دانلود کامل بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

Published on Author adminLeave a comment

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۲۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۴

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، ۳۵) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.
کلید واژه ها:
داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
فهرست
مقدمه ۱
الف) بیان مسئله ۳
ب) ضرورت انجام تحقیق ۴
ج) اهداف تحقیق ۵
چ) سوالات تحقیق ۵
هـ) فرضیه های تحقیق ۶
د) روش تحقیق ۷
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۷
ه) ساختار تحقیق ۸
فصل اول: کلیات ۹
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری ۱۰
مبحث اول: مفهوم داوری ۱۰
گفتار اول: مفهوم لغوی داوری ۱۰
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری ۱۲
بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه ۱۲
بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران ۱۳
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق ۱۵
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه ۱۵
گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران ۱۸
مبحث سوم: مستندات داوری ۲۰
گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه ۲۰
گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران ۲۴
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری ۲۸
گفتار اول: محاسن داوری ۲۸
گفتار دوم: معایب داوری ۳۰

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق ۳۵

مبحث اول: شرایط و صفات داور ۳۶

گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه ۳۶

بند اول: صفات مختص داوران ۳۸
بند دوم: بلوغ ۳۹
بند سوم: عقل ۴۱
بند چهارم ایمان ۴۱
بند پنجم: عدالت ۴۶
بند ششم: علم ۵۱
بند هفتم: اجتهاد ۵۶
بند هشتم: ذکورت ۵۸
بند نهم: کتابت ۶۲
بند دهم: طهارت مولد ۶۲
بند یازدهم: اعلم بودن در بلد ۶۲
بند دوازدهم: بصر ۶۳

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران ۶۳

بند اول: شرایط داور ۶۴
بند دوم: ممنوعیت های داور ۶۴
مبحث دوم: شرایط داوری ۶۵
گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه ۶۵
گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق ۷۰
بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری ۷۰
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور ۷۰
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی ۷۱

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری ۷۲

مبحث اول: مرجع داوری ۷۳

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه ۷۴

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران ۷۴

بند اول: واگذاری صریح طرفین ۷۴
بند دوم: چگونگی تعیین داور ۷۵
بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا ۷۵
بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث ۷۶
بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه ۷۸
بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع ۷۸
بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور ۷۹
بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه ۷۹

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری ۸۱

گفتار اول: رسیدگی داوری ۸۱
گفتار دوم: صدور رای توسط داور ۸۲
بند اول: اعتراض به رای داور ۸۴

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن ۸۷

گفتار اول: ابلاغ رای داور ۸۷
بند اول: آثار رای ۸۷
بند دوم: بررسی توان اثباتی ۸۸
بند سوم: فراغ داور ۸۸
بند چهارم: توان اجرایی ۸۹
گفتار دوم: اجرای رای داور ۸۹

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری ۹۱

مبحث اول: بطلان و زوال داوری ۹۲
گفتار اول: بطلان داوری ۹۲
گفتار دوم: زوال داوری ۹۳
بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری ۹۳
بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین ۹۳
بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور ۹۴
بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری ۹۴
بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور ۹۴
بند ششم: زوال دعوا ۹۴
بند هفتم: انتقال موضوع داوری ۹۵
نتیجه گیری ۹۶
منابع ۱۰۰

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری | ARTICLEFARSI

بررسی داوری در فقه امامیه,بررسی داوری در فقه اهل سنت,بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری,پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران,پایان نامه مبانی فقهی داوری,تطبیق داوری در فقه و حقوق,داوری در حقوق ایران,شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران,مبانی فقهی داوری. دانلود فایل. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق …

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری | ARTICLEFARSI

بررسی داوری در فقه امامیه,بررسی داوری در فقه اهل سنت,بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری,پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران,پایان نامه مبانی فقهی داوری,تطبیق داوری در فقه و حقوق,داوری در حقوق ایران,شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران,مبانی فقهی داوری دانلود فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق …

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری – دانلود فایل

۳ دی ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری. هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت …

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری – محصولات دانلودی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد توضیحات بیشتر و دانلود – منبع. اشتراک. فیسبوک · تویتر · گوگل پلاس · Stumbleupon · لینکدین · پینترست. درباره ی ۲۰٫ قبلی پاورپوینت تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه · بعد طراحی مخازن نفت براساس …

دانلود بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

تکمیل فرم خرید. نام فایل. بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری. قیمت, ۹۹,۰۰۰ تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن – …

۵ دی ۱۳۹۶ – مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر. قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن · جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن. قیمت: ۱۳۷,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری · بررسی نگرش …

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن – …

۵ دی ۱۳۹۶ – مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر. قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن · جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن. قیمت: ۱۳۷,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری · بررسی نگرش …

نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به … – …

توسط نسرین مهرا
الهام، غلام‌حسین؛ مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بشری، ۱۳۷۶٫ الهام، غلام‌حسین و برهانی، محسن؛ درآمدی بر حقوق جزای عمومی، نشر میزان ۱۳۹۳٫ باهری، محمد و میرزا علی‌اکبرخان، داور؛ حقوق جزای عمومی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰٫ پیمانی، ضیاء‌الدین؛ بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، قم: مجتمع آموزش عالی ۱۳۷۴٫ پوربافرانی، حسن؛ …

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (IJRJ) … این فصلنامه به استناد نامه شماره ۳/۱۸۱۷۹۷ مورخ ۹۱/۹/۱۳ کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز دریافت رتبه علمی – پژوهشی گردید و به استناد نامه شماره ۳۰۰۷۶ مورخ ۹۰/۶/۲۷ مرکز منطقه ای اطلاع … نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران.

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق …

… آن مطرح شده است؛ چنان‌که در کامن‌لا نه‌تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد می‌گردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری‌های موجود در نظام کامن‌لا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.

[PDF]اصل مقاله – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس

توسط چاپ دوم – ‏۲۰۱۶
طرح در هیأت تحریریه، ارجاع به داوری و اتخاذ تصمیم نهایی تسریع گردد. امید است مقاالت ا. رسالی به. نحوی باشند که ضمن بررسی و نقد قوانین ایران و نظریه. های حقـوقی …. محمد عیسی تفرشی،. جلیل قنواتی. تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق. انگلیس، اسالم و ایران. ۲٫ ۱۸٫ سید علی اکبر موسوی رکنی. نگرش فقهی. –. اصولی به جرم و …

بررسی حقوقی و فقهی قضاوت زنان | کافه حقوق

۵ اسفند ۱۳۹۴ – ظ. یادداشت حقوقی. بررسی حقوقی و فقهی قضاوت زنان طوبی مجرد. از آنجا که زنان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند ، خودبخود موضوع قضاوت زنان به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل میشود . فقهای مشهور … ۴- سازمان مرجع دائمی صلاحیت دار که برای حل اختلاف بین المللی در مقابل داوری بین المللی به کار میرود(۳)

بررسی فقهی و حقوقی داوری زنان – موسسه حقوقی تهران مدافع

۹ مرداد ۱۳۹۶ – نظام حقوقی بهترین وکیل دادگستری و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی شود، از نخستین قوانین استخدامی قضات که در سال ۱۳۰۲ تصویب شد …

فصلنامه اندیشمندان حقوق – فصل نامه اندیشمندان حقوق

۲- تصرفات مادی و حقوقی مشتری بر مال اخذ به شفعه. ۳- تغییر جنسیت و تشبه به جنس مخالف. ۴- ماهیت شناسی قتل خطئی در آیه ۹۲ سوره نساء. ۵- مطالعه تطبیقی قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ با قانون داوری آلمان. ۶- زمان انتقال مالکیت در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس. ۷- بررسی صلاحیت دیوان عدالت …

چاپ – دانشگاه تهران

بررسی مبانی فقهی حقوقی مشروعیت معنوی، فاطمه زرگرپور، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴; حقیقت و محدوده حسن معاشرت زوجین، نیره نظری، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵; بررسی مبانی مشروعیت اصل آزادی قراردادی، مهدی سعیدی، کاربردی، دانشگاه … “نگرش جدید در اعتبار خبر ثقه به عنوان یکی از مهمترین مبانی حقوق اسلامی.

فصلنامه حقوق ملل، شماره ۱۷ – Magiran

شرایط اعتراض شخص ثالث وجایگاه آن در نظام داوری تجاری بین المللی یعقوب سلامتی، حسین حیدری* ص ۱ چکیده مشاهده متن [PDF 272KB]. نظام داوری بین المللی نهادی است که امروزه مورد پذیرش اغلب نظام های حقوقی است که با بی طرف بودن وتخصصی بودن نسبت به موضوع اشراقفیت کامل دارد، موجب اجرای عدالت که مطلوب عموم است می باشد، لازم …

حکمیت در فقه – ویکی فقه

رفتن به ۲۲ – بایستگی نوپژوهی در داوری با ماهیت نوین – سازمان‌ها، گروه‌ها و کشورها در اختلافات حقوقی، سیاسی از ابعاد مختلف، به داوری به عنوان اصل مهمی در شیوه حل اختلافات خود می‌اندیشند، و در این … اصولاً نگرش به داوری در فقه‌پژوهی، نگرشی تبعی بوده است، و در ضمن مسئله‌های فرعی قضاوت بررسی کوتاهی از حکمیت شده است.

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی – فقه و حقوق …

توسط قبولی درافشان – ‏۲۰۱۳
در پاسخ به سؤالات مزبور در میان فقیهان وحدت نظر وجود ندارد، همچنان‌که حقوق‌دانان ایران نیز نگرش یکسانی در این خصوص ندارند. این جستار درصدد است دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط دانشمندان فقه و حقوق در ارتباط با مسائل مذکور در فوق را مورد بررسی تحلیلی قرار دهد. در این راستا پس از ارائۀ تعریف ترکه، حقوق و اموال تشکیل‌دهندۀ ترکه و حقوق …

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس – گروه …

نوع فایل : word تعداد صفحات : ۱۲۴ صفحه. وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که …

اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد …

اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق … بند سوم : تعریف داوری بین المللی ۱۵; بند چهارم : تعریف فقهی داوری۱۶; گفتار دوم : تاریخچه ۱۷; بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران۲۰; بند دوم : سابقه داوری در اسلام ۲۱; مبحث …

عناوین پایان نامه های حقوق خصوصی – دانشگاه بین المللی اهل بیت

۵۰٫ شکریه حسینی. دکتر فضائلی. بررسی خواستگاری و نامزدی در فقه و حقوق افغانستان. ۵۱٫ معصومه عبداللهی. دکتر فضائلی. بررسی نقش قبض در عقود در حقوق ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۵۲٫ سید هابیل موسوی. دکتر سهیل جدی. بررسی تطبیقی انتخاب و جرح داور در نظام حقوقی افغانستان و ایران.

آخرین مقالات منتشره در سراسر کشور از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ …

۴ تیر ۱۳۹۶ – عنوان . نویسنده. کلیدواژه. نگرشی نو به قانون جرم سیاسی ( ۱۳۹۵). کیومرث کلانتری، پژمان پارسا. جرم سیاسی، هیات منصفه، جرم علیه حکومت. آثار نهی قانونگذار در حقوق موضوعه ایران. عبدالله صدیقیان، فاطمه ساجدی. نهی، فساد، دلالت، بطلان، منهی عنه. بررسی رفتار دولت میزبان توسط دیوان داوری در پرتوی منافع عمومی ملی.

ام اس پی | بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر …

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه …

پیام آفتاب – بررسی فقهی-حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در …

بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست‌بلکه در مورد تفاوتهایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانی آن … محدودیت‌برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‌نماید و …

بررسی تطبیقی شرایط داوری در فقه و حقوق ایران – پژوهشگاه …

داوری یکی از شیوه های قدیمی حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم است. داوری نهادی بسیار دیرینه است که پیش از اسلام، در شبه جزیره و ایران باستان نیز رواج داشته و از احکام امضایی اسلام به شمار می رود. قضات دادگاهها از ناحیه ی حکومت انتخاب می‌گردند ولی داوران عموماً از سوی طرفین دعوی انتخاب می شوند. اساسی ترین وظیفه و نهایت هدف …

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

The Iranian Journal of Medical Law فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی.

بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با …

استفاده از رحم جایگزین یکی ازشیوه‌های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطه درمان‌های کمک به باروریاست. این شیوه از دوجنبه … مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر اینشیوه می‌باشد. … ۱استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(س) پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی. ۲مجقق و …

مرور اندکس عناوین

دوره ۷, شماره ۲۵-۲۴ (۱۳۹۴): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال ۷، شماره ۲۵-۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴, بررسی فقهی حقوقی حق توارث فرزندان متولد از اهدای جنین, چکیده … دوره ۵, شماره ۱۶-۱۵ (۱۳۹۲): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال ۵، شماره ۱۶-۱۵، تابستان و پاییز ۱۳۹۲, بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت معنوی: یک مطالعه …

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری – دسیس فایل – نیلی بلاگ

۱۰ دی ۱۳۹۶ – امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و …

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه – فقه و تاریخ تمدّن

توسط هاشم نژاد – ‏۲۰۱۶
دکتر محمدرضا غالمپور. ۱٫ استاد. ار،ی. گروه حقوق خصوص. ،ی. واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسالم. ،ی. مشهد، ا. ی. ران . بررسی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه. چکیده. با. نگاهی. به. تاریخ. و. تمدن. های ….. نظریه حجیت داوری عرفی. )مکارم،. ۱۳۸۸:۱۶۱٫ (؛ … در این نگرش که بر پایه توجه به اداره واقعی طرفین بنا شده است، هیچ دلیلی بر ابطال. قرارداد نخست مهریه …

مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف – مطالعات فقه و حقوق اسلامی

توسط زراعت – ‏۲۰۱۲
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص « مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی …

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان – پژوهش حقوق خصوصی

توسط نوری – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
( ۱۳۸۴ ). بررسی فقهی – حقوقی مرورزمان.قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق، . ص ۲۳ . ۶٫ همان. ص ۲۳ تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان ۳۷ ۱-۱ . تحلیل اقتصادی حقوق نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای « تحلیل اقتصادی حقوق » یا « حقوق و اقتصاد » دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. بهزعم پیروان این روش، …

نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت‌های هرمی – مجله حقوقی …

یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و …

اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت … – …

قانون گذار ایران در بند ب تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می‌گیرد. … این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، است.

http://jungle.mplot.ir/ncal/16401/بررسی-رابطه-بین-دینداری …

http://jungle.mplot.ir/ncal/16401/بررسی-رابطه-بین-دینداری-اسلامی-و-ادراک-ساکنین-از-پیامدهای-فرهنگی–اجتماعی-گردشگری ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 http://jungle.mplot.ir/ncal/16400/بررسی-رابطه-بین-جو-سکوت-سازمانی-ادراک-شده-و-نگرش-شغلی-با-توجه-به-میانجی-گری-رفتار-سکوت-در-کارکنان ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 …

http://forest.mplot.ir/ncal/16401/بررسی-رابطه-بین-دینداری …

http://forest.mplot.ir/ncal/16401/بررسی-رابطه-بین-دینداری-اسلامی-و-ادراک-ساکنین-از-پیامدهای-فرهنگی–اجتماعی-گردشگری ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 http://forest.mplot.ir/ncal/16400/بررسی-رابطه-بین-جو-سکوت-سازمانی-ادراک-شده-و-نگرش-شغلی-با-توجه-به-میانجی-گری-رفتار-سکوت-در-کارکنان ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 …

ای آرتیکل | خرید فایل( نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیداینک شما با جستجوی ((نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -نظم…

http://luster.v5v.ir/ncal/16427/بررسی-رابطه-بین-دینداری …

http://luster.v5v.ir/ncal/16427/بررسی-رابطه-بین-دینداری-اسلامی-و-ادراک-ساکنین-از-پیامدهای-فرهنگی–اجتماعی-گردشگری ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 http://luster.v5v.ir/ncal/16426/بررسی-رابطه-بین-جو-سکوت-سازمانی-ادراک-شده-و-نگرش-شغلی-با-توجه-به-میانجی-گری-رفتار-سکوت-در-کارکنان ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 …

http://enjoyment.v5v.ir/ncal/16427/بررسی-رابطه-بین …

http://enjoyment.v5v.ir/ncal/16427/بررسی-رابطه-بین-دینداری-اسلامی-و-ادراک-ساکنین-از-پیامدهای-فرهنگی–اجتماعی-گردشگری ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 http://enjoyment.v5v.ir/ncal/16426/بررسی-رابطه-بین-جو-سکوت-سازمانی-ادراک-شده-و-نگرش-شغلی-با-توجه-به-میانجی-گری-رفتار-سکوت-در-کارکنان ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 …

http://pleasure.v5v.ir/ncal/16427/بررسی-رابطه-بین-دینداری …

http://pleasure.v5v.ir/ncal/16427/بررسی-رابطه-بین-دینداری-اسلامی-و-ادراک-ساکنین-از-پیامدهای-فرهنگی–اجتماعی-گردشگری ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 http://pleasure.v5v.ir/ncal/16426/بررسی-رابطه-بین-جو-سکوت-سازمانی-ادراک-شده-و-نگرش-شغلی-با-توجه-به-میانجی-گری-رفتار-سکوت-در-کارکنان ۲۰۱۸-۰۱-۱۱ monthly 0.8 …

نتیجه نهایی داوری مقالات – عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف

۲ آبان ۱۳۹۵ – مقاله. نام و نام خانواد گی. وضعیت. نقش شوراهای حل اختلاف در احیا فرهنگ صلح و سازش. سمیرا خزایی. سخنرانی. بررسی پایه های فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف. مهدی یوسفی. سخنرانی. نقش شورای حل اختلاف پزشکی در قضا زدایی از دعاوی پزشکی. علیرضا مشیر احمدی. سخنرانی. مبنا و جایگاه قانونی شوراهای حل اختلاف …

نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه

قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است .این مقاله به بررسی ارش الجنایه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. طبق تحلیل و بررسی های انجام …

فسخ نکاح از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی با نگرشی به …

۲۶ خرداد ۱۳۹۴ – در این نوشتاربا بررسی آراء فقها و حقوق دانان به بیان علت های فسخ نکاح پرداخته می شود و این موضوع مطرح می شود که آیا بیماری های جدید و صعب العلاج نیز جزء موارد فسخ نکاح می باشد ؟ در پاسخ با توجه به مستندات فقهی جزء موارد فسخ آمده اما به لحاظ حقوقی متأسفانه موضوع مسکوت است که امید است حقوقدانان با تطبیق …

اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی – پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرصتی فراهم آورده است تا ایده‌ها، رهنمودها و فرضیات جدید در قلمرو اخلاق پزشکی از زوایای گوناگون حرفه‌ای، فقهی، حقوقی و … مورد بحث و بررسی قرار گیرند. به علاوه این مجله بر آن است تا با انتشار پژوهشها و نظریه های مرتبط …

[PDF]بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک … – …

بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز. هاتف ستاری اسمرود*، دانشگاه صنعت نفت. الگـوی حقوقـی برداشـت از مخـازن مشـترک هیدروکربنـی به دلیـل مالکیـت همزمـان دو یـا چنـد. کشـور مسـتقل بـر این مخـازن از اهمیت به … هـای مطروحـه در ایـن زمینـه بررسـی می گـردد. ۱- منابع طبیعی مشترک و نگرش حقوق آمریکا به آن.

پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی – دانلود پایان نامه

پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :فقه مبانی و حقوق چکیده : از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه … قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر بررسی واژه قضاء، نگرش اسلام به دادرسی، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی …

دین آنلاین – آیا ازدواج سفید، جزو حریم خصوصی است و نمی‌شود …

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ – در این نشست حجت الاسلام دهقانی‌نیا، رئیس شعبه ۲۷۰ مجتمع خانواده ونک و مدرس دانشگاه، زهرا داور، مدرس دانشگاه علوم قضایی، محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام رضانیا استاد حوزه و دانشگاه سخنرانی کردند و ابعاد حقوقی و کیفری معضل ازدواج سفید را مورد بررسی قرار …

[PDF]حقوق خصوصی – دانشگاه اصفهان

۲۹ شهریور ۱۳۹۴ – اصول فقه. ۲٫ ۶٫ قواعد فقه. ۲٫ ۷٫ حقوق بین الملل خصوصی. ) تعارض قوانین. (. ۲٫ ۸٫ حقوق تجارت. ۲٫ ۹٫ متون حقوقی به زبان خارجی. ۲٫ ۱۰٫ داوری بین ا لمللی. ۲٫ ۱۱ …. بررسی و تبیین. مقررات فقه امامیه ب. ه. عنوان م. أ. خذ قانون مدنی ایران به منظوراطالع از روش اجتهاد و استنباط حقوق دانان مسلما .ن. سرفصل. درس. : -۱٫ عبی. -۲٫ اجاره.

حقوق – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش … ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

دانشکده – موضوعات جدید پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی

دانشکده – موضوعات جدید پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی – رشته فقه و حقوق اسلامی. … بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور فناوریهای … مسئله مالکیت، نگرشی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق غرب -بررسی استقلال قاضی در نظام …

لیست پایان نامه ها – دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

۵۵, احمدی پهلوان، حمید, بررسی واکنش ارقام بهاره کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه تکاب, کارشناسی ارشد, ۱۳۹۰. ۵۶, اخترشناس ، فرهاد, بررسی پول شویی از دیدگاه فقه و حقوق, کارشناسی ارشد, ۱۳۸۶. ۵۷, اخوان رجبی ، امین, بررسی تجربی کارایی حرارتی هیت سینک پردازشگر رایانه و بهبود عملکرد آن با استفاده از فوم های فلزی …

بررسی نگرش قاجا به قانون و مرجع آن – iran emrooz

۱۶ دی ۱۳۸۸ – در این بخش از نوشتار که به بررسی نگرش قاجا به قانون، سرچشمه و روند تدوین آن می‌پردازد، نخست سخنی کوتاه ازسر بررسی نظری این موضوع بمیان می‌آید، سپس …. فقه نامیده شود، انجام گرفت، ولی این کوشش‌ها نتوانست وضعیت حقوقی کشورهای مسیحی را که بر پایه قانون رمی، قانون لاییک جریان داشت، دگرگون سازد، و به …

[PDF]رژیم حقوقی اموال دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

بررسی نقش دانشکده. های حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران. • .۳۳٫ نظام حقوقی حمایت از فن. آوری. های نو در ایران. • .۳۴٫ بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزراء. • .۳۵٫ بررسی مفهوم. » …. بررسی جایگاه مقام داوری در بیمه مرکزی با توجه به تجربیات سایر. کشور ها. ۷۵ …. مسئله مالکیت، نگرشی تطبیقی در فقه اسالمی و حقوق غرب. •. بررسی …

[PDF]مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری …

ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت. ﻣﻨﺘﺸﺮ. در. « ﻣﺠﻠﻪ. ﺣﻘــﻮﻗی. » ﺑــﻮده اﺳــﺖ. اﻣﯿــﺪ اﺳــﺖ ﺑــﺮای. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻪ. ﻣﻨﺪان ﻣﻔﯿﺪ اﻓﺘﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺔ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ: ﻧــﺎم ﺧــﺎﻧﻮادﮔی ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه، ﻧــﺎم. ﮐﻮﭼــﻚ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻋﻨـﻮان ….. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ … ۲۶۱٫ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨی، ﻣﺤﺴـﻦ: ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮاﺿـﻊ و. ﻧﻘﻄﻪ. ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﻲ اﯾـﺮان و دوﻟـﺖ. اﻣﺮﯾﮑــﺎ در. ﭘﺮوﻧــﺪه اﻟــﻒ/. ۱۸٫ دﯾــﻮان داوری. دﻋــﺎوی اﯾــﺮان اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه. در ﻣــﻮرد.

نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تأکید بر …

هدف: تبیین جایگاه مصلحت به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته‌ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به …

شماره یازدهم – سال اول – تابستان ۱۳۹۶ – پایگاه نشریات …

بررسی فقهی و حقوقی امنیت شغلی در شرکت‌های خصوصی با استناد به قاعده احترام … داور سرداری. عوض سرداری. نگرشی بر ملاحظات روان شناسی زن در مقررات نکاح از منظر فقه و حقوق. نویسنده : یاسمن حمیدی مدنی. دکتر محمدرضا داداشی نیاکی. بررسی چالش‌های حقوق مادی زوجه در ازدواج … بررسی علل جرح داوران در رویه دیوان داوری ایران و آمریکا.

استخراج ۷۵ مصداق حقوق شهروندی بر مبنای فقه شیعه – شبکه …

۳ مرداد ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه دفاعیه پایان نامه سطح ۳ حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه» توسط حجت‌الاسلام علی برجی تدوین و با حضور اساتید داور، راهنما و مشاور در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد. حجت‌الاسلام برجی در ابتدای جلسه با بیان این‌که دین مبین …

ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

توسط کریمی – ‏۲۰۱۵
طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت ‌بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی‌ علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و …، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می‌داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در …

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. … ۳) با فرض جواز و نفوذ داوری علی الاصول و نیز با فرض قابل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادره از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری …

عناوین پایان نامه – کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد دامغان

نحوه و موارد اعتراض به رای داور در داوری اختلافات تجاری بین المللی … رجوع به داوری تجاری بین المللی در پی اختلافات حاصله از قرارداهای بین المللی ( که هم انجام تحقیق راجع به داوری نیاز هست و هم انجام تحقیق راجع به قراردادهای بین المللی و بعد ….. بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا

جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه‌های فقهی و حقوقی – پژوهشنامه …

توسط طبیبی – ‏۲۰۱۶
دلیل عدم جرمانگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات … داور، م. ۱۳۸۰٫ (مقارنه و تطبیق: رضا شکری)، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. بجنوردی، س. ۱۴۰۱ه.ق، قواعد فقهیه، جلد۱، چاپ ۳، تهران:‌ …

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری – ناب نیوز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از تصحیح استاد محمدعلی موحد از مثنوی معنوی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۴ دی با حضور جمع زیادی از بزرگان زبان و ادبیات فارسی ایران، در تالار الغدیر فرهنگستان زبان وادب فارسی برگزار شد. دبیرمقدم: ۴ دیماه ۹۶ روزی بزرگ در تاریخ فرهنگستان زبان و ادب فارسی محمد دبیرمقدم معاون علمی و پژوهشی …

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری – ناب نیوز

مجله تفریحی ناب نیوز تفریحی سرگرمی اخبار روز ایران و جهان پزشکی سلامت سبک زندگی زناشویی مد و زیبایی مجله تفریحی سرگرمی کامپیوتر و موبایل.

بررسی ماهیت فقهی داوری – سامانه مدیریت نشریات علمی …

با توجه به تبعاتی که پذیرش هریک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه طرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظریه قضاوت تحکیمی دانستن داوری پذیرفته شده‌ است. همچنین با بررسی مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات گردیده این دو مفهوم هم پوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم …

بررسی حقوق عمومی در قرارداد دولتی – وب سایت موسسه حقوقی و …

۲۰ آبان ۱۳۹۴ – ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻈـﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎیﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮش ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای واﺣﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢو واﺟﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻧﻈـﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﺳـﺖ.در کنار تعاریفی که در موردحقوق پرداخته ایم به بررسی طرفین قرارداد می پردازیم. طرفین قرارداد کسانی هستندکه توافق بر انجام امری می‌کند که ممکن است یک یا …

لیست چکیده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه(بخش …

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ل‍ی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ” م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ :ب‍ررس‍ی‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ل‍ی‌ در ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ” … ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍رای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ ت‍م‍ک‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در ای‍ران‌ …… ب‍ررس‍ی‌ ص‍ح‍ت‌ درج‌ ش‍رط رج‍وع‌ ب‍ه‌ داوری‌ در ق‍رارداده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌

[PDF]ﻓﺼﻞ ا وّل ﮐﻠﯿﺎت ﻓﺼﻞ د وّم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺴﺎﻣﻪ

ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎرغ ﻧﻤﯽ. ﻣﺎﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪﻗﯿﻖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﻮاﻋـﺪ و اﺣﮑـﺎم. آن را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻞ و ﺣﮑﻤﺖ. ﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺤ. ﺚ ﻗﺴﺎﻣﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ. و ﺑﺮرﺳﯽ زواﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺴﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻟﺬا در ﻓﺼﻞ ا وّل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺤﺚ آﻣﺪه در ﻓﺼـﻞ. د وّم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺴﺎﻣﻪ و در ﻓﺼﻞ ﺳ ﻮّم ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ زواﯾـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗﺴـﺎﻣﻪ آﻣـﺪه. اﺳﺖ.

موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاء – معاونت آموزش حوزه های …

۴۷ـ بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد به منابع فقهی و احکام شرعی در محاکم کیفری در حکومت اسلامی ۴۸ـ بررسی ادله اثبات دعوا در اسلام … ۱۳۶ـ بررسی فقهی حقوقی موجبات فسخ نکاح با نگرش به امراض جدید ۱۳۷ـ بررسی فقهی حقوقی نامزدی و هدایای آن … ۱۶۷ـ تحکیم یا نهاد داوری در اسلام ۱۶۸ـ تحلیل فقهی حقوقی تبعید در …

بازخوانی جرم سیاسی از دیدگاه فقه و حقوق مدرن | خرمگس

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – پس از آن، وضعیت جرم سیاسی را در همین مفهوم موجود کنونی status quo از زاویۀ فقهی بررسی می کنیم، تا سهم همین قوانین موجود در نقشۀ راه دموکراسی، اجمالا بررسی و به ظرفیت همین قوانین در همراهی و هم مسیری در این سفر، توجه گردد. برای بازخوانی نگرش فقه به جرم سیاسی، با مطالعه نمونه هایی از مدارا با مجرمین سیاسی در …

بررسی ماهیت حقوقی خسارت | مقاله جدید

۲۴ آبان ۱۳۹۶ – توضیحات: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد- کار تحقیقی حقوق در ۴۲ صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل چکیده: فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه …

[DOC]دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد بسمه تعالی کمیته تحصیلات …

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ – ۸- پروپوزال دانشجو ماشاالله میرباقری تحت عنوان “جایگاه قاعده لاحرج در نکاح با نگرش قانون حمایت خانواده سال ۹۲” به راهنمائی آقای دکتر عبدالرضا برزگر به … ۱۰- پروپوزال دانشجو زهرا فرهمند تحت عنوان “بررسی ریشه اختلافات ناشی از نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر” به راهنمائی آقای دکتر حسن زارعی به تصویب رسید.

تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری – پژوهشگاه قوه …

در رأی مورد بررسی در این جلسه با بیان چند دلیل از جمله این استدلال که «با اعلام فسخ، شرط داوری نیز منحل خواهد شد» صلاحیت نهاد داوری برای رسیدگی به دعوای مطروحه رد شده … محترم شورای نگهبان قانون اساسی مطالبی را در باب کلیات بحث داوری و مساله استقلال آن از قرارداد اصلی در نظام حقوقی ایران و عرف تجاری بین المللی بیان فرمودند.

[PDF]مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی(قسمت اول)

دﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ. زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و. ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻓﻬﻢ. اﺣﮑﺎم اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ و رﻓﻊ اﺗﻬﺎم ﻧﮕﺮش و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎروا و ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع در اﺳﻼم راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ. رود در. ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . ﺑﺮرﺳﯽ واژه ﺷ. ﻬﺎدت. اﻟﻒ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی ﺷﻬﺎدت. ﺷﻬﺎدت، در ﻟﻐﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ …

موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری – حقوق و فقه

بررسی نظام مالکیت معادن از دیدگاه فقهای اهل سنت … در روزهای اخیر فقهای شورای نگهبان اقدام به صدور نظریه شرعی در رابطه با عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا نموده‌اند که مواجه با انتقادات سیاسی شد و حتی برخی حقوقدان‌ها نیز با نگرش سیاسی و بدون توجه به مستندات قانونی این نظریه … بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

نقد فقهی و حقوقی- تراریخته‎ – آفتاب

۵ خرداد ۱۳۹۵ – آفتاب‌‌نیوز : مهدی معلی*-روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری یکی از روحانیون جوان به نام علی ارجمند در سمینار برگزار شده از سوی یکی نقد فقهی و حقوقی- …. همان طور که مشخص است، عالمان شیعه به دلیل نگرش کاملا فقهی خود به جای نگرش کلامی و اخلاقی ترجمه شده از ادبیات غربی در این حوزه، استدلال های مبهم مطرح شده را …

پژوهشکده بیمه> اولویت‌های پژوهشی پایان نامه گروه پژوهشی …

ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای تکافل ۱۸٫ بررسی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی مختلف (شیعه و اهل سنت) در زمینه تکافل و بیمه‌های اسلامی … بررسی نوع نگرش فعالان صنعت بیمه به بیمه های تعاون ۳۶٫ بررسی ویژگی های محصولات بیمه … بررسی جایگاه مقام داوری در بیمه مرکزی با توجه به تجربیات سایر کشور ها ۷۵٫ بازنگری در ساختار قراردادهای …

پایان نامه کارشناسی ارشد نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر …

۲۸ آبان ۱۳۹۶ – این محصول شامل پایان نامه کارشناسی ارشد نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته حقوق و… می باشد: نوشتاری که اینک در اختیار شما می باشد طی شش فصل به بحث و بررسی راجع به مباحث حقوقی شهری در ایران می پردازد: فصل اول به مقدمات موضوع شامل …

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر | معرفت حقوقی

۱۷ فروردین ۱۳۹۱ – به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح‌ در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط …

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – )به ترتیب الفبا(. مسعود آذربایجانی. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. محمدحسن پرداختچی. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. رضا داوری اردکانی … بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها … استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

۱۳۸۸ ۱۱ ۴۳ ۰ ۲۶۴ صفحات آغازین ۱ ۱ ۲ – ۴ ۶ نگاهی حقوقی به …

در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و … و تفکیک مرزهای دانش، سبب شده در هر دانشی به برخی از ابعاد ارتباط بین آیات توجه شود؛ برای دستیابی به نگرشی همه جانبه در مسئله طلاق باید ارتباط معنایی آیات در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *