دانلود کامل بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۲۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸۳

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.
کلمات کلیدی:
داوری
تجارت الکترونیک
حقوق بین الملل
مقدمه
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند.
فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست.
فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
فهرست مطالب
چکیده ۱
شرح موضوع و ضرورت تحقیق ۲

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک ۶
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی ۶
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد ۶
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد ۸
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف ۱۰
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه ۱۳
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی ۱۵
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی ۲۲
گفتار سوم: حقوق تطبیقی ۲۳
گفتار چهارم: حقوق ایران ۲۶
بند نخست: زمان ارسال داده پیام ۲۶
بند دوم: زمان دریافت داده پیام ۲۷
مبحث دوم: دعوت به ایجاب ۲۸
فصل دوم : داوری قراردادی ۳۵
مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی ۳۵
گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی ۳۶
گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله ۳۸
مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی ۴۳
گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی ۴۴
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی ۴۴
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود ۴۶
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی ۵۲
بند اول: اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول ۵۲
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول ۵۳
بند سوم: تحلیل ماده ۱۱ دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا ۶۲
مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد ۶۴
گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی ۶۵
گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) ۶۶
گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) ۶۹
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» ۷۱
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» ۷۴
مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی ۷۹
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان ۸۲
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک ۸۳
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک ۸۳
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی ۸۴
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی ۸۴
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک ۸۶
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه ۸۷
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه ۸۷
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی ۸۷
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی ۸۸
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی ۸۸
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. ۸۹
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص ۸۹
بند هفتم: کد ورود ۸۹
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران ۹۰
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک ۹۱
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. ۹۱
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی ۱۰۲
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی ۱۰۳
گفتار دوم : رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها ۱۱۲

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف ۱۱۷
مبحث اول: تجارت ۱۱۸
مبحث دوم: حقوق تجارت ۱۱۹
مبحث سوم : تجارت الکترونیک ۱۲۰
فصل دوم : تاریخچه ۱۲۳
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک ۱۲۳
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن ۱۲۵
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک ۱۲۸
مبحث اول : منابع حقوق تجارت ۱۲۸
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی ۱۲۹
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

بخش سوم : تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن ۱۳۲
مبحث اول : تجارت الکترونیک ۱۳۲
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک ۱۳۴
فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران ۱۳۵
مبحث اول : بانکداری الکترونیک ۱۳۵
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران ۱۳۹
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور ۱۴۱
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران ۱۴۲
گفتار اول :انواع کارت ها ۱۴۲
فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری ۱۴۴
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی ۱۴۴
گفتار اول : پول الکترونیکی ۱۴۵
بند اول : مفهوم پول ۱۴۵
بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی ۱۴۵
بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری ۱۴۶
بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی ۱۴۸
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک ۱۴۸
گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی ۱۴۹
گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری ۱۴۹
گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان ۱۵۰
گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی ۱۵۲

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری ۱۵۵
مبحث اول : عقود تجاری ۱۵۵
گفتار اول : عقود رضایی ۱۵۶
گفتار دوم : عقود تشریفاتی ۱۵۸
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ۱۶۲
مبحث دوم : قرارداد ها ۱۶۴
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی ۱۶۵
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک ۱۶۵
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی ۱۶۶
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۶۹
گفتار اول: ابراز اراده ۱۷۰
گفتار دوم: تشریفات انعقاد ۱۷۳
مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۷۵
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی و یانمابر» ۱۷۶
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» ۱۷۹
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» ۱۸۱
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» ۱۸۳
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک ۱۸۵
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک ۱۸۵
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک ۱۸۸
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. ۱۸۸
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک ۱۹۱
فصل سوم : امضاء الکترونیک ۱۹۳
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی ۲۰۰
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک ۲۰۱
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک ۲۰۱
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک ۲۰۴
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک ۲۰۵
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی ۲۰۵
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک ۲۱۰
مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی ۲۱۹
گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد ۲۲۰
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین ۲۲۳
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها ۲۲۵
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک ۲۳۵
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. ۲۳۵
مبحث سوم : قواعد شکلی ۲۳۹
گفتار اول: مسائل زمان ۲۴۰
گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی ۲۴۲
گفتار سوم: ثبت ۲۴۴
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده ۲۴۴
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی ۲۴۶
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی ۲۴۷
بند اول : تأمین و ارائه دلیل ۲۴۷
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. ۲۴۷
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول ۲۴۸
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول ۲۴۸
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ۲۵۱
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته ۲۵۲
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز ۲۵۸
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا ۲۶۳
نتیجه گیری ۲۶۷
منابع: ۲۶۸
الف: فارسی ۲۶۸
ب: انگلیسی ۲۷۰

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی – گروه …

قیمت فایل فقط ۱۶۵,۰۰۰ تومان. خرید. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل. بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی. چکیده. امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی | …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی,بررسی داوری الکترونیکی در حقوق ایران,پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک,داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی,داوری در تجارت الکترونیک,داوری در تجارت الکترونیک حقوق بین الملل,داوری در تجارت الکترونیک در ایران,موافقت نامه داوری الکترونیکی. دانلود فایل. دانلود پایان نامه …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی | …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی,بررسی داوری الکترونیکی در حقوق ایران,پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک,داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی,داوری در تجارت الکترونیک,داوری در تجارت الکترونیک حقوق بین الملل,داوری در تجارت الکترونیک در ایران,موافقت نامه داوری الکترونیکی دانلود فایل دانلود پایان نامه …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی – بازیگر

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی. موسسه حقوقی ندای الهه عد قبول دعاوی حقوقی داخلی و بین المللی _ کیفری _ املاک و ثبتی _ داوری تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، خیابان منظرنژاد، پلاک۵۳، واحد۷ شماره های تماس : ۲۲۸۹۳۰۶۰ ، ۲۶۷۰۳۶۰۶ ، ۰۹۹۰۶۸۵۰۳۸۱٫ فایل ورد قابل ویرایش تجارت الکترونیک عبارت …

اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی

قانون داوری تجاری بینالمللی نیز در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است.با توسعه روزافزون استفاده از شبکه جهانی اینترنت و گسترش اختلافات ناشی از تجارت الکترونیک و توجه به این مساله که دامنه ارتباطات کاربران شبکه‌های الکترونیکی به داخل مرز‌های یک کشور محدود نشده و ماهیت بدون مرز شبکه‌ای مانند اینترنت اشخاصی از سراسر جهان را گرد هم آورده است، …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی – …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد توضیحات بیشتر و دانلود – منبع. اشتراک. فیسبوک · تویتر · گوگل پلاس · Stumbleupon · لینکدین · پینترست. درباره ی ۲۰٫ قبلی پاورپوینت بررسی تئوری بازارهای مالی · بعد مطالعات معماری …

ام اس پی | داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و …

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – هدف از این پایان نامه داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دانلود داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک. اصول حقوقی تجارت الکترونیک داوری قراردادی داوری در تجارت الکترونیک قواعد حقوقی داوری در تجارت الکترونیک …

ام اس پی | بررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در …

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – پرداختن به تجارت الکترونیک و ابعاد متفاوت آن، به ویژه تبیین مسائل حقوقی آن، یک ضرورت است، نه موضوعی تفنی و نه صرفاً لذتی آکادمیک. حجم این نوع تجارت، با روندی شتابان، در سراسر جهان رو به افزایش است. شرکت داده های بین المللی پیش بینی کرده است که میزان معاملات الکترونیکی در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ …

سنتو | برترین فایل قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در …

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی …

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ – پژوهش حقوق …

توسط مقدم ابریشمی – ‏۲۰۱۶
هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستمواحد باشد که نهتنها … بخش دوم به بررسی ساختار های حقوقی دوگانه و واحد و گرایش اکثر … یکنواخت کردن مقررات در داوری تجاری بینالمللی را بهبود بخشد و تجارت بین الملل را تسهیل

فهرست عناوین پایان نامه برای رشته حقوق بین الملل و رشته …

۲۰ مهر ۱۳۹۳ – تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی. تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر سرمایه گذاری در انرژی ایران. بررسی چگونگی وامهای خارجی ایران. ضرورت انعقاد یک عهد نامه جهان شمول در خصوص استانداردهای حقوقی سرمایه گذاری خارجی. تفاوت بین رفتارقراردادی شرکت های ملی نفت …

تجاری بین المللی داوری کتاب – International Arbitration …

این کتاب, است که مربوط به داوری با صندلی خود را در لندن, یک نمای کلی از سیستم حقوقی انگلیسی و اعمال قانون فراهم می کند, و همچنین توصیه های عملی و نحوه رسیدگی … این کتاب قطور علمی به بررسی مسائلی مانند judicialization داوری بین المللی, نقش قانون ملی و دادگاه, و سنت قضایی, از منظر استاد برجسته و داور توماس Carbonneau.

مقاله بررسی مفهوم نظم عمومی در جایگاه حقوق بین الملل …

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۹ صفحه است در اختیار داشته باشید. … پور فرخانی, حامد رجب و مریم آقایی، ۱۳۹۳، بررسی مفهوم نظم عمومی در جایگاه حقوق بین الملل خصوصی ونقش عمده آن در قلمرو داوری تجاری بین المللی، همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی، مراغه، دانشگاه آزاد …

پرتال جامع علوم انسانی-مصطفی السان

حوزه (های) تخصصی: حقوق تجارت تطبیقی • حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی. تعداد نمایش: ۴۱ … عنوان مقاله: راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا. … عنوان مقاله: دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم اندازی تطبیقی Christina Hultmark Ramberg.

ناب پیپر | دانلود بررسی خرید آنلاین در تجارت الکترونیکی …

۲۵ آذر ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی خرید آنلاین در تجارت…

داوری بین المللی | charge

۸ دی ۱۳۹۶ – [charge] خرید مقالات و پایان نامه ها پیرامون داوری بین المللی با پرداخت اینترنتی. … ماهیت حقوقی این دیوان از نظر دیوان داوری حقوق خصوصی یا حقوق عمومی مورد اختلاف بوده وعلت اختلاف این است که اختلافاتی که دراین دیوان مطرح می شود واشخاصی که طرح دعوی می کنند اختلافات اشخاص وحقوق خصوصی دربحث روابط …

درباره موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا | وکیل پایه …

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل در تهران اقدام به فعالیت های حقوقی و تجاری داشته است.

داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی “۱” – پرتال حقوقی …

پرتال حقوقی مهدی براکه پور – داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی “۱” – با نگرشی تحلیلی بر مبنای روح قانون،اخبار صنف وکلا – پرتال حقوقی مهدی براکه پور. … موضوع این پژوهش، بررسی روند داوری تجارت بین الملل درفضای مجازی است . بی تردید، … فلذا باید این راه حل را ازسایرطرق مثل راه‌های کمکی و فرعی اینترنتی تفکیک کرد.

داوری در قرارداد های تجاری بین‌ المللی | مشاوره حقوقی گروه …

۱۰ آبان ۱۳۹۶ – داوری در تجارت بین‌ المللی. تجارت بین‌المللی، سابقه‌ی طولانی دارد و ملت‌ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالا و خدمات، به مبادله خارجی پرداخته‌اند. … داوری، شیوه‌ای پرطرفدار برای حل‌و فصل اختلافات به شمار می‌رود و چون اساس قرارداد داوری با ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی بیشتر هماهنگ است، در اختلافات …

چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی – Dr. Shiravi – دکتر شیروی –

داوری تجاری بین‌المللی در صدد حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی (مقررات شکلی) است و داور باید بر اساس قواعد، اصول، قوانین و عرفهای بین‌المللی حاکم بر تجارت بین‌الملل (مقررات ماهوی) اختلاف را بررسی و اتخاذ تصمیم کند. مطالعه داوری تجاری بین‌المللی بدون حقوق تجارت بین‌الملل، مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطلاع از مقررات …

[XLS]حقوق تجارت بین الملل

۶, ۱۳۸۷, حمیدرضا نیکبخت, تعهدات اخلاقی داوران در داوریهای تجاری بین المللی, آقا قلیزاده خیاوی، ایلدار, ۱۳۹۹٫ ۷, ۱۳۹۰, محمود رضا فیروزمند, تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر سرمایه گذاری در انرژی ایران, آدمی، مهدی, ۱۷۸۰٫ ۸, ۱۳۵۰, منوچهر فرهنگ مهر, بررسی چگونگی وامهای خارجی ایران, آذر پور، ایرج, ۱۲۲٫

بیشترین مرور بر برنامه های LLM 2018 و قانون تجار …

با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید و بیابید ۱۵ درجه کارشناسی ارشد حقوق ۲۰۱۸ و قانون تجارت بین الملل.

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی | مرکز …

۱۳ آذر ۱۳۹۱ – فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می … در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسعه حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن …

عناوین پیشنهادی برای تحقیق در حوزه حقوق تجارت بین الملل …

۹٫ بررسی قوانین حاکم در داوری تجاری بین الملل. ۱۰٫ سقوط مصونیت دولت در اثر توافق نامه … ۲۰٫ انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها). ۲۱٫ آثار عذم تطبیق کالا با اوصاف … ۶٫ دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت. ۷٫ بررسی مالکیت زمین های نفت خیز: …

بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل | رسا …

بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل. چکیده. تحول اقتصادی و توسعه در ایران ، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است …

بررسی تطبیقی نقش دادگاه در جریان داوری بین‌‌المللی در حقوق …

دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ بازرگانی بین المللی ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌. توصیفگر, : ایران انگلستان. شناسه افزوده, : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره). دانشکده علوم اجتماعی. چکیده, : در این تحقیق برای بررسی بهتر نقش دادگاه در داوری بین‌المللی در حقوق ایران مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس که یکی از باسابقه‌ترین نظامهای حقوقی …

کتابخانه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری | دیداد

کتابخانه مرکز امور حقوقی بین المللی با هدف ترویج حقوق و داوری های بین‌ المللی و ارائه آخرین تحولات مکتوب در زمینه‌های مختلف حقوق از خرداد ۱۳۶۱ آغاز به کار کرده است. … دسترسی به منابع کتابخانه از طریق اینترنت (برای جستجو اینجـــــــــــــــا کلیک کنید – ابتدا بر روی تصویر کلید در سمت راست صفحه کلید کنید و سپس بر روی …

بایگانی حقوق تجارت بین الملل – موسسه حقوقی اریکه عدل

محبوبیت منطقه آفشور بلیز در دید همگان بالاخص فعلان تجارت بین المللی ، در حقیقت مدیون چندین عامل مختلف است . تعدادی از این عوامل عبارتند از : ثبت سریع و آسان شرکت در منطقه آفشور بلیز : در بلیز امور ثبتی شرکت می تواند در یک روز انجام شود . عدم نیاز به سرمایه هنگفت : در اکثر مناطق آفشور جهان ، سرمایه شرکت آفشور باید …

پردیس فارابی دانشگاه تهران – علیرضا ابراهیم‌گل

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق بین الملل). Email : a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir. تحصیلات: ۷۵-۱۳۷۱ دیپلم، قم. ۸۰-۱۳۷۶ لیسانس، دانشگاه شیراز. ۸۴-۱۳۸۱ فوق لیسانس حقوق بین‌الملل، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (پایان نامه: اجرای آرای داوری تجاری علیه دولت در پرتوتئوری مصونیت محدود، درجه عالی، به …

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – دکتر علیرضا …

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات – قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت … بررسی قوانین حاکم در داوری تجاری بین الملل …. دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت

تحقیق تأمین مالی تجارت بین الملل | پروژه‌فا

۲۵ آذر ۱۳۹۶ – تحقیق تأمین مالی تجارت بین الملل: Ability to receive new article titled تحقیق تأمین مالی تجارت بین الملل دریافت نسخه آپدیت شده فایل تحقیق تأمین مالی … در حقوق داوریدسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۳۹۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۷ دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران دانلود …

پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین …

۳۱ خرداد ۱۳۹۵ – پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A). گرایش بین الملل. عنوان: داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل. استاد راهنما: … بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک … مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان. ۵۳٫

وبلاگ تخصصی حقوق تجارت بین الملل

دوم اینکه حقوق تجارت بین‌الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث یا ماهیت حقوق عمومی نمی‌باشد . مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی‌ در عین حال بر روابط تجاری بین‌المللی ناظر است ،جداگانه تحت عنوان حقوق اقتصادی بین‌المللی بحث و از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی محسوب می شود .

شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین ‌المللی صادره در فضای …

توسط بدری زاده سیما
در این راستا مقاله حاضر به بررسی اصول، موانع و نحوه شناسایی و اجرای آراء داوری شده در فضای مجازی می‌ پردازد که به دلیل نوپا بودن این نهاد مطمئنا خلاهایی وجود دارد که نیازمند تلاش صاحب‌ نظران داخلی و خارجی همچنین موسسه یکنواخت ‌سازی حقوق تجارت بین ‌الملل، ایجاد رویه بین ‌المللی، شکل ‌گیری کنوانسیون‌ ها و پیدایش نمونه قانون ‌هایی در …

وکیل امور بین الملل | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر پارسیان

رتبه: ۵ – ‏۱۶ رأیدرکشور جمهوری اسلامی ایران ،باتوجه به روح کلی قانون وکالت ،وکلای دادگستری ،حق مداخله وقبول وکالت درکلیه پرونده ها رادارند و وکلایی که در رشته های حقوق بین الملل ،حقوق تجارت بین الملل ویا سایر رشته های حثقوقی مرتبط تحصیل کرده باشند ازامکان بالقوه بیشتری جهت اعلام وکالت درپرونده های بین المللی رادارند .مشاورین حقوقی …

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و …

۱۶٫ تحلیل ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی. ۱۷٫ بررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری با تکیه بر CIF و FOB در اینکوترمز ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰٫ ۱۸٫ تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا. ۱۹٫ آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی. ۲۰٫ انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها). ۲۱٫

کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی – شهر دانش

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ – به همین منظور پژوهشکده حقوق شهردانش کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکرد کاربردی را برگزار می نماید و در نظر دارد علاوه بر تشریح مسائل نظری بین المللی تمامی روش های اجرایی و عملی داوری تجاری بین المللی از زمان تنظیم موافقتنامه ی داوری تا زمان شناسایی و اجرای رأی داور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دانشجویان کارشناسی ارشد :: سایت رسمی دکتر مریم قربانی فر

ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اسناد بین المللی، قوانین، مقالات و جزوات مرتبط متن فارسی کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک – ۱۹۵۸) … در نتیجه دانشجویی که در پی نوشتن یک پایان نامه قابل قبول در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق تجارت بین الملل یا حقوق فناوری اطلاعات است ناگزیر است از …

مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳۵ – Magiran

مطالعه مطالب این نشریه بدون پرداخت حق عضویت مگیران امکان پذیر است. مجله حقوقی بین المللی. International Law Review ISSN 2251-614x دوفصلنامه حقوق بین الملل دارای رتبه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) شماره ۳۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫ رویه داوری بین المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی) دکتر محسن محبی ص ۹ چکیده مشاهده متن [PDF …

نظام-حقوقی-حاکم-بر-قراردادهای-تجاری-بین-المللی-تحول-از …

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی – تحول از نظامهای حقوق ملی به سوی نظام حقوق فراملی – ایران پور – چاپ ۲- شهردانش … با توجه به فرایند توسعه روابط تجاری بین‌المللی در ایران و زمینه‌سازی کشور برای ورود به سازمان جهانی تجارت این کتاب می‌تواند رهنمودها و یافته‌های مفیدی به اساتید و دانشجویان حقوق، قضات، وکلا، داوران و …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی – ناب نیوز

مجله تفریحی ناب نیوز تفریحی سرگرمی اخبار روز ایران و جهان پزشکی سلامت سبک زندگی زناشویی مد و زیبایی مجله تفریحی سرگرمی کامپیوتر و موبایل.

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی – ناب نیوز

به گزارش پارس نیوز ، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با شعار «اول آمریکا» روی کار آمد و دست‌کم ۱۰ بار با اتحاذ مواضع و سیاست‌های خلاف قوانین و قواعد بین‌المللی، نظم جهان را به هم ریخت. این گزارش نگاهی به این دسته از اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا است. ۱- تماس تلفنی با رهبر تایوان ترامپ در جایگاه رئیس‌جمهور منتخب، با نقض سیاست …

عناوین پیشنهادی پایان نامه – حقوق تجارت بین الملل

۲۳ آذر ۱۳۹۲ – ۳۱-بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهبود حمایت از حقوق مصرف کننده(موسسه پژوهشهای بازرگانی). ۳۲-جایگاه بازاریابی اینترنتی جهت معرفی بین المللی کالاها و خدمات کشور و جلب سرمایه گذاری خارجی در سطوح منطقه ای و بین الملی (موسسه پژوهشهای بازرگانی) ۳۳-آثار تجارت الکترونیکی(موسسه پژوهشهای بازرگانی)

گروه حقوق مالکیت فکری/ – دانشگاه قم

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – متون حقوقی ۱ و ۲- حقوق مدنی یک- حقوق مدنی دو- حقوق تطبیقی-مالکیت معنوی. دروس کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مالکیت فکری: حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک؛ حقوق قراردادهای مالکیت فکری؛ حقوق رقابت و اسرار تجاری؛ حقوق اموال فکری؛ داوری تجاری بین المللی، تجارت بین الملل؛ متون حقوقی مالکیت فکری.

امکان پذیرش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف … – کانون …

داوری تجاری برخط که خاستگاه آن همان داوری سنتی می باشد در یک تعریف کلی عبارتست ازاینکه: ((دو یا چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی در راستای مقررات قانونی جهت حل … جهانی (اینترنت و ابزراهای الکترونیکی) به حل اختلافات اشخاص از جمله شرکتهای تجاری نیز راه یافته است و تمامی شرکتها چه با فعالیت داخلی و چه بین المللی ابراز …

قبول وکالت و مشاوره در امور بازرگانی و تجارت بین الملل – …

موسسه حقوقی و بین المللی یسنا با هدف ارائه پذیرش وکالت و مشاوره در عرصه تجارت بین المللی و داخلی اقدام به تشکیل گروه متخصص و مجرب در زمینه مشاوره خدمات بازرگانی و … وکالت در حوزه های حقوق خصوصی بازرگانی بین الملل ، انعقاد قرارداد های بین المللی، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روش های پرداخت و تضمین پرداخت در …

حقوق تجارت بین الملل جلد هفتم داوری تجارتی بین … – شهر …

حقوق تجارت بین الملل جلد هفتم داوری تجارتی بین المللی، حقوق، دکتر حسین خزاعی، انتشارات جنگل،جاودانه ، قیمت: ۱۰۰۰۰۰٫

وبلاگ دکتر همایون مافی

در سال ۱۹۹۵ میلادی از دانشگاه ماستریخت هلند در مقطع کارشناسی ارشد با تمرکز بر پایان نامه خود در رشته حقوق تجارت بین الملل فارغ التحصیل گردید. ….. ۳۰- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی،دوره ۴،شماره ۱، …

تحقیق تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی …

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – دسته بندی: ورد. نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: ۲۸ صفحه. قسمتی از متن. doc: تضمین کالا در تجارت بین الملل – بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده و ای. قسمت اول حفظ یا ذخیره، مالکیت در تجارت بین الملل. بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی – دانلود …

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی. بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی. قیمت ۱۶۵۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین الملل… بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی. قیمت ۱۲۵۰۰۰ …

حل و فصل دعاوی بین المللی و جایگاه ایران – موسسه حقوق بین …

آدرس جدید http://www.internationallaw.ir – حل و فصل دعاوی بین المللی و جایگاه ایران – برای اطلاع از آخرین تحولات حقوق بین الملل به وبگاه مؤسسه به آدرس … گذاری مراکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی ویا مرکز بین المللی حل و فصل دعاوی ناشی از معاهدات سرمایه گذاری ICSID و یا مراجع اختصاصی حل وفصل مانند سازمان تجارت جهانی WTO …

بایگانی‌ها حقوق تجارت بین الملل | موسسه پیشگامان عدالت فاطر

کمک موسسه به شما موسسه، خدمات تخصصی خود در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق پیمان، مدیریت ادعا و حقوق اراضی و مستغلات را در سه مرحله به مشتریان ارائه می‌نماید: … وب سایت: www.maaloufashford.com 2-مرکز حقوقی و داوری لاهه ​​مرکز حقوقی و داوری لاهه شبکه تخصصی بین‌المللی در اتحادیه اروپا است که در جهت آموزش موضوعات …

همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – سیناپرس: اولین نشست شورای سیاست گذاری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، صبح امروز (شنبه ۲۵ آذر) در محل سازمان فناوری … سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر رضا فاضل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رمضانعلی صادق زاده، رییس مرکز توسعه تجارت …

حقوق تجارت بین الملل – وکالت آنلاین

تضمین کالا در تجارت بین الملل-بررسی موضع حقوقی آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده و ایران. بایعی که در تجارت … در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل اختلافات بین المللی اهمیت روز افزونی یافته است .طرفین یک … نقش قراردادهای استاندارد (نمونه) در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی · ادامه .

مرکز منطقه ای داوری بین المللی – Tehran Regional Arbitration …

میزگرد سوم: تاثیر تفاوت‌های فرهنگی و حقوقی در روند داوری بین‌المللی. – از نگاه داوران. – تجربه وکلا و مشاوران حقوقی. – موضع طرفین دعوی: اهمیت انتخاب محل داوری و قانون حاکم بر داوری. سخنرانان. خوش‌آمدگویی و سخنرانی اصلی: دکتر رحمت محمد، دبیرکل سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (آلکو). دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز …

[PDF]PDF: تحقیق بررسی علل زوال داوری در داوری های بین المللی | …

۷ روز پیش – ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ … در ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﺎﯾﯿﺰاﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ زوال داوری در داوری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ارزاﻧﺘﺮ داﻧﻠﻮد. ﮐﻨﯿﺪ. — [پارسی فایل]. ﭘﺎرﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ: ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ زوال داوری در داوری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺷﻤﺎ، آﻣﺎده ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻣﺎ. -. ﭘﺎرﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎرﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ «. ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ زوال داوری در داوری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را …

عرف تجاری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عرف تجاری، به‌عنوان قانون بین‌المللی تجارت شناخته می‌شد، و تأکید عمده‌اش بر اصولی چون آزادی قرارداد، به‌رسمیت‌شناختن حق مالکیت ، و دوری از تکنیک‌های فنی حقوقی بود. ویژگی … امروزه، حقوق بین‌المللی تجارت، در شماری از اصول اساسی خود مدیون عرف تجاری‌ست، که از آن جمله می‌توان به حق گزینش مؤسسه‌های داوری، رویّه‌ها، قوانین حاکم، داوران …

بسیط فایلز | دانلود (روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی)

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این جهت فروشگاه فایل مارکت دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد و پشتیبانی پاسخگو … برترین پکیج داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل – دانلود فایل از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما …

داوری بین المللی | محتوای مقاله

۱۳ دی ۱۳۹۶ – {محتوای مقاله} از خرید اینترنتی داوری بین المللی از شما متشکریم. – محتوای مقاله » {محتوای … داوری تجاری. دیوان داوری. داوری در عرصه بین المللی. بررسی حقوقی دیوان داوری ایران وآمریکا. این دیوان که تاکنون بیش از چندهزار پرونده در طول سی ودوسالی که از تشکیل آن گذشته را رسیدگی نموده و فراز ونشیبهایی داشته است.

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن – …

۵ دی ۱۳۹۶ – بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن. قیمت: ۴۷,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی · بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی. قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی …

تحقیق نقش دلار در تجارت بین الملل | دانلود مقاله

۶ دی ۱۳۹۶ – تحقیق نقش دلار در تجارت بین الملل: دانلود مقاله – برای دانلود و دریافت تحقیق نقش دلار در تجارت بین الملل که در سایت جمع آوری نموده ایم، روی خرید کلیک نمایید. … صفحات فایل: ۴۷ دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق داوری تجارت بین الملل دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل …

محدوده کاری

بررسی ریسک ها، موانع و محدودیت های حقوقی معاملات و پروژه های بازرگانی و ارائه راه حلهای حقوقی سازگار با ویژگی های محیط حقوقی و اقتصادی ایران و مقتضیات تجارت بین الملل در هماهنگی با مقررات صادرات و واردات، گمرک، حمل و نقل و بیمه، حقوق رقابت، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تبلیغات، مقررات بانکی، تحریم های اقتصادی و عرف و …

داوری بین المللی | مقالات ارشد

۱۳ دی ۱۳۹۶ – داوری بین المللی: {مقالات ارشد} – فروش اینترنتی پکیج طلایی با عنوان داوری بین المللی هم اکنون در سایت. … ماهیت حقوقی این دیوان از نظر دیوان داوری حقوق خصوصی یا حقوق عمومی مورد اختلاف بوده وعلت اختلاف این است که اختلافاتی که دراین دیوان مطرح می شود واشخاصی که طرح دعوی می کنند اختلافات اشخاص وحقوق …

دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی – معرفی کتاب

موضوع این کتاب به جهات و رویدادهایی اختصاص دارد که به علت حدوث وطرح آن در اثنا عملیات اجرایی موجب وقفه و توقف اجرای رای دادگاه و یا رای داوری پس از دستور اجرای … دولت و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای بین المللی – نویسنده : دکتر به آذین حبیبی -انتشارات : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش -چاپ ۱۳۹۰- قیمت ۸۵۰۰ تومان.

داوری بین المللی | coin

۱ دی ۱۳۹۶ – قلمروی اجرای قانون سال ۷۶ با موضوع داوری مطرح در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ متفاوت است وقانون سال ۷۶ تنها مربوط به قراردادهای تجارت بین المللی است که … ماهیت حقوقی این دیوان از نظر دیوان داوری حقوق خصوصی یا حقوق عمومی مورد اختلاف بوده وعلت اختلاف این است که اختلافاتی که دراین دیوان مطرح می شود …

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – دکتر علیرضا …

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – پایان نامه دکتری – قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی – حقوق خصوصی … بررسی قوانین حاکم در داوری تجاری بین الملل; ۱۰٫ …. دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت; ۷٫

آغاز ثبت نام دوره آموزشی پیشرفته : نقش وکلای ملی در روند حل …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ – آغاز ثبت نام دوره آموزشی پیشرفته : نقش وکلای ملی در روند حل و فصل اختلافات بین المللی – به شیوه مورد پژوهی … مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA به عنوان شبکه جهانی اساتید، داوران و حقوق دانان، موسسه مطالعات حقوق بین الملل گروسیوس هلند و دانشگاه لیدن Leiden … پرونده¬های با ماهیت بین¬المللی نزد دادگاه¬های داخلی

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی – وکیل و مشاور بین …

مشاوره حقوقی و وکالت در حوزه های حقوق خصوصی بازرگانی بین الملل ، انعقاد قرارداد های بین المللی ، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روشهای پرداخت و تضمین … ارائه مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف بخصوص حقوق شرکتها، حقوق تجارت، حقوق مالی و مالکیت و قراردادهای داخلی و خارجی به صورت حضوری و یا از طریق سرویس اینترنتی …

[DOC]حقوق بین الملل)نیمسال اول

بررسی حقوقی نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و مسئله الحاق ایران. بررسی حقوقی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ … بررسی عقد ضمان از دیدگاه قانون مدنی و تجارت با نگرش بر فقه امامیه و عامه. بررسی فقهی –حقوقی شروط ضمن … بیع کلی به کلی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه و کنوانسیون بین المللی کالا. بیع مجهول. پیش فروش …

بررسی فرایند اجرایی صدور اینترنتی بیمه نامه شخص ثالث و …

۲۶ مرداد ۱۳۸۷ – قانون تجارت ۳٫ تعاریف نظری بیمه شخص ثالث * تعاریف * شرایط عمومی بیمه نامه ۴- زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیک بررسی امکانات نرم افزاری و سخت … ماده ۳- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

حقوق تجارت بین الملل

.حقوق تجارت بین الملل یکی از رشته های جدید حقوقی است که موضوع آن بررسی مسائل خاص حقوقی ناشی از روابط تجارتی بین المللی است. منظور از حقوق تجارت بین الملل صرفاَ مطالعه عهد نامه های جند جانبه یا قوانین متحد الشکلی است که بمنظور تسهیل مراودات بازرگانی بین المللی اصولاَ به ابتکار دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد پاره …

اخبار و رویدادهای کمیسیون حقوقی و داوری

سال ۲۰۱۷‌، سال گسترش و پیشرفت در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC Court) بود. در ادامه به بررسی‌ فعالیت‌ها و رویدادهای حل و فصل اختلافات می‌پردازیم. از به‌روز‌رسانی قوانین داوری ICC تا کنفرانس‌های منطقه‌ای که پایین‌ترین سطح چشم‌انداز جهانی داوری در سراسر جهان را فراهم می‌سازد. تصویر بزرگ. سمینار « قراردادهای بازرگانی …

شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین‌المللی برای …

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ – علی دهدشتی – وکیل دادگستری – در خصوص برگزاری المپیاد جهانی حقوق داوری تجاری بین المللی (ویس موت) گفت: ویس موت نوعی از المپیاد در رشته حقوق … مربی تیم المپیاد داوری دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: این المپیاد هر ساله در کشور اتریش برگزار می‌شود و معتبرترین و بزرگترین المپیاد حقوق تجارت …

داوری بین المللی | مقاله ۲۰۱۵

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – حجم فایل: ۱۳۸ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۶۲٫ دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی. داوری بین المللی. مزایای داوری. داوری نسبت به روشهای حل … قلمروی اجرای قانون سال ۷۶ با موضوع داوری مطرح در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ متفاوت است وقانون سال ۷۶ تنها مربوط به قراردادهای تجارت بین المللی …

[PDF]قواعد داوری بین المللی سوئیس ) قواعد سوئیس – Swiss …

۱۲ خرداد ۱۳۹۱ – هزینــه هــای داور اضطــراری بیــن ۲۰۰۰ تــا CHF 20000. خواهـد بـود. ایـن هزینـه هـا تنهـا ممکـن اسـت در شـرایط … بعنـوان پیـش. پرداخــت هزینــه هــا آزاد شــود. ۳٫ دستورالعمل در نشانی اینترنتی www.swissarbitration.com در دسترس می باشد. ۴۴ …. اتاق صنعت، تجارت و خدمات ژنو c/o Geneva Chamber of Commerce, Industry …

قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم …

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ – تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوریدسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۲۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۴ دانلود مقاله داوری بازرگانی بین المللی دانلود مقاله حقوق حاکم بر ماهیت دعوی دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت …

معرفی گرایش های حقوق – کنفرانس ملی پژوهش در فقه،حقوق و …

۵ دی ۱۳۹۶ – حقوق تجارت بین‌الملل از قواعدی بحث می‌کند که بر روابط تجاری فرامرزی و شیوه‌ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن حاکم است. در تقسیم‌بندی کلی مباحث مطرح در این رشته به سه حوزه‌ی : ۱ـ قراردادهای تجاری بین المللی ۲ـ داوری تجاری بین‌المللی ۳ـ ورشکستگی بین‌المللی قابل تقسیم‌بندی است. حقوق جزا و جرم شناسی. حقوق جزا …

داوری تجاری بین المللی | زبان

۱ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: pdf. حجم فایل: ۴۹۲ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۸٫ دانلود مقاله رشته حقوق. داوری تجاری بین المللی. مترجم: محسن محبی. چکیده: داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا …

اطلاعیه ها – کانون وکلای دادگستری زنجان

مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA به عنوان شبکه جهانی اساتید، داوران و حقوق دانان، موسسه مطالعات حقوق بین الملل گروسیوس هلند و دانشگاه لیدن Leiden university با همکاری … I. معاهدات بین المللی. II. مکانیسم های حل و فصل اختلافات فراملی. III. پرونده¬های با ماهیت بین¬المللی نزد دادگاه¬های داخلی. IV. تنظیم دفاعیات در روند دادرسی دیوانهای …

داوری بین المللی | مقاله رایگان

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۳۸ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۶۲٫ دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی. داوری بین المللی. مزایای داوری. داوری نسبت به روشهای حل اختلاف دادگاهها مزایایی دارد: ۱-سرعت بیشتر پرونده. ۲-ارزانتربودن داوری. ۳-درداوری طرفین می توانند محدوده اختیارات داور …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *