با یک نیاز یا کمبود زیستی یا روانی آغاز شده و رفتار هدفمند یا انگیزه ای را در جهت محرّکی خارجی فعال می نماید. …. در همین زمینه در سال های اخیر، تعداد بسیار کمی از روان شناسان به اهمیت بررسی جنبه های روحی انسان توجه کرده و تلاش هایی را برای بررسی برخی از پدیده های روانی مانند …

[PDF]ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ؛ ﻟﻔﻪ ﺆ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣ ﻧﮋا

ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ. ۲٫ ، و ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ. ﺷﻮد . (Crichton,2008: 13). ﻧﺎزل. )۲۰۰۴(. از رواﺑﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و وارد ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻬﻮدی و ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ. دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣ. ﻲ ….. ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ. ای وﺳﻴﻊ. ﺗﺮ. ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﻮدن. اﻧﺠﺎم اﻋﻤ. ﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺶ ﺧﻮد و. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و ﻋﻤﻞ. ﻧﻜﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮس و ﻫﻮس. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎی ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮی از دﻳﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار …

[PDF]Microsoft Word – 05- ?????? ? ?????? ????.doc – MSRT …

از این رو طراحی فضاهای عمومی مناسب و ارتقاء شرایط کالبدی این بافت ها می تواند زمینه ای برای ارتقاء تعاملات اجتماعی و کاهش. معضلات در این … در این پژوهش به تشریح مفاهیمی همچون اجتماع پذیری و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن،. سکونتگاه … به طور خلاصه در جدول زیر برخی از دیدگاه های صاحب نظران درباره اجتماع پذیری را بررسی می کنیم.

[PDF]روانشناسی شخصیت

است که به جای تکرار بیهوده گفته های بعضی از صاحبنظران در زمینه متعدد بودن تعریف شخصیت. – Arthur Reber … بر حسب دیدگاههای نظریههای مختلف شخصیت مشخص کنیم. … طبق نظر کاتل. (۱۹۵۰)، هدف نظریه شخصیت این است که ماتریس صفات فردی را تنظیم کند تا بتوان با استفاده از. أن ماتریسها پیش بینی های رفتاری را انجام داد.

نظریه های پدیدار شناختی – راسخون

این سوگیری، نظریه های پدیدار شناختی را از نظریه های روان پویایی(۲) که بر تجارب گذشته و ناتواناییهای کنونی فرد تأکید دارند، متمایز می سازد. … توجه و احترام به ادراکات شخصی، تاکید عمده برمکان و زمان حال و توجه به خودشکوفایی، همگی برای شکل دادن جهت گیری پدیدار شناختی به عنوان یک رویکرد انسان گرایی، جهت درک شخصیت به …

[DOC]فرآیند خلاقیت و نوآوری – توسعه منابع انسانی

در شرایطی مناسب نیز لازم است تا این تمایل طبیعی به خود شکوفایی تحقق بپیوندد بعبارتی خلاقیت یعنی پدید آوردن دستاورد های جدید و ارزشمند ، بر اساس نوعی تفکر که در کلیه افراد ، کمابیش ، وجود دارد. خلاقیت توانایی شخص در ایجاد ایده ها ، نظریه ها ، بینش ها یا تولید کالاهای جدید و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها تلقی شده که …

[PDF]سال اول | شماره سوم | بهار۱۳۹۱ – دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه ها این ظرفیت را دارند که لوازم و زمینه های نظریه پردازی و تولید. علم بومی و ….. آن را شرح دهیم. باید نگاه اسالم به هستی را. روشن کنیم، همان هستی که روح خدا در آن. دمیده شده است. رویکرد دوم، تحول در منابع شناخت است. منبع شناخت ما تجربه است یا خبرگان یا. ذهن ناقص ….. صاحب نظران این حوزه نمی روند بسیار گله مند است و. می گوید: …

دامنه و هزینه های تغییرات اجتماعی داوود نادمی – Iranian Futurist

۲۶ آذر ۱۳۹۵ – صاحبنظران علوم اجتماعی درباره اینکه هیچ تغییر اجتماعی بدون هزینه نیست، توافق دارند، هرچند که نسبت به حجم، آهنگ، تداوم، تأثیرگذاری، چگونگی توزیع این هزینه ها و سرچشمه های آن اتفاق نظر ندارند. افزایش استانداردهای زندگی، آموزش، بهداشت، بهبود تغذیه، کالا و خدمات، اوقات فراغت و غیره همراه با مشکلاتی بوده است به …

ریشه های فلسفی و تجربی گشتالت درمانی – روانشناسی پیمان …

o روانشناسی گشتالت اصولاً بر این دیدگاه مبتنی است که پدیده های روانشناسی یک کلیت هستند، نه مجموعه از اجزا. o در روانشناسی گشتالت، میدان بر مبنای شکل و زمینه Figure–Ground قابل بررسی است. o شکل می تواند برجسته و زمینه در حاشیه باشد. o با این حال دو مفهوم شکل و زمینه نقش مهمی در منطق نظری گشتالت درمانی دارند.

[PDF]ی ھﺎﯾﮫ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮوری ﯿﺰش اﻧﮕ

ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰش در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑ. ﺎ ﮐﻠﻤﻪ. ﻫﺎی ﺳﻮاﻟﯽِ. ” ﭼﺮا و. ” ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﻠﯽ. ” آﻏﺎز ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ. ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﯾﮏ …. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان. ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ. :از. « ﺎﻟﺖﺣ. ﻫﺎی. دروﻧﯽ. ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه. ﮐﻪ. ﻣﻮﺟﺐ. ﻫﺪاﯾﺖ. رﻓﺘﺎراوﺑﻪ. ﺳﻮی. ﯽﻫﺪﻓ. ﺧﺎص ﻣﯽ. ﺷﻮد . » اﻧﮕﯿﺰش، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺛﺮ. دﺧﺎﻟﺖ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه در اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﻧﮕﯿﺰه، اﺻﻄﻼﺣﯽ …

[PDF]بررسی تأثیر مؤلفه های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت … – …

توسط میرحسینی – ‏۲۰۱۷
نتایج پژوهش نشان می دهد اگر چه بین دیدگاه گردشگران و ساکنین محله در زمینه مؤلفه های کالبدی … را از رسیدن به نیازهای رده باالتر هم چون خودشکوفایی، زیباشناختی، …. دیدگاه های صاحب نظــران و محققان در زمینه. امنیــت محیطی، از این جهت که ما را به ســوی انتخاب راه حل های. مهندس زینب السادات میرحسینی، دکتر حیدر جهان بخش. نظریه پرداز.

سنجش و آموزش – تبیین و نقد نظریه‌ آندراگو‍ژی و تشریح اثرات …

از نخستین نظریه پردازان و پیشگامان آموزش بزرگسالان مالکوم نولز (۱۹۱۳-۱۹۹۷)، استاد دانشگاه شیکاگو است که در سالهای پایانی قرن بیستم تأثیرات عمیقی بر آموزش بزرگسالان به جای گذاشت. در مطالعه‌ حاضر تلاش می شود دیدگاههای او در آموزش بزرگسالان تبیین شده و تأثیرات ناشی از مطالعات او بر آموزش بزرگسالان، ‌همچنین انتقادهایی …

[DOC]مقدمه کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد …

۱ دی ۱۳۸۹ – انگیزش: نیاز خودشکوفایی[۳] یکی از مهمترین انگیزه های کارآفرینان در محقق کردن چشم انداز خود است. …. تعریف کارآفرینی از دیدگاه صاحب نظران کارآفرینی: کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چیزی با ارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، همچنین دریافت پاداشهای …

نظریه های شخصیت -همگام سنجش

پیش بینی های یک نظریه باید به روشنی بیان شوند که دانشمندان بتوانند آنها را مورد سنجش قرار دهند. مثلاً بعضی نظریه های روان شناسی، خصوصاً نظریه های شخصیت، پیشگویی های زیادی می کنند لکن همه آنها را نمی توان اندازه گرفت. صاحب نظران متعدد شخصیت درباره ی ذهن ناخودآگاه، حرف می زنند و مدعی هستند که در ذهن هر کس چیزهای خاصی …

ب) از دیدگاه روان‌شناسی – مرکز پژوهش های صدا و سیما

ب) از دیدگاه روان‌شناسی. پدیده شادی در روان شناسی، در حوزه «انگیزش و هیجان» بررسی، تبیین، تحلیل و تعریف می‌شود. هیجان عبارت است از تغییرات روانی و فیزیکی که می تواند منشأ درونی یا بیرونی داشته باشد و بر دو نوع است: هیجان های مثبت و منفی. مواردی مانند شادی، راحتی، ذوق، شور و عشق، تجربه عرفانی، تغییر و تحول رو به رشد …

شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟

آیا کیفیت آموزشی دانشگاه مازندران در بُعد تحقق شایستگی های کانونی در دانشجویان دوره کارشناسی نسبت به گذشته ارتقا یافته است؟ … در این پژوهش که بر اساس مطالعه میدانی انجام شد، ویژگی ها و معیارهایی که دانش آموختگان آموزش عالی در ایران باید دارا باشند با نظر سنجی از کارفرمایان و صاحبنظران به صورت ۱۶ شاخص به شرح زیر …

آیا آبراهام مزلو درباره انگیزش درست می‌گفت؟ | متمم

او سلسله مراتب را به ترتیب شامل نیازهای زیستی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام و در نهایت، نیاز به خودشکوفایی می‌داند. مازلو در … در درس ارزش آفرینی و انگیزه های انسانی، می‌توانید با نظریه ERG که توسط کلیتون آلدرفر مطرح شده و می‌کوشد هرم انگیزشی مازلو را به شکلی علمی‌تر و عملی‌تر توسعه دهد آشنا شوید:.
وارد نشده: صاحبنظران

[PDF]بررسی و شناسایی مهارت‌های موردنیاز برای آمادگی شغلی دانش …

و زمینه برای آموزش این مهارت ها فراهم شود. آمادگی شغلی، دانش آموزان، کم توانی ذهنی، پیش حرفه ای واژههای کلیدی: مقدمه. هدف آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای. ، شکوفایی استعدادهای بالقوه و رشد همه جانبه ی۱ویژه. آن ها برای رسیدن به خودشکوفایی فردی، اجتماعی و. اقتصادی است )۱(. یکی از مهم ترین گروه های با نیاز. هستند. هدف آموزش ۲ویژه، …

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ. ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را. اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﺪام …. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻮق، ﻣﻮرد ….. ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ (ﮐﺴﺐ ﻫﺪف)، ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ، ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ (اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ).

[PDF]مدیریت ، سازمان و سوابق تاریخی مدیریت چیست؟

میالدی(: ارایه نظریه y, x. هوارد لورنز ). ۱۹۶۰٫ میالدی(: زمینه سازی برای ارایه نظر. یه ی آشوب. لیکرت ). ۱۹۶۱٫ میالدی(: ارایه مدل سیستم های رهبری با رهیافتی اقتضایی … میالدی(: ارایه نظریه. Z. )توضیح در کتاب سازمان و مدیریت از. تئوری تا عمل(. ویگل پ. ورتز ). ۱۹۸۵٫ میالدی(: انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت.

[PDF]ورزش شهروندی و دیدگاه صاحبنظران داخلی و خارجی – اداره کل امور …

ابزارهای نیل به اهداف فوق است ، هم پرداختن به آن یک وظیفه ی فردی است و هم فراهم آوردن زمینه های لازم برای. توسعه و گسترش آن یک …. ٣) راه کارهای مربوط به تجهیزات و اماکن مورد نیاز ورزش های شهروندی ، از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران. چیست؟ … حال آنکه اوقات فراغت به فرد فرصت می دهد تا به خودیابی خودشکوفایی برسد. جنبه کمی اوقات …

[PDF]نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسی اسلامی

تربیتی و آموزشی توجه جدی صاحب نظران علوم تربیتی. را به خود جلب کرده است … نظریه پردازان است. اجرای پروژه های برنامه درسی نیز. که به تولید برنامه هایی در زمینه های ریاضیات، فیزیک و. زیست شناسی منجر گردید، به این دوره مربوط است. (۲). دیدگاه موضوعی / …. خودشکوفایی هدف بسیاری از برنامه های انسانگرایانه. است که در آنها توجه …

[PDF]( ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ) ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی – دیوان محاسبات کشور

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد … اﻓﺮاد در روش ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن، ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺤﯿﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ …. ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد. ﺷﺨﺺ را از ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، اراﺋﻪ ﻣﯽ. دﻫﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ را ادﻏﺎم ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾـﺪ. و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑ. ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.

[PDF]مجله علوم انسانی اسلامی – دانشگاه شهید چمران اهواز

بر اساس تعاریف صاحب نظران می توان گفت که بحث انگیزش در واقع بحث از علت یابی رفتار است؛. بحث از این است که چه عامل درونی … نیاز به خودشکوفایی )سیاسی،. ۱۳۷۱٫ (. پیش فرض. های نظریه مزلو. نظریه مزلو که به. عنوان زیباترین نظریه ها برای تبیین انگیزش آدمی شناخته شده است دارای پیش فرض. هایی است: -۱٫ تنه. ا یک نیاز …

صدای معلم | انواع برنامه درسی از دیدگاه پوزنر

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – پیام های عمده ی برنامه درسی پنهان وجود دل مشغولی های عمده در خصوص جنسیت، طبقه، نژاد،قدرت و دانش است/ برنامه درسی فراتر از محتوای موضوع های درسی است که باید آموخته شود. … پوزنر در کتاب تجزیه و تحلیل برنامه درسی برای توضیح و تشریح بهتر مفهوم برنامه درسی،پنج نوع برنامه درسی را به شرح زیر معرفی می کند:.

یاد داشت های درسی – روانشناسی ۱ جلسه ی ۱۲

یاد داشت های درسی – روانشناسی ۱ جلسه ی ۱۲ – ذخیره نمودن درسهابرای استفاده سر فرصت. … می‌توان ادعا کرد که بیشترین کتاب‌هایی که در زمینه شخصیت نوشته شده است، مربوط به نظریه فروید است و البته انتقادات فراوانی نیز به آن شده است. …. در حقیقت هرگاه بخواهیم شرح حال فردی را بیان کنیم، این‌گونه صفات را در نظر می‌گیریم؛. ۳٫

تحلیل تیپ های شخصیتی (MBTI) | تلنت یاب

در این بخش به تشریح تیپ های شخصیتی خروجی تست شخصیت مایر- بریگز MBTI پرداخته می شود. …. به بهترین کیفیات اشخاص توجه می‌کند و رفتار اشخاص مورد نظر خود را آرمان‌سازی می‌کند. ….. به جنبه های قوت خود توجه داشته باشید : منطقی بودن ، عملی بودن ، مستقل بودن ، ماجراجو بودن ، عینی بودن ، واقع بین بودن و پر انرژی بودن.

روزنامه اعتماد۹۶/۸/۲۰: صاحبنظران در جست و جوی معنای زندگی – …

دورانت در آن وقت محدود، جواب هایی به او داد ولی مدتی بعد، نامه ای برای بیش از صد شخصیت مشهور فرستاد و درباره معنی زندگی از آنها نظر خواست و پاسخ های رسیده را به همراه دیدگاه خود، در این کتاب … در بخش دوم کتاب خواننده با مطالبی درباره خودشکوفایی و اینکه چگونه و به چه معنا می تواند آرمانی رضایت بخش یا سازوار باشد، آشنا خواهد شد.

[DOC]اصل مقاله (۱۵۶ K) – پژوهش در برنامه ریزی درسی

توسط صفایی موحد – ‏۲۰۱۷
به نظر نگارنده نظریه ها و دیدگاه های مطرح شده درباره برنامه درسی پنهان را می توان در ۶ دسته یا طبقه مختلف جای داد: نظریه های ماهیتی، نظریه های کارکردی، نظریه های ابعادی، … ۱۹۸۶) از جمله صاحبنظران مشهور برنامه درسی است که با تلقی مفهوم برنامه درسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، حدود و ثغور آن را در چارچوب یک رشته دانشگاهی به شرح ذیل …

معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود هویت سازمانی

۴ شهریور ۱۳۹۶ – در این تحقیق ابتدا مفهوم معنویت در محیط کار مرور شده سپس با مفهوم سازی آن بعنوان یکی از عوامل ایجاد کننده هویت سازمانی در نظر گرفته شده است. واژگان کلیدی: فرهنگ معنویت، ….. ۱۱) محمد فیض، (۱۳۹۴)، بررسی دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی، پایگاه مقالات علمی مدیریت. ۱۲) Gibbons, P. (1999), …

[PDF]ãØÇáÚÇÊ ãÑÈæØ Èå ÈÇÒÔäÇÓí æÖÚíÊ äíÑæí ÇäÓÇäí …

ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﻈـﺎم •. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ….. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارﻧــﺪ . دردو ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮﺗﺮی دارد . … در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ : دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ١. ( ﺗﺮﺑﻴـﺖ داﻧـﺶ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن …

بررسی اجمالی سیر تحول نظریه های علم مدیریت – پایگاه مقالات …

۱۹ آذر ۱۳۹۳ – گرچه هزاران سال است که اداره انسانی و فعالیتهای سازمان یافته درکارند، لیکن زیربنای مدیریت، محصولی از قرن هجدهم به بعد می باشد و توسط صاحب نظران با طبقه … شهرت ادام اسمیت با ارائه نظریه های اقتصادی در کتاب ” ثروت ملل” ایجاد شده، نظریه او در زمینه تقسیم کار که تولید روزانه ده نفر کارگر در سنجاق سازی از روزی …

انگیزش و یادگیری – خبرگزاری فارس

۲۰ آبان ۱۳۹۱ – چون انگیزش نیز مانند بسیاری از مفاهیم روان شناسی، مفهومی انتزاعی است، طبیعی است که صاحب‌نظران در مورد اهمیت و انواع آن اتفاق نظر نداشته باشند؛[۱۳۲] به همین دلیل، نظریه های معروف روان‌شناسی، یعنی نظریه رفتاری، نظریه شناختی، نظریه انسان گرایی رویکرد اجتماعی، هر یک درباره انگیزش توجیه های متفاوتی ارائه …

[DOC]تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

در این مقاله ابتدا به بررسی انواع ساختار های سازمانی پرداخته می شود و سپس خصوصیات ، مزایا و معایب آن را تشریح می کند در انتها تاثیر این ساختار ها را بر رفتار کار … لازم به ذکر است که بر مبنای مکتب تلفیقی مدیریت استراتژیک منابع انسانی اگر انتخاب استراتژی به نحوی باشد که اجرای آن دچار مشکل شود و تغییرات مورد نظر را …

[PPT]روش های تدریس – دکتر چراغعلی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

آنها ویژگی های این نوع یادگیری را در مقایسه با دروس مبتنی بر سخنرانی به شیوه سنتی به این شرح بیان می کنند: ….. خشونت اجتماعی به طور عمومی و در کلاس درس در سال های اخیر افزایش یافته است، و داشتن سیاست ها و قواعد زمینه ایی تعریف کننده رفتارهای مناسب و نامناسب می تواند در پیشگیری از اختلالات کلاس درس، لقب دادن به …

[DOC]چکیده – کنفرانسهای دانشگاه سمنان

با تحقق این مهم با توجه به ارتباط دو طرفه بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد اقتصادی، مولفه های سرمایه اجتماعی مورد نظر تحقیق تاثیر پذیرفته و باعث توسعه آنها خواهد شد. ….. در این قسمت با تشریح ویژگیهای سازمان دانش محور به این موضوع پی خواهیم برد سازمانهایی که با تکیه بر مولفههای سرمایه ا جتماعی موردنظر تحقیق، به سازمانهای …

روانشناسی – دیدگاه انسان گرایی

۲۸ فروردین ۱۳۹۰ – روانشناسی – دیدگاه انسان گرایی – در زمینه روانشناسی بالینی. … به هر حال, صاحب نظران در تعریف سلامت جسمی معتقدند که سلامت جسمی این است که شخصی در مسیر رشد طبیعی قرار گرفته باشد, نیازهای ضروری آن تأمین شود, قسمتی از آن به دلیل اختلال از انجام کار خویش باز نماند و سبب اختلال در تمام سازمان بدن نشود, …

[PDF]تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در افزایش عزت نفس و سالمت …

مهارتهای زندگی برای زندگی اثر بخش ضرورت دارد و در تمام دوره های زندگی مورد نظر هستند،. لذا پژوهش حاضر با هدف نقش آموزش … نتایج این پژوهش نشان می دهند که، آموزش مهارت های زندگی می تواند در افزایش عزت نفس. جوانان موثر و موجب افزایش … در بین بسیاری از صاحب نظران در این زمینه توافق کلی وجود دارد که. در معرض آن گونه از روابط …

روان درمانی مراجع – محور – مرکز مشاوره رها

۲۰ آذر ۱۳۹۲ – کارل رانسوم راجرز ( C. R- Rogersروان‌شناس آمریکایی، با داشتن سال‌ها تجربه بالینی گسترده، یکی از صاحب‌نظران مشهور در زمینه روان‌درمانی است . وی یکی …. ویژگی اساسی دیدگاه راجرز عبارت از تشریح روشن تعدادی از فنون درمانی، تاکید بر نگرش و سبک هیجانی درمان‌گر و بی‌اهمیت قلمداد کردن برخی از روش‌های خاص است.

[DOC]بررسی روش شناسی برنامه پژوهش علمی لاکاتوش

دیوید مک کللند از جمله اندیشمندانی است که در این زمینه صاحب نظر است. وی مدعی است نیازهای انسان به سه دسته نیاز به موفقیت، نیاز به تعلق و نیاز به قدرت تقسیم بندی می شوند. مک کللند در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که در برخی افراد انگیزه ای وجود دارد که از دیگر انگیزه های فرد متمایز است و می توان آنرا با آزمونهای خاصی اندازه …

[PDF]پرستاری

)ج. استقرار نظام اعتباربخشی پرستاری در بیمارستان. ها. )د. التزام دانشکده. های پرستا. ری برای اجرایی کردن فرآیند پرستاری در بیمارستان. ها. ١١. . نظر به طرح گسست نظری عملی در پرستاری کشور با محوریت نقد بر مراقبت. های پرستاری سنتی در بخش. هـای بـالینی،. برای رسیدن به تحلیلی جامع مبتنی بر زمینه، کدام یک صحیح می.

مبانی انگیزش از دیدگاه اسلام – جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم

یکی از صاحب نظران «انگیزش» را فرایندی می داند که «با یک نیاز یا کمبود زیستی یا روانی آغاز شده و رفتار هدفمند یا انگیزه ای را در جهت محرّکی خارجی فعال می نماید. … کهن ترین اندیشه های مربوط به علل برانگیختگی با رفتار فرد انتخابگر سر و کار دارد و در نظریه های نخستین انگیزش، برجسته ترین دیدگاه های تاریخی درباره ماهیت …

ارزیابی عملکرد کارکنان – قائمیه

این رویکردها ارائه دهنده چارچوبهای کلی هستند و مدیران را در انتخاب شاخصهای ارزیابی سازمان یاری می دهندبا توجه به مدل ها و چارچوبهای توضیح داده شده و طبق نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می توان ویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را به شرح زیر خلاصه کرد(۱۲)._ از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند: سیستم های …

[PDF]ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – دانشگاه آزاد …

۲۶ اسفند ۱۳۸۸ – برای به دست آوردن سطح مورد نیاز گورستان که در حریم شهر مستقر می گردد به شرح زیر عمل می شود: چنانچه آمار متوفقیان را ساالنه ….. در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣـﺮور ادﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع،. اﺑﺘﺪا ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺧﻮب از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ، ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻـﯿﻪ. ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ﺑـﻮده. اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه، و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻫﺎﯾﯽ را در ﺗﺠﺎرب. ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ. (. اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن و اﻣﺮﯾﮑـﺎ. ).

[PDF]نهضت روابط انسانی در مدیریت

ناسان به ویژه نظریه. مازلو. اخذ شده است . این نگرش به جای نیازهای اجتماعی. ،. نیازهای خودشکوفایی را به عنوان عامل محرک برای انگیزش انسان مدنظر قرار می دهد . …. صاحب نظران. دیگری که در زمینه نقش. های مدیریت در منظر نظ. ام اجتماعی به ارایه نظر پرداخته. اند. ،. آدیزس. است . وی معتقد اس. ت مهارت. های. مدیران در ایفای امور مربوط به سازمان در …

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗ

ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ. ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻭ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺍﺵ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ . . ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

[PDF]روشهای تعلیم وتربیت اسالمی با تکیه بردیدگاه استاد مطهری

به چهار روش تربیتی مهم از دیدگاه اسالم یعنی روشهای. الگویی ، تذکر ، موعظه و تکریم است. واژه های کلیدی. : روش ، تعلیم و تربیت ،الگو، تذکّر ، کرامت .۱٫ مقدمه. دهه اول هزاره سوم … علم تسهیل کننده معتقد است باید به افراد کمک کرد تا به سطح باالیی از خود شکوفایی و. خودشناسی … (به اعتقاد صاحب نظران این رویکرد ،تعلیم. و تربیت …

[PDF]فصل دوم – وزارت بهداشت

ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان. ،. اﻳـﻦ. ﻣﺴﺄﻟﻪ. را از زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ. وﺟﻮد. آﻣﺪن ﻧﻈﺮﻳـ. ﻪ ﻫـﺎی. ﻣﺨﺘﻠـﻒ. در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺮوزه دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺮوف در …. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد. : -. از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺎء و رﻳﺸﻪ. ؛. آﻣﻮزش. ﻃﺮّاﺣ. ﻲ ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی ﺷـﺪه اﺳـﺖ، در. ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﺎ. دﮔﻴﺮی ﭘﻮﻳﺎ و آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛. -. از ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ؛. آﻣﻮزش ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ …

[PDF]روان شناسی – اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

افراد غیرمتخصص به این پرسش ها، پاسخ های عامیانه می دهند و به تدریج دیدگاه …. منظور از استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار. ….. دستگاه عصبی، به خصوص مغز، اساس توانایی ما در زمینه توجه، ادراک، حافظه، تفکر و. تعامل با دنیای اطراف است. در اینجا قصد نداریم ساختار دقیق و جزئی دستگاه عصبی، به ویژه. مغز را تشریح کنیم.

[PDF]دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﯿﻤﺰ ﻣﮏ ﭘﺮدازی ﺗﺠﻠﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ . ﭘﺮدازی، اﻗﺪاﻣ

دﻏﺪﻏﻪ. ﻣﮏ. دوﻧﺎﻟﺪ. رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﻦ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارس و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم. : اﻧﺴﺎن. ﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در. اواﺧﺮ دﻫﻪ. ۱۹۶۰ … ﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. درﺳﯽ. اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . •. ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﻧﻬﻀﺖ. ﻧﻮ. ﻣﻔﻬﻮم. ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. درﺳﯽ. در ﻣﯿﺎن. ﺻﺎﺣ. ﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮ. ﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. درﺳﯽ اﺗﻔﺎق. ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﯿﻤﺰ ﻣﮏ. دوﻧﺎﻟﺪ از.

[PDF]اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجموعه سازی پدیدار شدند که به صورت سنتی و کلی در قالب نظریه های تقاضا و کیفیت. شناختهمی شوند. آن گونه که افشار ….. عده ای از صاحب نظران با توجه به برخی تفاوت های اساسی که میان مدرنیسم و. از جنبش های “پست ….. نظریه پست مدرن لیوتار بیان می کند دو فراروایت اساسی در زمینه کتابداری و اطالع رسانی. این ایده که دانش به خاطر …

مدیریت و برنامه ریزی – نظام گردشگری

یعنی مجموعه ای از امکانات و جاذبه های مورد نظر گردشگران و نیز تنظیم قواعد و برنامه ریزی بازاریابی برای تامین نیازهای آنان. … انگیزه های گردشگری و رویکرد های موجود دراین زمینه. به طور کلی صاحب نظران، انگیزه های گردشگری را به شکل گسترده ای مورد توجه قرار داده اند و تاکنون طبقه بندی های مختلف و فراوانی از آنها به وجود آمده است.

[PDF]Untitled – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

و دیدگاه آ. ن. ها را درک کرده و فرآیندهای اساسی که روشن کننده وقایع مربوط به سالمت و بیماری هستند را. بفهمند. پژوهش های کیفی از سال. ۱۹۷۰٫ در پزشکی و علوم پزشکی و ….. صاحب نظران معتقدن. د. اقدام پژوهی دارای جهان بینی مشارکتی است و این از و. یژگی منحصر به فرد این روش است زیرا وابسته به زمینه بوده و نیازمند فعالیت هایی است که.

[PDF]اصل مقاله (۷۵۵۰ K) – تحقیقات مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد …

تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی تحلیل کوواریانس …. از همین رو، در این فصل به شرح فرآیند … ۳ نظریه هانس سلیه. هانس سلیه از جمله نخستین صاحب نظران و دانشمندانی است که در زمینه استرس، مطالعات و. تحقیقات بسیاری انجام داده است، بطوری که تحول اساسی در مفهوم استرس مدیون مطالعات و.

[PDF]دانش آفرینی در آموزش عالی تبیین و ارزیابی الگوی درونداد – …

متخصصان. و صاحبنظران. )در زمینه دانش آفرینی در دانشگاه(. که به روش نمونه. گیری هدفمند انتخاب. شده بودند،. عوامل فردی مؤثر بر دانش آفرینی اعضای هیئت علمی. شناسایی شدند. در بخش کمی در. قالب روش تحقیق توصیفی. -. پیمایشی. ،با توجه به عوامل شناسایی شده و. از طریق ابزار پرسشنامه. محقق. ساخته نظرات و دیدگاه. های. ۲۱۲٫ نفر از.

ایبنا – انتشار «تحلیل روانشناسی خودشکوفایی از دیدگاه …

۷ مرداد ۱۳۹۰ – شریعت‌باقری با اشاره به اینکه در این نوشتار نظریه‌های مربوط به انسان کامل و شخصیت سالم براساس دیدگاه‌های مولانا و آبراهام مزلو، با یکدیگر مقایسه شده‌اند، توضیح داد: وجوه اشتراک و افتراق این دو انسان‌شناس در این کتاب بررسی و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری صورت گرفته است. این نویسنده حوزه روانشناسی توضیح …

[PDF]دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی*

در این مقاله ابتدا به اجمال مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده از نظر اندیشمندان گوناگون مورد بررسی. و تحلیل واقع می شود. آنگاه دیدگاههای یادگیری سازمانی مورد امعان نظر قرار می گیرد:دیدگاه تفکر سیستمی، دیدگاه یادگیری،. دیدگاه راهبردی و دیدگاه به …. کرده اند، مورد بحث و تجزیه تحلیل صاحبنظران. مدیریت بوده است. برخی از …

بررسی نگرش های مکتب کلاسیک ، نئوکلاسیک و نظریه های …

علل پیدایش مدیریت علمی را باید در زمینه های فکری و اجتمایی حاکم بر غرب بویزه در اوایل قرن بیستم جستوجو کرد … از نظر اجتماعی رواج تولید گرایی ،تشکیل واحد های بزگ اقتصادی و بازرگانی، مقبولیت مهندسین، جریان یافت مباحث اداری اداری و جنبش اصلاح طلبانه به منظور محاسبه قیمت تمام شده بستر … صاحب نظران مدیریت علمی.

[DOC]رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها – …

ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمند سازی است در این فرآیند نیروی محرکه از برون انسان به درون او منتقل می شود و به او آگاهی می دهد، اهداف ….. در نظریه y مدیر به تمامی سلسله مراتب نیازهای مازلو از نیازهای فیزیکی تا خودشکوفایی توجه دارد و این مبنا پذیرفته شده، افرادی که در سازمانها توان ارتقا ندارند افرادی …

مبانی نظری تشریح مفهوم عملکرد ، عملکرد سازمانی | دانلود …

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ – پژوهش های داخلی و خارجی: دارد … تشریح مفهوم عملکرد. در ضرورت وتشریح مفهوم عملکرد هولتون و بیتز[۱] (۱۹۹۵) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم عملکرد دارای ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن، بسته به انواع … در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.

تحقیق دانلود b (2568) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

۱۳- پ: گشودگی به تجربه (O) :ویژگی های افراد با نمره بالا در این مقیاس شامل باز بودن نسبت به تجارت جدید، علاقه مندی به آزادی در اخلاقیات، امور اجتماعی و دیدگاه های …. و جنبه های زیستی شخصیتت مرتبط نیستند و البته این نظر از جنبه ای مورد پذیرش و از جنبه هایی مکورد بحث ( از جانب صاحب نظران در زمینه نظریه های عاملی شخصیت به …

[PDF]ویژه نامه سالمت معنوی – فرهنگستان علوم پزشکی

انتشـار دیـدگاه هـا، نتایـج مطالعـات، نقدهـا و نظریـات صاحبنظـران، انجمن ها و مؤسسـات علمـی – تحقیقاتی، و سـایر عالقمندان و … الف: کلیه اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا: … نقـد و نظـر در همـه زمینـه هـای سـالمت، مسـائل و اولویـت هـای مرتبـط با سیاسـت هـای کلی سـالمت، ابالغـی مقام موضوعـات:.

[DOC]یادگیری سازمانی در مقابل سازمان یادگیرنده

برای رسیدن به این هدف هر یک از صاحبنظران ، این مسأله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده اند که موجب به وجود آمدن نظریه های مختلف در زمینه یادگیری شده است. ….. دو مدل سازمانی به عنوان سیستم یادگیری در اینجا تشریح می شود : اول مدل جهت یابی آموزشی که دارای ارزش و عملکردی می باشد که در جایگاه مخصوص یادگیری قابل بررسی است .

[PDF]اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ – VePub

آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. -. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺮای. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺗﺄﻟﯿﻒ. : ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻒ. زاده. ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه. ۱۳۹۰ …… ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﺑﺮت ﮐﺘﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ۱۵٫ : -۱٫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎی ﻓﻨﯽ. )Technical Competencies(. : ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار، ﺷﯿﻮه ﮐـﺎر و ﻓﻨـﻮن ﻻزم در ﯾـﮏ. زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ. اﺳﺖ؛. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮ ….. ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﻇﺎﯾﻒ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ.

[PDF]The Economic Indexes of Human Development from Islam …

شاخص های مورد نظر استخراج و تبیین شده است.|. رویکرد توسعه انسانی. در فرایند توسعه، دستیابی به زندگی بهتر هموراه یکی از هدف های اساسی و اصلی. بوده است. رویکردهای متعددی در مجامع علمی و در میان صاحب نظران توسعه مطرح. شده تا بتواند دستیابی به زندگی بهتر را در فرایند توسعه کشورها امکان پذیر سازد. پیش از آنکه مفهوم توسعه …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی · پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش …. دغدغه های شخصی · پرسشنامه رایگان مصرف داروها · پرسشنامه رایگان زمینه یابی خشم رانندگی …. پرسشنامه رایگان سبک زندگی دانشجویی با توجه به صاحب نظران دیدگاه اسلامی · پرسشنامه رایگان اضطراب اجتماعی واتسون و …

نمونه مسائل در زمینه کدنویسی با آجاکس – ap-article

۷ آبان ۱۳۹۶ – بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی. ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی همواره مورد توجه و مطالعه و تحقیق صاحب نظران و فلاسفه و حکیمان و پزشکان و عرفا در سال های اخیر روان شناسان و روان کاوان و متخصّصان رفتاری و کارشناسان مختلف مددکاری و مشاروه و روان شناسی بوده و… پروژه آمار …

مدیران آینده – نظریه های مدیریت

در سال ۱۹۳۳ میلادی، در مراسم بزرگداشتی که پس از مرگ وی برپا شده بود از او به عنوان یکی از مهمترین زنان صاحبنظر آمریکا در زمینه جامعه شناسی و علوم اجتماعی یاد شد. در نوشته های فالت در مورد سازمانها، جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد عمیق وی به همکاری انسانی در سازمان، مشاهده می شود. از دیدگاه او “گروهها”، ساز و کارهایی برای …

[PDF]تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوه های اندازه …

دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای. آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که. از این دو تئوری وجود دارد الزم به نظر می رسد. این مطالعه عالوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط. آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از. صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به.

[PDF]بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های …

۵ مرداد ۱۳۹۰ – بدون شک مشارکت اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مورد تأیید صاحب نظران درتوسعه جوامع رو به رشد و ضامن … اعتباریابی ابزار پژوهش و محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی )زمینه یابی(، این نگرش از ۲۱۰ … E,( شاید بتوان گفت به تعداد نویسندگان و صاحب نظران خالقیت از خالقیت تعریف شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *