دانلود کامل بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

هدف از این پایان نامه بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۶
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۳۷

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی

در این نوشتار، در ابتدا به مرور خط سیر تفکر انتقادی از آغاز تا به امروز پرداخته می‌شود تا در مورد این نوع تفکر دانشی زمینه‌ای فراهم آید. سپس، مؤلفه‌های تفکر انتقادی و به ویژه مؤلفه گرایشی آن به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. پس از آن، تحقیقات پیشین مربوط به سؤالات پژوهش و پشتوانه‌های فرضیه‌های پژوهش مطرح می‌شوند.

۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی

اگرچه مطالعه و بررسی در باب تفکر انتقادی در طی ۲۵ سال آخر قرن بیستم شدت یافته است، ریشه این نوع تفکر را می‌توان تا حدود ۲۵۰۰ سال پیش و تا زمان سقراط ردیابی کرد. سقراط به تمرکز معلمان بر پرورش مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت (آورهویزر، ۱۹۹۷؛ پل، الدر و بارتل ، ۱۹۹۷). سال‌های متمادی بعد از سقراط، تفکر انتقادی آنچنان که باید مطـرح نبود تا اینکه اندیشه انتقادی در دوره نوگرایی توجه روشنگران سده هجدهم از جمله کانت را به خود جلب کرد. این مفهوم در دوره فرانوگرایی توسط افرادی همچون جان دیویی، ماکس بلک، گوردون هولفیش، رابرت انیس، متیو لیپمن، جان مک پک و ریچارد پل وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، ۱۳۸۲).
در اوایل قرن بیستم، جان دیویی (۱۹۳۳) در کتاب «ما چگونه فکر می‌کنیم » با تأکید بر «تفکر تأملی» الهام‌بخش مربیان در رشد دادن تفکر کودکان شد. به عقیده وی هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه تفکر باشد. وی تفکر تأملی را حالتی از شک و تردید، سردرگمی‌ و مخمصه فکری می‌دانست که به دنبال آن تفکر اتفاق می‌افتد و فرد درصدد جست و جوی اطلاعاتی که آن شک را برطرف می‌کند، برمی‌آید. در نهایت، با یافتن اطلاعات سردرگمی ‌فرد پایان می‌یابد (۱۹۳۳، ص. ۱۲). دیویی تفکر تأملی را «مد نظر قرار دادن فعالانه، مصرانه و دقیق یک عقیده یا یک شکل فرضی از دانش با در نظر گرفتن زمینه‌هایی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری‌ می‌انجامد» تعریف می‌کرد (دیویی، ۱۹۳۳، ص. ۹). امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون،۱۹۹۱).
در خلال قرن بیستم، متخصصان به حمایت از دیدگاه دیویی مبنی بر اینکه یادگیری نحوه تفکر باید هدف اصلی آموزش باشد، پرداختند و توانایی تفکر نقادانه را به عنوان هدف آموزش مورد تأکید قرار دادند. با معطوف شدن توجه‌ها به تفکر انتقادی متخصصان تعاریف مختلفی را از آن ارائه دادند. با این حال، تا سال ۱۹۹۰ تعریفی روشن از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، حاصل نشد. در سال ۱۹۹۰ انجمن فلسفی امریکا از این نوع تفکر تعریفی مورد توافق را مطرح کرد که تعاریف برجسته قبلی در شکل‌گیری آن تأثیر بسزایی داشتند (گیانکارلو و فاسیونه، ۲۰۰۱). در ادامه، به مرور این تعاریف پرداخته می‌شود.
تفکر انتقادی
یکی از اولین تعاریف تفکر انتقادی تعریف گلیزر و همکار وی واتسون است. در اواخر دهه ۱۹۳۰، تحقیقات گلیزر در زمینه آموزش تفکر انتقادی تحت تأثیر کارهای دیویی قرار گرفت. گلیزر با الهام از دیویی تفکر انتقادی را به صورت زیر تعریف کرد:
«تفکر انتقادی [ترکیبی از] (۱) نگرش در مورد گرایش به در نظر گرفتن فکورانه مسائل و موضوعاتی که وارد دامنه تجربیات فرد می‌شوند، (۲) دانش روش‌های بررسی منطقی و مستدل و (۳) مهارت‌های به کار بردن این دانش است. تفکر انتقادی تلاش مداومی‌ را برای بررسی هر عقیده یا هر شکل فرضی‌ از دانش با در نظر گرفتن شواهد و مدارکی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری می‌انجامد، ایجاب می‌کند» (گلیزر، ۱۹۴۱، ص. ۵).
روشن است که بخش دوم این تعریف بر مبنای تعریف دیویی از تفکر تأملی قرار دارد. همانطور که تعریف بالا نشان می‌دهد به عقیده گلیزر تفکر انتقادی ترکیبی از نگرش، دانش و مهارت است. بر همین مبنا، بعدها گلیزر و واتسون یکی از جامعترین تعاریف تفکر انتقادی را مطرح کردند که تفکر انتقادی را شامل این موارد می‌دانست: (۱) نگرش‌های [فرد نسبت به] تحقیق که شامل توانایی تشخیص وجود مسأله و پذیرش نیاز کلی به شواهد و مدارک در حمایت از آنچه که ادعا می‌شود درست است، می‌گردد (۲) دانش مربوط به نتیجه‌گیری‌ها، انتزاع‌ها و تعمیم‌های معتبر که در آنها درستی انواع متفاوت شواهد و مدارک به طور منطقی تعیین می‌شود و (۳) مهارت‌های مربوط به استفاده از این نگرش‌ها و دانش در موقعیت‌های واقعی (واتسون و گلیزر، b1980). تعریف واتسون و گلیزر به دلیل جامع بودن بیش از همه تعاریف هم دوره خود مورد استفاده قرار گرفت (فیشر ، ۲۰۰۱). گرساید (۱۹۹۶) معتقد است جدیدترین تعریف‌های تفکر انتقادی نیز به ‌ندرت از این تعریف فراتر می‌روند.
یکی دیگر از اولین تعریف‌های تفکر انتقادی توسط درسل و میهیو (۱۹۵۴) ارائه شد. آنها تفکر انتقادی را مجموعه توانایی‌های مورد استفاده در حل مسأله تعریف کردند. این مجموعه از پنج توانایی به این شرح تشکیل می‌شد: (۱) توانایی تعریف یک مسأله، (۲) توانایی انتخاب اطلاعات مربوط به راه حل مسأله از طریق ارزیابی شواهد و منابع، (۳) توانایی تشخیص فرض‌های بیان شده و بیان نشده، (۴) توانایی تدوین و انتخاب فرضیه‌های مربوط و نویدبخش و (۵) توانایی بیرون کشیدن نتیجه‌گیری‌های معتبر و قضاوت در مورد اعتبار این نتیجه‌گیری‌ها (درسل و میهیو، ۱۹۵۴، ص. ۱۷۹).
در سـال ۱۹۶۲ انیس یکی از برجسته‌ترین متخصصـان تفکر انتقادی، مقاله معروفی را تحت عنوان «مفهوم تفکر انتقادی » ارائه کرد و در آن به جانبداری از آموزش تفکر انتقادی پرداخت. وی در این مقاله بیان کرد که باید یادگیرندگان در پرداختن به تفکری که تأملی و در جهت آن چیزی است که باید به آن اعتقاد داشت یا آن را انجام داد، کمک شوند. به عبارت دیگر، وی تفکر انتقادی را به صورت «تفکر تأملی عاقلانه‌ای که بر تصمیم‌گیری در مورد اینکـه به چه چیز اعتقاد داشته باشیم یا چه کاری را انجام دهیم، متمرکز است» تعـریف کـرد (انیس، ۱۹۸۵، ص. ۴۵).
در سال ۱۹۷۸ بروکفیلد تفکر انتقادی را ترکیبی از چهار عامل تعریف کرد: (۱) شناسایی و به چالش کشیدن مفروضه‌هایی که به عنوان پایه و اسـاس ایده‌ها، ارزش‌ها و اعمـال عمل می‌کنند، (۲) در نظر داشتن اهمیت بافت، (۳) فرض کردن و کشف کردن حالت‌های احتمالی ممکن و (۴) شک‌گرایی خردمندانه .
بیر (۱۹۸۵، ص. ۲۱۴) تفکر انتقادی را به صورت «تجزیه و تحلیل دقیق، مصرانه و بی‌طرف هر دانش، ادعا یا عقیده‌ای به منظور قضاوت در مورد اعتبار و یا ارزش آن» تعریف می‌کند (ص. ۲۱۴). مه‌یرز (۱۹۸۶) تفکر انتقادی را به عنوان توانایی پرسیدن سؤال‌های مقتضی و مناسب و تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها بدون ملزم بودن به ارائه پاسخ‌های احتمالی دیگر تعریف می‌کند. کرفیس (۱۹۸۸) تفکر انتقادی را کندوکاوی به منظور به دقت بررسی کردن یک موقعیت، سؤال، مشکل، یا پدیده در نظر می‌گیرد که به وسیله آن فرد می‌تواند به نتیجه منطقی قابل‌توجیهی برسد. بنا به عقیده کرفیس از ویژگی‌های این نوع تفکر آن است که در آن تمام مفروضه‌ها قابل به چالش کشیده شدن هستند، با دیدگاه‌های متفاوت بی‌باکانه مواجهه می‌شود و نسبت به نتیجه‌گیری خاصی سوگیری وجود ندارد.
علی رغم تلاش‌هایی که این متخصصان برجسته در تعریف تفکر انتقادی داشتند، هیچ یک از این تعاریف مورد توافق همگان قرار نگرفت. این امر در سال ۱۹۹۰ منجر به انجام پروژه تحقیقاتی دلفی توسط انجمن فلسفی امریکا به منظور ارائه تعریفی مورد توافق متخصصان تفکر انتقادی شد. گرچه بعد از آن، تعاریف دیگری از تفکر انتقادی مطرح شده است (هالپرن، ۱۹۹۹؛ پل، ۱۹۹۳؛ اسکریون ، ۱۹۹۷) ولی هیچکدام به اندازه تعریف مورد تأیید انجمن فلسفی امریکا به دلیل پشتوانه محکم این تعریف مبنای مطالعات محققان قرار نگرفته است. به همین دلیل و همچنین به دلیل تمرکز این تعریف بر تقکر انتقادی در سطح دانشگاه پژوهش حاضر نیز این تعریف را مبنای کار خود قرار داده است. در ادامه، پروژه تحقیقاتی دلفی و دستاوردهایش مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.
فهرست مطالب
۲-۱- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی ۴۴
۲-۱-۱- تفکر انتقادی ۴۵
۲-۱-۱-۱- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:
پروژه تحقیقاتی دلفی در سال ۱۹۹۰ ۴۸
۲-۱-۱-۱-۱- مؤلفه‌های تفکر انتقادی ۵۰
۲-۱-۱-۱-۱-۱- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی ۵۰
۲-۱-۱-۱-۱-۲- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی ۵۲
۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱- مفهوم گرایش ۵۲
۲-۱-۱-۱-۱-۲-۲- گرایش‌های تفکر انتقادی ۵۴
۲-۱-۱-۱-۱-۲-۳- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ۵۵
۲-۱-۱-۱-۱-۳- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر
انتقادی ۵۶
۲-۱-۱-۲- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن
به زمینه‌ای خاص ۵۷
۲-۱-۲- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر ۵۸
۲-۲- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی ۶۰
۲-۲-۱- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ۶۱
۲-۲-۲- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات
خانواده و دانشجو- استاد ۷۵
۲-۲-۳- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی ۸۱
۲-۲-۳-۱- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده
و گرایش‌های تفکر انتقادی ۸۲
۲-۲-۳-۲- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی ۸۵
۲-۲-۴- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۸۸
۲-۲-۵- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه
و گرایش‌های تفکر انتقادی ۹۶
۲-۲-۶- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ۹۹
۲-۲-۷- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ۱۰۱
۲-۲-۸- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه
در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد
و گرایش‌های تفکر انتقادی ۱۰۴
۲-۳- فرضیه‌های پژوهش ۱۰۶
۲-۴- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۱۰۸
منابع

[PDF]پیش‌بینی گرایش به تفکر انتقادی با استفاده از ابزارهای …

۳۰ مهر ۱۳۹۶ – آگاهی از اخبار و اطالعات با گرایش به تفکر انتقادی. رابطه معناداری مشاهده شد . واژه. های کلیدی. : تفکر انتقادی، فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش از راه دور ….. ICT. و پرسشنامه استاندارد گرایش به تفکر انتقادی است . پرسشنامه. ICT. : پرسشنامه. ICT. با بررسی مولفه. های موردنظر برای اندازه. گیری میزان آشنایی و استفاده …

[PDF]بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر . …

توسط M Mahbobi – ‏۲۰۱۳ – ‏بیان شده در ۴ یافته – ‏مقالات مرتبط
between non-veteran and veteran students showed a significant difference in truth component (p=0.001) and veterans have shown … با عنایت به یافته های حاصل، برنامه ریزان و مسئولین باید در برنامه های آموزشی خود توجه بیشتری به پرورش مهارت تفکر انتقادی و گرایش به تفکر نتیجه گیری: … درونی برای حل مسائل تاکید دارد.

بررسی رابطه‌ی بین دانش و مهارت فراشناختی با گرایش به …

نتایج حاصل نشان می دهد که ۱- بین کل دانش و مهارت فراشناختی با کل گرایش به تفکر انتقادی رابطه ی معناداری وجود ندارد ولی بین برخی از مولفه های آنها در هر دو جهت مثبت و منفی رابطه ی معناداری وجود دارد. ۲- بین دانش و مهارت فراشناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود ندارد. ۳- نتایج تحلیل فرضیه ۳ نشان می دهد که در این پژوهش فقط …
وارد نشده: تاکید

اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻋﻠّﯽ : ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﯾﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻔ – روانشناسی …

توسط E Hejazi – ‏بیان شده در ۳ یافته – ‏مقالات مرتبط
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. ﻫ. ﺎی ﺗﻤـﺎﯾﻼت. ﺗﻔﮑـﺮ. اﻧﺘﻘـﺎدی ﺑـ. ﺎ. ﺗﻌﻬـﺪ. ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ. واﺳﻄﻪ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﭘـﺮدازش ﻫﻮﯾـﺖ. (. ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، ﺳـﺒﮏ. ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠـﺎری و. ﺳـﺒﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻐﺸـﻮش. -. اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ. ) …. ﺮاد ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد. ﻧﻈﻢ. دﻫﯽ ﺑـ. ﻪ. ﮐﻨﺘـﺮل. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮ. ﯾﺶ. ﻣﯽ. ﭘﺮدازﻧﺪ . از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﺗﻤـﺎﯾﻼت. ۱۷٫ و. ﮔﺮاﯾﺶ. ﻫﺎ در. ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺷ. ﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ. ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑـﻪ. ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی. دارد.

[PDF]تفکر انتقادی در پرستاران: بررسی نقش … – دانشگاه علوم …

ﻫـﺎی ﺗﻔﻜـﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ. ﺑـﻴﻦ. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ …. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً. ﺑﺮ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬـﺎرت ﺗﻔﻜـﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘ. ﻪ. اﻧﺪ. و ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . )۶(. ﻋﻠﻲ. رﻏﻢ اﻳـﻦ ﻛﺎﺳـﺘﻲ، در ﺳـﺎل. ﻫـﺎی اﺧﻴـﺮ،. ﺗﺄﻛﻴﺪ.

بررسی تجارب زیسته دانش آموزان از تدریس مبتنی بر توسعه …

توسط سیاهی اتابکی علی محمد – ‏مقالات مرتبط
در حالی که فلاسفه بر طبیعت و کیفیت تفکر انتقادی به عنوان یک محصول تمرکز دارند، روانشناسان بر فرایند شناخت، مولفه ها و کاربردهای استفاده شده جهت بررسی مشکلات عملی تاکید دارند. برخلاف فلاسفه که بر گرایش های تفکر انتقادی تاکید دارند، بیشتر روانشناسان بر مهارت های تفکر انتقادی تاکید دارند. یافته های پژوهش در …

[PDF]بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در اعضای هیأت علمی …

توسط CTD Inventory – ‏مقالات مرتبط
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ – ﺑﺨﺶ. اول. ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی. دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ. و. ﺑﺨﺶ. دوم. ،آن. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. ﺳـﻨﺠﺶ. ﻣﯿـﺰان. ﮔـﺮاﯾﺶ. ﺑـﻪ. ﺗﻔﮑـﺮ. اﻧﺘﻘـﺎدی. رﯾﮑﺘﺲ. Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI). ﺑﻮد ﮐﻪ. در. اﺧﺘﯿﺎر. ۱۱۰٫ ﻧﻔﺮ. از. اﻋﻀﺎی. ﻫﯿﺄت. ﻋﻠﻤﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ. از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد. ،. ۹۵٫ ﻧﻔﺮ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. را. ﺗﮑﻤﯿﻞ. ﮐﺮده. و. ﺗﺤﻮﯾﻞ. دادﻧﺪ . ﺳﭙﺲ. داده. ﻫﺎی. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه. ﺑﺎ. ﮐﻤـﮏ. ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ. ی. آﻣـﺎر. ﺗﻮﺻ.

[PDF]بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه …

توسط N Hariri – ‏بیان شده در ۸ یافته – ‏مقالات مرتبط
۱ اسفند ۱۳۹۰ – ﺑﻬﺪاﺷﺘ. ﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ. ﺆﻣ. ﺳﺴﻪ. آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﺎﯾـﺴﺘﮕﯽ. ﻫـﺎی. ﺣﺮﻓﻪ. ای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺧﻮد ﮐﺎر. آ. ﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫـﺎ ﺧـﻮد ﺗﺤـﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮر. ﺳـﯽ ﺗﻔﮑـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی. در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧـﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ …

[PDF]دیدگاه بر اساس گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تبیین …

توسط پاک مهر – ‏۲۰۱۵
گرایش به. تفکر انتقادی دانشجویان مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار نداشت. با توجه به نتایج حاصل،. تغییر باورهای. خام. به سمت باورهای پیچیده. ،. می. تواند در جهت تقویت. تمایل. به. تفکر انتقادی. و پیشبرد اهداف آموزش. عالی موثر واقع گردد. واژ. گان. کلیدی: باور. های معرفت شناختی، گرایش به تفکر انتقادی، برنامه درسی. .۱٫

[PDF]اولویت‌ سبک‌های یادگیری و ارتباط آن با گرایش به تفکر …

ﻫﺎی. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧ. ﺰﻴ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣ. ﻲ. ﺷﻮد. ﻣو. ﻲ. ﺗﻮان. اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ. در روش. ﻫﺎی. ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و. درﻣﺎﻧﻲ. ﺰﻴﻧ. ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎ . ﺑﺮاﻳﻦ،. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. اوﻟﻮ. ﺖﻳ ….. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی. ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی. (. ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺑﺎﻟ. ﻨ. ﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﺎل و ﺗﻌﻬﺪ. ) در داﻧﺸﺠﻮ. ﻳ. ﺎن. دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ. و،. ﺧﻲ دو ﺑﺮا. ی. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑ. ﻦﻴ. ﺳﺒﻚ. ﻳ. ﺎدﮔ. ﺮﻴ. ی. ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺸﺠﻮ. ﻳ. )ﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. از ﻣ.

[PDF]The Contribution of Critical Thinking Attitude and Cognitive …

ﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ازدﻳﺎد. ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ. ا. ن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ، ﻣﻮرد. ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻘﺎل. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻨ. ﺮاﻧﻲ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺖ . ﻫﺎﻟﭙﺮن ﺗﻔﻜﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی را اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. و اﺳﺘﺮاﺗﮋی. ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻣﻲ. داﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻟﺨﻮاه و ﻣﻄﻠﻮب را. ﻣﻲ. اﻓﺰاﻳﺪ. ). ۲(. اﻣﻴﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺷﺎره. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻮﺿﻮع. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. : ﺑﺮﻧﭻ ﻫﻔﺖ. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻣﻬﺎرت.

[PDF]بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه گرایش به تفکر انتقادی …

۲۰ آذر ۱۳۹۵ – ﺣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺸﻜﻼت در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑـﺎ آن، ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن. اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی، آزﻣـﻮن. ﻫـﺎی. ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻴﺎﻫﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜـﺮ. اﻧﺘﻘــﺎدی. ۶٫ (. CTDI. ) … ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در. اﻳﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه. ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ. ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﻳﻚ ﺟﻨﺒـﻪ از ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی ﺗﺄﻛﻴـﺪ. داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜـﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ …

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم و مولفه های تفکر …

دانلود فایل دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم وموءلفه های تفکر انتقادی (فصل ۲),مبانی نظری مقاله در مورد تفکر انتقادی,پیشینه تحقیق اصول تفکر انتقادی,پیشینه … در اوایل قرن بیستم، جان دیویی (۱۹۳۳) در کتاب «ما چگونه فکر می‌کنیم » با تأکید بر «تفکر تأملی» الهام‌بخش مربیان در رشد دادن تفکر کودکان شد.

نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر …

توسط سالاری – ‏۲۰۱۳
برای تحلیل داده ها و به منظور بررسی رابطه بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های ادراک والدینی، انگیزش و گرایش به تفکر انتقادی دو به دو با یکدیگر همبستگی دارند. علاوه بر این اجرای الگوی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی با داده ها برازش دارند و …
وارد نشده: تاکید

[PDF]عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، …

توسط محمدخانی – ‏۲۰۱۶
با. این. وجود، بررسی. ها. نشان. می. دهد. که. مطالعات. پیشین. اغلب. بر. جنبه. های. مهارتی. تفکر. انتقادی. تأکید. داشته. و. متأسفانه. بعد. گرایشی. تفکر. انتقادی …. مولفه. های یادگیری. سازمانی. با. ابعاد. گرایش به تفکر انتقادی. رابطه. وجود. دارد. -۵٫ بین رهبری. اخالقی با هوش معنوی معلمان ناحیه چهار کرج رابطه وجود دارد. ۱٫ Marin & Halpern …

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های …

۴ ساعت پیش – بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی در این نوشتار، در ابتدا به مرور خط سیر تفکر انتقادی از آغاز تا به امروز پرداخته می‌شود تا در مورد این نوع تفکر دانشی زمینه‌ای فراهم آید. سپس، مؤلفه‌های تفکر انتقادی و به ویژه مؤلفه گرایشی آن به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. پس از آن، تحقیقات …

بررسی تجارب زیسته دانش آموزان از تدریس مبتنی بر توسعه …

نتایج پژوهش های متعدد حاکی از آن است که علی رغم تاکید و توجه به مساله تفکر انتقادی در اهداف نظام آموزشی و ادعای مسوولان و مجریان آموزشی، در عمل برای تشویق دانش آموزان به … و کیفیت تفکر انتقادی به عنوان یک محصول تمرکز دارند، روانشناسان بر فرایند شناخت ، مولفه ها و کاربردهای استفاده شده جهت بررسی مشکلات عملی تاکید دارند.

مقاله بررسی موانع موجود در زمینه تفکر انتقادی در برنامه های …

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در زمینه تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه در مقطع متوسطه از دید هنرآموزان و کارشناسان و مشاوران آموزش های فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت های تفکر انتقادی و نیز سنجش میزان گرایش هنرجویان به مهارت های تفکر انتقادی بود. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از …

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های …

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی. ۱۳۹۷/۰۲/۰۸. نویسنده: فرهاد. بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی. هدف از این پایان نامه بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

[PDF]آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ رواﻧﻲ داﻧﺶ ﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﻼﻣﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴ

آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از. ﺣﻴﺚ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻧـﺎزﻟﻲ ﻗـﺮار. دارﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎی ﺗﻔﻜﺮاﻧﺘﻘـﺎدی، ﻋﻼﺋـﻢ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ، ….. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻧﻤﺮات. ﺗﻔﻜﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی آن ﺑﻴﻦ. ۰٫ ۹۹/۱۹ ﺗﺎ. درﺻـﺪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ،. ۲۰٫ ۹۹/۳۹ ﺗﺎ. درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿـﻌﻴﻒ،. ۴۰٫ ﺗﺎ. ۹۹/۵۹٫ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ۶۰٫
وارد نشده: گرایشی

[PDF]ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎ – دانشگاه شاهد

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ا. ﺑﻌﺎد. ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ. ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺘﻔﺎوت. ، دارای ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ اﻣـﺎ آﻧ. ﭽـﻪ. در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ،. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻜﻨﺪری. ،. آن ﻫﻢ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ. اﺳﺖ؛. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎ. ن. ، ﺳﺎزه. ای ﻧﻈـﺮی. ﺑﺮای. « اﻳﺠﺎد ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ارزش. ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ،. اﻧﺘﻘﺎل ارزش. ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎر. ،ﻫﺎ. اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت.

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿ – نامه آموزش عالی

توسط راستجو – ‏۲۰۱۶
۱۸ شهریور ۱۳۹۵ – Saeide Rastjoo. Hamid Sepehr. Ahmad Zandvanian. ﭼﮑﯿﺪه. : ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﮔـﺮاﯾﺶ. ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و راﺑﻄﻪ آن ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در. داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ داﻧﺸــﮑﺪه. ﻫــﺎی ﻋﻠــﻮم. اﻧﺴﺎﻧﯽ، زﺑﺎن و. ادﺑﯿﺎت. و ﻓﻨﯽ. -. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﯾـﺰد. اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ. ۲۸۰٫ ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن. دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﺳ. ﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔﯿﺮی. ﻃﺒﻘﻪ. ای.

[DOC]تفکر انتقادی – download-thesis.com

نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفههای سلامت اجتماعی رابطهمستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطهی …. به طور کلی هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبکهای هویت و سلامت اجتماعی است.

پایان نامه ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی با نقش …

نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفههای سلامت اجتماعی رابطهمستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطهی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با …

[PDF]بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی سال های …

با توجه به اینکه. تفکر انتقادی ی. ک صالحیت محوری برای دانشجویان در تمامی. رشته. های دانشگاهی است. ،. هدف پژوهش حاضر. بررسی مهارت. های تفکر انتقادی دستیاران …. تأکید. قرارداده اند ). ۱۳٫ (. وجود توانایی. تفکر انتقادی در. دانشجویان تحصیالت تکمیلی به این دلیل اهمیت دارد. Downloaded from zanko.muk.ac.ir at 22:20 +0430 on …

[PDF]تفکر توسعه بررسی تجارب زیسته دانش آموزان از تدریس …

توسط سیاهی اتابکی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با تفکر انتقادی استفاده شده است و سطح دوم پژوهش که. از نوع پدیدارشناسی بود … شناخت ، مولفه ها و کاربردهای استفاده شده جهت بررسی مشکلات عملی تاکید دارند. برخلاف فلاسفه … متفاوت است. واژه های کلیدی: مهارتهای تفکر انتقادی، گرایشهای تفکر انتقادی، تجارب زیسته دانش آموزان. مقدمه.

[PDF]اصول تفکر انتقادی

که. هیچ‌گاه. برای. اشاره. به. این. معنا. از. عبارت. ” Critical thought. ” استفاده. نمی‌شود . تاکید. “بر ing. ” به. معنای. تأکید. بر. این. نکته. است. که. اندیشیدن. یک. فرایند. است … تفکر فعال داشته باشیم . اب. استفاده از سؤال ها. ,. موقعیت ها را به طور دقیق. بررسی کنیم . خودمان فکر کنیم . هر موقعیتی را از دیدگاه های مختلف مد نظر قرار دهیم.

بررسی گرایش دانشجویان رشته‌های علوم انسانی‌‌به تفکر …

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دانشجویان رشته علوم انسانی به تفکر انتقادی و ارائه چارچوب مفهومی برای پرورش تفکر انتقادی انجام گرفت. ….. برای پاسخ به سوال پنجم از آزمون تی برای گروههای مستقل استفاده شد که نتایج بیانگر عدم تفاوت جنسیت در میزان گرایش به تمامی مولفه های تفکر انتقادی بود؛به بیان دیگر …

بررسی رابطه ی بین خود کارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر …

رسیدیم که بین رشته ی تحصیلی دانش اموزان با خودکارآمدی تحصیلی و گرایش به تفکر انتقادی انان رابطه ی معناداری. وجود ندارد. وهمچنین ….. آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه ی درسی با تاکید بر مهار … انتقادی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین مجموع مولفه های برنامه ی درسی پنهان با ابعاد هفت گانه ی گرایش به تفکر. انتقادی …

[PDF]557 K

توسط H Taghian – ‏مقالات مرتبط
ها با کاربرد مدل. لوجستیک سه. پارامتری تحلیل. شد. به. منظور بررسی. مفروضه. های این نظریه )تک. بعدی بودن و استقالل موضعی( از. تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. … ه تفکر انتقادی با. ۷٫ مؤلفه و. ۲۵٫ سوال،. دارای ویژگی. های مطلوب برای سنجش سازه مذکور می. باشد. واژه. های کلیدی: تفکر انتقادی، آزمون، نظریه سوال. -. پاسخ،.

صفحه قبلی – پایگاه اطلاع رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا

۲۹ فروردین ۱۳۸۹ – بعد گرایشی تفکر انتقادی:خصوصیات رویکردهای آموزشی و ارزشیابی. لیلی. تیموری … تحلیل روش شناسانه ارتباط کاربرد واژگان انتقادی با موقعیتهای مختلف فلسفی در شواهد الربوبیه. عظیم. حمزئیان … پرورش تفکر انتقادی به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی برنامه ریزی درسی در تربیت جوانان. اکبر/ فرامرز.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐ ۹ – مطالعات رسانه …

توسط جوادی پور – ‏۲۰۱۳
ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ روان اﺿـﻄﺮاب، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ … ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎی ﺗﻔﮑـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی م. اﻧﺪرﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران. ۳٫ (. ۲۰۰۴٫ ) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋ. ﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی در آﻣـﻮزش ﺑﯿﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، اﻧﺠـﺎم … آﻣﻮزش ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ و ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺗﻔﮑـﺮ.

Cv of Faculty Members

نام, : مرتضی. نام خانوادگی, : خسرونژاد. سال تولد, : ۱۳۳۳٫ وضعیت تاهل, : متاهل. مدرک تحصیلی, : Ph.D. سال استخدام, : ۱۳۶۲٫ مرتبه علمی, : استـادیار, download CV Word File. بخش, : اموزش وپرورش دبستانی وپ دبستان. دانشکده, : علوم تربیتی وروانشناسی. آدرس, : تلفن, : تلفن همراه, : پست الکترونیک, : mkhosronejad@rose.shirazu.ac.ir …

[PDF]بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از گروه …

توسط عموعبداللهی – ‏۲۰۱۵
۱۳ آبان ۱۳۹۴ – آموزشی کشور و گسترش تفکر انتقادی، در این مقاله بر آنیم که با روش کمّی پیمایش به بررسی. رابطه تفکر ….. بازبینی مجدد اطالعات، شفافیت در مواجهه با مسائل پیچیده، تأکید بر پژوهش و جست وجو. و نیز پشتکار تا ….. بررسی شاخص های گرایش به مرکز متغیر تبعیت از روحانیت نشان می دهد که میانگین. کسب شده …

بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه گرایش به تفکر انتقادی …

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید. cloob. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. وبلاگ | · قوانین و مقررات | · راهنما | · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما. کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی محفوظ است.

[PDF]ارتقاء تفکر انتقادی در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی …

“آموزش پزشکی مجازی است که طی آن ۷ نفر از اساتید و ۱۱ نفر (از کل ۱۲ نفر از دانشجویان نظام آموزش مجازی رشته آموزش پزشکی مورد بررسی … نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر بر عوامل بازدارنده و تسهیل کننده ارتقاء تفکر انتقادی در رشته آموزش پزشکی مجازی تأکید می کند. …. مرحله اول تحقیق حاضر با رویکردی کمی، مهارت و گرایش.

نقش ویژگی های شخصیتی شیوه های یادگیری و فراشناخت در …

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش‌بینی تفکر انتقادی بود. ابزار و … به‌طور مشابه، کلی و ایرن نیز با تاکید بر اهمیت عوامل گرایشی در عملکرد فردی تفکر انتقادی، ارتباط و تاثیر ترکیبی گرایش‌های فکری و توانایی شناختی بر عملکرد تفکر انتقادی ۱۳۷ نفر از دانشجویان …

[PDF]ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان …

های بالینی. با. ید. دارا. ی. مهار. تها. ی. تفکر. انتقاد. ی. باشند. عناصر هیجانی نقش مهمی در تفکر انتقادی دارند. این مطالعه. به بررسی میزان هوش هیجانی و تفکر انتقادی در … هست . مهارت. تفکر. انتقادی. که. بر. راهبردهای. شناختی. و ﺟنبه. گرایش. به. تفکر. انتقادی. ، بر. اﺟزای. نگرشی. تفکر. و. انگیزه. پایدار. درونی. برای. حل مسائل. تأکید. می.

Emotional intelligence and critical thinking dispositions in …

توسط Z Madadkhani – ‏بیان شده در ۲ یافته – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪه و رواﯾﯽ آن ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ۲۸( .) ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی. ۲۰٫ ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. TMMS. ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. ۷/۰٫ و ﻣﻄﻠﻮب،. ﮔﺰارش ﺷﺪ … از ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. /۸۰٫ ،۰٫ /۷۲٫ و۰٫ /۶۳٫ ۰٫ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ۳۲( .) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ. (. California. Critical Thinking Disposition Inventory. ) ﮐﻪ.

[PDF]بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی …

برای بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده از فرمول برآورد حجم. نمونه کوکران ۸۴ … آماری مورد نیاز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در. آزمون فرضیه … با اقدام، و پس از آن تأکید داشته اند؛ نمونه هایی از آرای عده ای از این افراد به شرح زیر است:.

[PDF]بررسی تفکر انتقادی کارورزان پرستاری دانشگاه علوم …

و ]۱۴[دﻫﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﻳ. ﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎ . ]۱۲[. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی. ،. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻨﮕﺎم. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶ از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ در ﺗﺨﺼﺺ. -. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ . ]۷[ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎواﺷﻴﻤﺎ و. ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی د. ر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ژاﭘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ،. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻣﺜﺒﺘﻲ در. اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی آن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ]۹[.

[PDF]ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدی ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ – ﭘﺎﯾﯿﺰ. ۱۳۹۴٫ The Knowledge Studies in The Islamic University, 2015(Fall)64, Vol. 19, No.3. ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ. ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮاﻧﺘﻘﺎدی.. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺪوﻣﯽ. زاده … ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در. ﻋ. ﺼﺮﺣﺎﺿﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت از آن ﯾﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد،. اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨّﺎوری. ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ای ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر. ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ.

[PDF]نقـش مولفـههای برنامهی درسـی بـر گرایش بـه خالقیت …

نقـش آمـوزش بـر خالقیـت را مـورد تاکیـد قـرار داده انـد. )زامپتاکیـس، ۲۰۰۸؛ گـورل، ۲۰۱۰؛ آلتینای، ۲۰۱۲؛ شـان و. کولیـن، ۲۰۰۳(؛ امـا پژوهشـی کـه بـه طـور آشـکار بـه بررسـی. نقـش مولفـه هـای برنامـه درسـی بـر گرایـش بـه خالقیـت. دانشـجویان در زمینـه ایجـاد روحیـه کارآفرینـی بپـردازد،. انجام نشـده اسـت. لـذا، هنـوز نقش ایـن مولفه هـا در گرایش.

بررسی سطح مهارت خلاقیت در دانشجویان پرستاری و پرستاران …

توسط صادقی گندمانی – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
برخورداری و همکاران نیز در مطالعه ای در یزد، گرایش دانشجویان سال سوم و چهارم را به تفکر انتقادی بررسی و آن را ضعیف ارزیابی کردهاند (۲۲). مطالعات انجام شده در دانشگاه Plattsburg ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۷۷ نیز نشان داد، درک دانشجویان پرستاری از خلاقیت خود در مقایسه با دانشجویان سایر رشتههای تحصیلی، در سطح پایینتری بود …

[PDF]بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی، رویکردهای … – مجله …

تحصیلی تعیین کننده دانسته اند. بنابراین باوجود یافته های اخیر این سؤال مطرح می شود که آیا. الزامات موقعیت یادگیری مانند ویژگی های ارزشیابی در رابطه میان رویکردهای یادگیری با. عملکرد تحصیلی نقش تعیین کننده ای دارند؟ |. سؤالات پژوهش. این تحقیق با هدف بررسی رابطه میان گرایش به تفکر انتقادی، رویکردهای یادگیری و.

پاورپوینت تفکر انتقادی در مثنوی |۳۰۹۵۱| مقالات VIP

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ – پرسشنامه مهارت پرسشنامه فاشیون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا پرسشنامه تفکر انتقادی فاشیون مولفه های. …. دانلود تحقیق در مورد بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تأکید بر مثنوی معنوی، در قالب word و در ۴۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل: پیش درآمد مقدمه رهبر و رهبری تاریخچه مختصری در پیدایش عرفان …

پاورپوینت تفکر انتقادی در مثنوی |۳۰۹۵۱| مقالات VIP

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ – پرسشنامه مهارت پرسشنامه فاشیون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا پرسشنامه تفکر انتقادی فاشیون مولفه های. … و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: ۷۵ سوالی نوع فایل: word پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا: با پرکردن جاهای مناسب، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر یک از جملات نشان دهید.

دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، – Magiran

بررسی و نقد مبانی هستی شناختی تعلیم و تربیت پویشی وایتهد با تکیه بر آرای علامه طباطبایی حمداله محمدی ، فاطمه … بررسی جایگاه عقلانیت و مولفه های آن در برنامه درسی دوره متوسطه دوم با تاکید بر آموزه های اسلامی … تحلیل تطبیقی اهداف تربیت اخلاقی دوره ابتدایی در کشورهای ژاپن و ایران، با نظر به ارزش های حاکم بر برنامه درسی

فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات

بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی. ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی بسته هستند. بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های گرایشی هدف از این پایان نامه بررسی مولفه های تفکر انتقادی با تاکید بر مولفه های …

[PDF]اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسالمی بر …

در این مطالعه مهارت های زندگی)با رویکرد اســالمی( طی ۱۲ جلسه به گروه آزمایش،. آموزش داده شــد، اما گروه کنترل هیچ برنامه آموزشــی را دریافت نکرد. یافته های حاصل از …. تفکر انتقادی است که از جمله مهارت های الزم برای زندگی سالم است)قدومی زاده و …. می گیرند از نظر بهزیســتی روان شــناختی و مولفه های آن به طور معنا داری متفاوت از.

پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب …

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان شهریار با نگاهی برآیات قرآن کریم واحادیث … تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول بر اساس مولفه های تفکر انتقادی … مقایسه سیستمهای مغزی رفتاری و کارکردهای اجرایی در دو گروه از نوجوانان با و بدون گرایش به رفتارهای پرخطر.

نمایه سازی اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در … – دیده …

۳۰ تیر ۱۳۹۵ – تحلیل رابطه رهبری تحولی و مؤلفه های آن با اثربخشی مدیران از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر خرم آباد …. تحلیل محتوای کتب دورهی دوم دبستان (سال های چهارم، پنجم و ششم) بر اساس مؤلفه های تفکر انتقادی … بررسی میزان استفاده از مولفه های آموزش شهروندی در کتابهای تعلیمات اجتماعی (بخش مدنی) نظام قدیم کشور ایران

مقاله رایگان b (430) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

۴-۳-۱- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، خلاقیت، سلامت اجتماعی۷۸ ۴-۳-۲- نمره کل … ۴-۴-۶- نمره کل بین مولفههای سبک هویت سردرگم/اجتنابی با سلامت اجتماعی۸۳ ۴-۵-۱-مفروضه خطی بودن …. به طور کلی هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبکهای هویت و سلامت اجتماعی است ۱-۲٫ بیان مسئله

[PDF]سیدرسول عمادی * رامین شیخ زاده – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

هدف اصلی این پژوهش بررســی رابطه بیــن انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان و مقایســه آن در مدارس. هوشــمند و … داد که بین تفکر انتقادی و مولفه های آن با انگیزش تحصیلی رابطه وجود ندارد، همچنین یافته ها نشان داد که میانگین. انگیزش …. عبارت اســت از: گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خــود با توجه به عالی ترین معیارها،.

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم و مولفه های تفکر …

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم و مولفه های تفکر انتقادی (فصل ۲)دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم وموءلفه های تفکر انتقادی (فصل ۲) در … در اوایل قرن بیستم، جان دیویی (۱۹۳۳) در کتاب «ما چگونه فکر می‌کنیم » با تأکید بر «تفکر تأملی» الهام‌بخش مربیان در رشد دادن تفکر کودکان شد.

[DOC]بررسی تاثیر “اجرای نمایش” در آشنایی فراگیران زبان …

بررسی تاثیر تکنیک “اجرای نمایش” در آشنایی فراگیران زبان انگلیسی با فرهنگ زبان دوم ؛ با رویکرد مهندسی فرهنگی فرهنگ خودی و بیگانه. مرجان وثوقی. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار. چکیده: در فرایند های نوین آموزش زبان دوم به شیوه ارتباطی٬ اصول متعددی مطرح میشود از جمله تاکید بر آشنا سازی فراگیران با مولفه های …

[PDF]یی آموزان ابتدا های برنامه درسی پنهان بر خودکارآمدی تحصیلی …

ن تحقیق با هدف. تعیین نقش ابعاد و مؤلفه. های برنامه درسی پنهان بر. خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پسر از دیدگاه. معلمان شهرستان آبدانان در سال. ۵۹٫ -. ۵۳ ….. کر انتقادی. بیشتر خواهد بود و هرچه قدر جنبه. های منفی مؤلفه. های. سیستم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د. انشگاه ب. یشتر باشد؛. ابعاد گرایش به تفکر انتقادی …

دانشگاه یاسوج | Yasouj University

§دکتری علوم سیاسی (گرایش جامعه شناسی سیاسی ) دانشگاه تهران. §کارشناسی ارشد(گرایش اندیشه سیاسی) علوم سیاسی دانشگاه تهران. §کارشناسی علوم …. ۵- بررسی تاثیر مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه(با تاکید بر رویکرد سازه انگاری)،فصلنامه مطالعات جهان اسلام، زمستان ۱۳۹۲٫ ۶- رقابت های …

نتایج جستجو برای ‘ تفکر انتقادی ‘ – پایگاه داده های علمی …

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان های فکری بر مهارت تفکر انتقادی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوشهر انجام گرفته که به … فرضیه ای تدوین کردیم با عنوان راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهر کرمانشاه تاثیر گذار است و سپس رابطه همبستگی مولفه ای راهبردهای …

لیست پرسشنامه ها و مقالات جدید جامعه شناسی – مرکز خدمات …

اثر بخشی آموزش برخی مولفه های هوش هیجانی بر استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران زن شاغل بیمارستان امام سجاد رامسر … بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن برعملکردتحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهراصفهان … ارتباط سبک های تفکر با احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل

تفکر انتقادی و لزوم تقویت آن در دانشجویان – دانشگاه آزاد …

راهبردهای شناختی و جنبه تمایل به تفکر انتقادی بر. اجزای نگرشی تفکر و انگیزه پایدار درونی برای حل. مسائل تأکید دارد. بدون تمایل مثبت نسبت به تفکر انتقادی. )بعد عاطفی(، این نوع تفکر رخ نداده و یا زیر س. طح. استاندارد نمود می کند و بدین جهت تمایل به تفکر. انتقادی، بخشی حیاتی از تفکر انتقادی است . مولفه های تفکر …

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ: ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻭ ﻗﻮﻣﻴﺘﻰ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ … ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ. ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ….. ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﻭ ﺍﺛﺮ ﻫﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ …

ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه¬ای …

۲ مرداد ۱۳۹۶ – نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفههای سلامت اجتماعی رابطهمستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن … به طور کلی هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبکهای هویت و سلامت اجتماعی است.

[PDF]The Core of Design Thinking and its Archi- tectural …

توسط B Hooshyar Yousefi – ‏۲۰۱۶
میان گزینه و راه حل های موجود است؛ به عبارت دیگر رکن خالقیت در. تفکر طراحی بیشتر از فرآگرد طراحی قابلیت پرداخت دارد. تفکر طراحی. یک فرآیند خالق برای »ایجاد« ایده است و هیچ … ابعاد از فضا تاکید دارند اما ساحات یا ابعاد مختلف فضا باهم و با انسان …… برگرفته و به دلیل پیچیدگی ها و مولفه های متعدد دخیل، به سادگی و با.

[PDF]آﻣﻮزان داﻧﺶ در ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺄﻳﻴﺪی ﻋﺎﻣ

توسط رضایی شریف – ‏۲۰۱۵
ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﻛﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﭘﻴﺸﻴﻦ. اﻏﻠﺐ. ﺑﺮ. ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی. ﻣﻬﺎرﺗﻲ. ﺗﻔﻜﺮ. ﻧﻘﺎداﻧﻪ. ﺗﺄﻛﻴﺪ. دا. رﻧﺪ. و. ﺑﻌﺪ. ﮔﺮاﻳﺸﻲ. ﺗﻔﻜﺮ. ﻧﻘﺎداﻧﻪ. ﻣﻐﻔﻮل. ﻣﺎﻧﺪه. اﺳﺖ. (. ﭘﺎک. ﻣﻬﺮ. و. دﻫﻘﺎﻧﻲ،. ).۱۳۸۹٫ ﻃﻲ. دو. دﻫ. ﺔ. ﮔﺬﺷﺘﻪ. ،. ﭼﻨﺪﻳ. ﻦ. ﻣﻄﺎﻟ. ﻌﺔ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺑﻪ. ارﺗﺒﺎط. ﮔﺮاﻳﺶ. ﺑﻪ. ﺗﻔﻜﺮ. ﻧﻘﺎداﻧﻪ. ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. در. ﺣﻮزه. ﻫﺎ. ی. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﻧﺪ . ﺑﺮای. ﻣﺜﺎل. ،. ﮔﺮاﻳﺶ. ﺑﻪ. ﺗﻔﻜﺮ. ﻧﻘﺎداﻧﻪ. ﺑﺎ. ﻋﻤﻠﻜﺮ. د. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺧﻮب. ،. ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﻋﻤﻴﻖ،. ﻠﻋﻤ. ﻜﺮد. ﺧﻮب. ﺷﻐﻠﻲ.

تفکر انتقادی وجودی – پایگاه علمی ویراساینس

یافته های آزمون آماری استنباطی pls نشان داد بین تمام مؤلفه ها (تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعۀ حالت آگاهی) ارتباط مثبت و معنیداری در سطح ۰۱/۰ برقرار است که … متن کامل … این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی و گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر ماکو انجام گرفت.

[DOC]بررسی اهداف ، مبانی ، اصول و روشهای تربیت سیاسی از دیدگاه …

تبیین روشهای پرورش مولفه های تفکر انتقادی و دلالتهای آن برای آموزش,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,محمدحسین حیدری,محمدرضا نیستانی,حسنعلی بختیار نصر آبادی. • تبیین روشهای تربیت دینی با تاکید بر مولفه ارزشی تقوا در قرآن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,حسنعلی بختیار نصر آبادی,محمدحسین حیدری. • تبیین فکر و ذکر در آموزه‌های اسلامی …

با نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان – …

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ – پایان نامه ارشد با عنوان ارتباط بین سبکهای هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان … نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفههای سلامت اجتماعی رابطهمستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت … ۴-۶٫ بررسی فرضیهها ۸۷.

ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی …

بررسی تفکر انتقادی و آموزش آن در آموزش وپرورش – پذیرفته شده در ۱۳۹۷/۲/۱ …. پیش بینی استرس شغلی معلمان براساس بخشش و استراتژی های کنترل فکر و بررسی ارتباط آن ها با استرس – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۶/۲۳ ….. پیش بینی نشانه های اضطراب و افسردگی بر اساس مولفه های رویارویی با مسلمات هستی – پذیرفته شده در ۱۳۹۶/۹/۱۲.

[PDF]ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﺎرت ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋ – علوم ترویج و …

۱۴ فروردین ۱۳۹۵ – دﯾﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﯿﻤﺰ. (. Temse. ) از ﺳﺎل. ۱۹۹۵٫ ﺗﺎ. ۲۰۰۷٫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎﯾﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن. ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدن و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﻄﺢ. ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ (ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،. ۱۳۹۲٫ ). ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد. ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﭘﻨﺞ. ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی دا. ﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﻄﺢ. ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻗﺮار دارد (ﺣﯿﺪری. داﻣﺎﻧﯽ،. ۱۳۸۹٫ ). ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ …

[PDF]دانلود

آموزش- پژوهش محور: در این رشته تأکید بر روحیه پژوهشگری، کنجکاوی، حقیقت جویی و فراهم آوردن زمینه های دانشی، مهارتی لازم چون تفکر خلاق، تفکر انتقادی و … در همه رشته ها دانشجویان با میراث گرانبهای علمی و فرهنگی ایران در رشته مربوطه که توسط اندیشمندان گذشته این مرز و بوم به رشته تحریر در آمده، آشنا شوند و آنها را بررسی کنند.

دکتر سهیلا هاشمی – آموزش و اشتغال زنان – دانشگاه مازندران

بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مسئله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران . فصلنامه … (۱۳۹۱). بررسی عوامل تاثیر گذار در شادابی فضای مدارس براساس دیدگاه مسئولان مدرسه ، معلمان و دانش آموزان با تاکید بر توسعه فرهنگی. … تفکر انتقادی :حلقه مفقوده در نظام آموزش عالی.فصلنامه …

Survey of Contribution of Critical Thinking Attitude and …

بررسی نقش گرایش به مهارتهای تفکر انتقادی و سبک های شناختی و یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین … علاوه بر این با بررسی تأثیر سبکهای یادگیری در میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان از جنبه های مختلف شناختی و مهارتی که از طریق شاخص هایی همچون میانگین نمرات عملی و نظری تعیین می …

[PDF]ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﺎﺿﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼس، اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

اﻫﺪاف ﮔﺮاﻳﺶ. ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی. درﮔﻴﺮی. داﻧﺶ. آﻣﻮ. زان، ﻓﻬﻤﻴﺪن، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی، اﻫﺪاف ﺗﺴﻠﻄﻲ و ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮی وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﺎﺿﻲ راﺑﻄﻪ … دﻫﻨﺪ، در ﻛﻼس ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ داﻧﺶ. آﻣﻮزان در ﺑﺮرﺳﻲ درﺳﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮی ﺗﻜﻠﻴﻒ. ﻳﻌﻨﻲ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻜ. ﻤﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی ﺷﺪه و ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت …

[XLS]پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های گروه علوم تربیتی – دانشکده …

۹ خرداد ۱۳۹۵ – ۴۶, ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ م‍ح‍ت‍وای‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ “ج‌” ب‍ا م‍ه‍ارت‌ه‍ا و م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ل‍ب‍پ‍م‍ن‌, ب‍ی‍رج‍ن‍د، زه‍را, م‍ن‍ص‍ور م‍رع‍ش‍ی‌, ج‍لال‌ ه‍اش‍م‍ی‌, ۱۳۹۳-۱۳۹۴, ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌, ک‍ارس‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د, ۱۴۷۲ ،اک. ۴۷, ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ “م‍ات‍ی‍ول‍ی‍پ‍م‍ن‌” در م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ …

[PDF]ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠ – فصلنامه ارزش …

توسط سلحشور – ‏۲۰۱۵
۲۰ فروردین ۱۳۹۴ – ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم. ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ …. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ و. ۱٫ Lipman. ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ . ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ. ﻓﻌﺎل و ﭘﺎﯾﺪار ﯾﮏ ﻧﮕﺮش و داﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ.

[PDF]اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻔﺮح و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت،. ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﻴﺮاﻧﻪ. ی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ . و ﺳﺮاﻧﺠﺎم. ﺑﺎ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق. و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه. ﻫﺎی … ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ. ، ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﻧﻤﺎﻳﺶ و. ﻃﺮاﺣﻲ. ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی. اوﻗﺎت ﻓﺮا. ﻗﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮم و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در …

[PDF]514 K

شده است ، تدوین شده است در این پژوهش ضمن بررسی ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل، مدل مفهومی ویژگیها. و مهارتهای یادگیرنده مستقل ارائه و …. آیا مدل ارائه شده با داده و مولفههای پژوهش برازش دارد ؟ شکل شماره ۱: مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش. تفکر. انتقادی. هوش. * *. پیشرفت تحصیلی. هوش. هیجانی. سواد اطلاعاتی. راهبردهای. انگیزشی.

[PDF]باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی – مجله پژوهش های …

۲۶ خرداد ۱۳۹۵ – این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد الناز ایمانی تحت عنوان »طراحی مجتمع مسکونی پایدار با بهره گیری از تفکر و. تکنولوژی نوین« … بررسی می شود. سپس چارچوب نظری تحقیق بر اساس علل و. زمینه انتخاب شاخص های مربوط به ویژگی های کیفی مسکن. و بررسی سیاست های دولت در زمینه مسکن شکل یافته و.

[PDF]شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار – فصلنامه …

ﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪی. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾﺪار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در دو ﺑﺨﺶ. ﮐﯿﻔﯽ و ﮐ ﻤ . ﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ….. ﺳﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺑﺮای. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار. ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ. ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، آﻣﻮزش ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ. ﺗﺮ. و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه. -. ﻣﺤﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﺷﺪ. ؛ .۲٫ ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎر.

[PDF]نظرات دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی …

بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان و. … علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنس تعداد. ۱۲۰ نفر به … بنابراین به منظور ارتقای سطح گرایش به تفکر انتقادی و رسیدن به مهارت های تفکر انتقادی و تربیت دانش آموختگانی مولد و کارآمد.

Profiles – Shahid Beheshti University

شریفی, “بررسی میزان ت ثیر مولفه های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد” , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, نسخه ۵, صفحات:۳۳-۴۳, ۱۳۹۳٫ ۳۵٫ غ. …. رضایی زاده, “مروری بر نقش و جایگاه برنامه درسی دانشگاهی در رشد تفکر انتقادی دانشجویان” , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, صفحات:۴۲-۶۲, ۱۳۹۰٫ ۶۰٫ م.

[PDF]پژوهشهای مدیریت – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه …

توسط A Keikha – ‏مقالات مرتبط
پزوهشهای مدیریت عمومی، بهار ۱۳۹۶. بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای. هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی. تفکر انتقادی. عالمه کیخا -دکتر رضا … بنابراین، رهبری هوشمند با تأکید بر مدیریت. هدف، عواطف و … سایدان مانالاکا (۲۰۰۸) مدل رهبری هوشمند را با مولفههای رهبری عقلانی، رهبری. هیجانی و رهبری …

[PDF]وضعیت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاری اجتماعی فرزندان …

حاضر بررسی امکان اجرای مولفه. های. سازنده. گرایی با توجه به دیدگاه گروه بسیار مهم و مرتبط با موضوع. یعنی معلما. ن می. باشد. روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی از …. اجتماعی تاکید می. کند. سازنده. گرایان بر خالف رفتارگرایان معتقدند که دانش منفعالنه دریافت نمی. شود. ،. بلکه. فعاالنه با تفکر یاد. گیرنده ساخته می. شود )کالرک و …

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، …

۶ شهریور ۱۳۹۵ – بررسی تطبیقی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و سبک زندگی غربی با تأکید بر انگاره های سه گانه ی جامعه شناختی … بررسی نظری نقش فرهنگ و چگونگی اثرگذاری مولفه های فرهنگی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت نفت … میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به هویت های چند گانه وترکیبی

cv | Welcome to the site of academic doctor Ismail Zarei …

طرح های تحقیقاتی. بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه ای جامع جهت راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبائی; بررسی تحلیلی برنامه …. اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان، معرفت اخلاقی; زارعی زوارکی، اسمعیل، کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های …

[PDF]ارتقای سطح مهارت‌های حل مساله با استفاده از آموزش مبتنی بر …

مطالعهی حاضر با. هدف ارتقای سطح مهارتهای حل مساله دانشجویان با استفاده از آموزش مبتنی بر پردازش فراشناخت انجام شد. روش بررسی برای یک مطالعه شبه آزمایشی، تعداد ۰ کی نفر (۲۰نفر گروه مداخله و ۲۰ نفر گروه کنترل) … این تفاوت برای مهارت های حل مساله و مولفه های آن ( اعتماد به حل مساله، سبک گرایش- اجتناب از فعالیت های حل مساله.

[PDF]های هنری و بررسی میزان های درسی رشته های برنامه های نوآوری در …

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ – تفکر استقرایی، قیاسی، حل. مسأله و انتقادی دانشجویان؛. تربیت دانشجویانی با تسلط بر مبانی نظری)الگوها، بعدها،. مولفه. ها( ز. یبایی شناسی. هم چنین نتایج بخش کمی بیانگر. آن است که میزان کاربست شاخص. های نوآوری درهدف. های. برنامه های درسی رشته. های هنری در دانشگاه هنر اصفهان،. بیشتر از حد متوسط می باشد.

[PDF]1395 ﺳﺎل ﻗﻢ اﺳﺘﺎن ه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اوﻟﻮﯾ – دانشگاه …

ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺑﺎزار. ) ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ. ۴٫ اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دام در واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮوارﺑﻨﺪی. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻣﺸﻬﺮ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ روی ﮐﻨﻪ ﻫﺎی دام ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺘﺎن ﻗﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻟﺰوم ﺟﺮم اﻧﮕﺎری.

مصاحبه های ویژه نامه حضرت فاطمه (س) – دانشنامه زن مسلمان

مصاحبه های ویژه نامه حضرت فاطمه (س) … بررسی شاخص های توسعه انسانی با تاکید بر تبعیض و نابرابری جنسیتی در نواحی روستایی. چکیده اکثر زنان در دنیا نیاز به حمایت …. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ …

[PDF]بررسی فرصت ها و تهدیدهای ناشی از کاربست فنّاوری اطالعات …

با توجه بهمهی. موضوع است که در پژوهش حاضر تالش شده است فرصت ها وهتدیدهای به کارگیری فنّاوری های. اطالعات و ارتباطات برریس و به این پرسش پاسخ داده شود: فرصت ها … توجه به مولفه های دموگرافیک )جنس و مدرک تصییل( کدام اند؟ …. با وجودی که سواد رسانه ای پرسش هایی انتقادی درباره تأثیر رسانه ها مطرح می کند، این فرایند را.

[PDF]1) فردی مشخصات محمدحسن میرزامحمدی نام ونام خانوادگی – موسسه …

بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل موثر بر گرایش آنان به ادامه تحصیل در دوره های آموزش ضمن خدمت. محمد حسن میرزامحمدی و …. بررسی و تبیین ماهیت و ویژگی های پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت : با تاکید بر روش شناسی. فارابی. ،. فصلنامه علمی …… بررسی رابطه بین مولفه های دینی با تفکر انتقادی. در بین دانشجویان.

بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت … – مرجع …

پژوهش حاضر با هـدف بررسـی تفکـر انتقـادی در دانـشجویان دانـشکده بهداشـتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران انجام شده است. … ترم اول و ترم آخر کارشناسـیپیوسته و کارشناسـی ارشـد مامـایی دانـشگاه هـای علـومپزشکی شهر تهران بود و به لزوم به کارگیری آزمون های نوین و راهکارهای یادگیری فعال تأکیـد شـده اسـت(۸).

[PDF]ژپوهشکده علوم شناختی – پژوهشکده علوم شناختی

۷۸٫ ۱۳۹۴ ۲-۷۸ ش ر ا. بررسی رابطه ی ناگویی هیجانی با دانش واژگانی و گزارش کاربرد صفت های هیجانی در افراد عادی. /. دانشجو …. طراحی تکالیف یادگیری ریاضی برای توسعه مهارت های تفکر در آموزش ریاضی دوره ابتدایی. /. دانشجو. : لیال. پاسبانی .- … علوم شناختی، رشته علوم شناختی با گرایش ذهن، مغز و تربیت. ؛(. ۱۳۹۴ . زمستان. ۱۳۹۴٫

[PDF]عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی با تأکید بر توسعه پایدار شهری …

برنامه ریزی های متنوع، به آموزش مهارت های شهروندی، پرداخته می شود؛ با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف …. ب) پژوهش های داخلی. محمد پور زرندی و طباطبایی مزدابادی (۱۳۹۴). در پژوهشی به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار. شهری پرداخته و بیان نمودند که صورت بندی مفهوم …. دیگر، تربیت شهروندی قصد دارد تا تفکر انتقادی را در.

مروری بر چند مقاله کمیسیون تعلیم و تربیت اسلامی/ برداشت …

۳ آبان ۱۳۹۶ – وی گفت: برنامه درسی دربرگیرنده اجرا و مولفه های گوناگون است که مجموعا طرحی برای تربیت فرد را به وجود می‌آورد، ممکن است با شنیدن واژه طرح درارتباط با برنامه …. وی در ادامه سخنانش تأکید کرد: علاوه بر مطالعات گسترش کتابخانه ای، نظریات متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه شناسی نیز مورد بررسی و نقد قرار …

بازخوانی پوپولیسم به مثابه ایدئولوژی | رادیو زمانه

۱۸ ساعت پیش – در اواخر ماه می‌۲۰۱۶، اندکی قبل از همه‌پرسی در بریتانیا پیرامون عضویت در اتحادیه اروپا که نتیجه‌اش با اکثریت نسبی ۵۱,۹% به سودِ ترک اتحادیه (که برابر با ….. بدین مسئله باید دل‌مشغولی بنیادین پوپولیست‌ها را افزود که با سرعت در تحقق بخشیدن به «اراده‌ی مردم» مشغول‌اند؛ قبل از اینکه بتوان آن ایده را به مولفه‌های …

البرز رایانه

تدریس فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی ، دروس ریاضی و علوم ، توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول آموزش ابتدایی ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم … -برترین پکیج تحقیق رابطه زبان در شکل گیری شخصیت و تفکر – دانلود فایل ….. -بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

شفق نور

در یادگیری اجرای ساز گیتار پاپ حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز گیتار پاپ قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها ….. خود اشتغالی را از همین امروز شروع کنید ! این مجموعه شامل بیش از۲۵۰ فیلم ویدیویی صامت و بدون گفتار آموزشی از نحوه ساخت کاردستی و وسایل تزئینی زیبا با ساده ترین امکانات درون منزل است.

آوای کبوتر

-دانلود فایل ( بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری) -خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان -دانلود فایل کامل پروپوزال فرهنگ توصیفی لغات ،اصطلاحات وترکیبات دیوان مسعود سعد سلمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *