دانلود کاملترین فایل ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

Published on Author adminLeave a comment

ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

هدف از این پایان نامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)
بازدید ها ۱۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴۶۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۵۳

ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

چکیده
اطلاع یابی درمحیط وب فرایندی پیچیده و چند وجهی است و عوامل ریز و درشت متعددی برموفقیت یا شکست آن تاثیر میگذارد. آنچه در این تحقیق آمد درآمدی بر نه یک بلکه چندین مبحث مفصل درحوزه بازیابی اطلاعات در وب بود. به رغم اهمیت انکار ناپذیر این عوامل هنوز دانش موجود در این زمینه بسیار محدود است. بویژه مجهولات موجود پیرامون عوامل مرتبط با کاربران به مراتب بیش از معلومات موجود میباشد. این حوزه پژوهشی هنوز مراحل مقدماتی خود را سپری میکند و زمینه های پژوهشی فراوانی پیش روی محققان وجود دارد. برای بهبود شرایط نه چندان مساعد حاکم بر فرایند بازیابی اطلاعات در وب لازم است همکاری و تعاملی مستمر بین متخصصان رایانه و کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی وجود داشته باشد. خوشبختانه در حال حاضر در گروههای پژوهشی این حوزه درکشورهای مختلف این مساعدت به نحو فزاینده ای رو به گسترش است.
بازیابی اطلاعات در وب زمانی موفق خواهد بود که دانش موجود درباره رفتارهای اطلاع یابی کاربران گسترش یابد و از سوی دیگر نظامهای بازیابی کاربر پسندتر در اختیار افراد قرار گیرد. همانطورکه گفته شد اکنون در بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزشی دنیا کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی با کادر آموزشی این مراکز در بهبود سواد اطلاعاتی کاربران وب میکوشند. روشهای اطلاع یابی در وب و چگونگی تحلیل و ارزیابی منابع الکترونیکی جزء مباحث عمده دراین فرایند محسوب میشود.تعداد کاربران و جستجوگران وب هر روز بیشتر میشود و بازیابی اطلاعات از این محیط بیش از گذشته در زندگی روزمره افراد اهمیت مییابد. اطلاع یابی در وب در حال حاضر با چالشهای متعددی مواجه است و گذر از این چالشها نیازمند یافتن راهکارهایی درخصوص تسهیل و تسریع فرایند جستجو برای عموم کاربران است. این امربیش از آنکه نیازمند طراحی و ساخت ابزارهای کاوش پیچیده تر باشد ، مستلزم شناخت بیشتر از جنبه های کاربرمدار این فرایند است
در بیشتر موارد ذکر شده در پرسشنامه، نظرات کتابداران و متخصصان فناوری اطلاعات نزدیک به هم میباشد.
امروزه، یکی از مهمترین موضوعات در زمینه مدیریت اطلاعات، مسئلهای است که از آن به عنوان «اضافه بار اطلاعات» یاد میشود. با ظهور اینترنت اهمیت اضافه بار اطلاعات دو چندان شده است. این پژوهش به بررسی نظرات متخصصین اطلاع رسانی در مورد اضافه بار اطلاعاتی وب جهت ارائه راهکارهای بهتر و مناسبتر برای رفع و کنترل اضافه بار اطلاعاتی وب، میپردازد. در این پژوهش که جامعه آن کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی عضو گروه بحث دانشگاه فردوسی مشهد است از دو روش تحلیل محتوا و روش پیمایشی استفاده شده و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه مبتنی بر وب می باشد. همچنین به منظور پربارتر بودن پژوهش نظرات متخصصین فناوری اطلاعات نیز جویا شد.
با توجه به نتایج پژوهش، نظرات متخصصین اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات در بسیاری موارد نزدیک به یکدیگر بوده‎اند. از نظر هر دو گروه وجود اطلاعات تکراری، وجود اطلاعات غلط و نادرست، وجود اطلاعات بیربط از دید کاربر، وجود اطلاعات بی ارزش از دید کاربر از مهمترین عوامل ایجاد اضافه بار اطلاعاتی هستند. بسیاری از آنان معتقد بودند که اضافه بار اطلاعاتی در زمانی که فعالانه به دنبال موضوع مورد جستجوی خود هستند رخ میدهد.
اتلاف وقت، تأخیر در تصمیم گیری، خستگی اطلاعاتی و اتلاف هزینه از مهمترین اثرات اضافه بار اطلاعاتی از دیدگاه هر دو گروه هستند. همچنین آنان عوامل ابزاری مانند وجین و حذف اطلاعات غیر مرتبط، استفاده از محیطهای رابط کاربری مناسب در بازیابی اطلاعات، استفاده از راهنماهای موضوعی و زبانهای کنترل شده، استفاده از فیلترینگ و کنترل راههای شیوه های دریافت اطلاعات، استفاده از سیستمهای خبره و هوشمند مانند سیستمهای پیشنهاد دهنده و هم عوامل سازمانی مانند دقت در ورود اطلاعات، آموزش مهارتهای فنی و علمی افراد در بازیابی اطلاعات ارزشمند، توسعه استانداردهای ذخیره و بازیابی اطلاعات را در کنترل و رفع اضافه بار اطلاعاتی مؤثر دانستهاند. در این پژوهش نیز مشخص شد که بین برخی مشخصات دموگرافیک افراد نظیر سن ، جنس، نوع کتابخانه ای که افراد در آن مشغول به کارند و برخی عوامل و اثرات اضافه بار اطلاعاتی رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها : اضافه بار اطلاعاتی، وب، متخصصین اطلاع رسانی، سرریز اطلاعات
اهمیت و ارزش تحقیق
دنیای اینترنت سهم عمده ای از جنبههای مختلف فعالیتهای علمیبشر را به خود اختصاص داده است. اطلاعات در اینترنت در هزاران سایت و به شکلهای مختلف ذخیره میشود و باعث به وجود آمدن سر ریز اطلاعات یا اضافه بار اطلاعاتی میشود به طوریکه دسترسی به اطلاعات مطلوب را با چالشهایی روبه رو میسازد. امروزه مشکل حجم زیاد اطلاعات به صورت وسیعی شناخته شده است. زندگی در جامعه اطلاعاتی سبب شده است افراد توسط اطلاعاتی که حتی در جستجوی آنها نیستیند بمباران شوند. همه ما توسط افزایش شمار منابع اطلاعاتی احاطه شدهایم. موفقیتها و پیشرفتهای علمیدر گرو یافتن اطلاعات معتبر و صحیح در زمان مورد نیاز که هدف اصلی هر پژوهشگر و جستجوگر در اینترنت است، میباشد.
مطمئناً کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی که سازماندهی اطلاعات از مهمترین وظایف آنها محسوب میشود از افراد مهمی هستندکه به ساماندهی حجم وسیع اطلاعات بویژه در محیط وب میپردازند که در این بین تعدیل و کنترل اضافه بار اطلاعاتی از وظایف مهم آنها محسوب میشود. آگاهی از نظرات و دیدگاههای این افراد در مورد مفهوم اضافه بار اطلاعاتی در وب ، عوامل موثر در ایجاد آن ، اثرات و پیامدهای آن، رفع و برطرف سازی ،کنترل و تعدیل اضافه بار اطلاعاتی وب منجر به برداشته شدن گامهای مهمی مانند برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح که این نیز به نوبه خود سبب پیشرفت در زمینه طراحی بسیاری از پایگاههای اطلاعاتی، وب سایتها مانند وب سایتهای دانشگاهها و سازمانهاو… ،دسترسی به اطلاعات مطلوب در زمان مطلوب ، بالا رفتن کیفیت تصمیم کاربران، کاهش هزینه های کاربران و مصرف کنندگان اطلاعات، جلوگیری از دوباره کاریها و… خواهد شد.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه ۱
۱-۱ شرح و بیان مساله پژوهشی ۲
۱-۲ اهمیت و ارزش تحقیق ۴
۱-۳ کاربرد نتایج تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱هدف اصلی ۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۶
۱-۵ سوالات پژوهش ۶
۱-۵-۱ سوال اصلی ۶
۱-۵-۲ سوالات فرعی ۶
۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق ۷
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۷
۱-۶-۱-۱ مفهوم اضافه بار اطلاعاتی در وب ۷
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۸
۱-۶-۲-۱ ایجاد اضافه بار اطلاعاتی در وب ۸
۱-۶-۲-۱ ایجاد اضافه بار اطلاعاتی در وب ۸
۱-۶-۲-۲ تاثیر اضافه بار اطلاعاتی در محیط وب ۹
۱-۶-۲-۳ کنترل اضافه بار اطلاعاتی در وب ۹
۱-۶-۲-۴ مواجه شدن فرد با اضافه بار اطلاعاتی در وب ۱۰
۱-۶-۲-۵ تعدیل اضافه بار اطلاعاتی در وب ۱۰
۱-۷ خلاصه فصل ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۲
۲-۱ مبانی و رویکردهای نظری ۱۳
۲-۱-۱ مفهوم اضافه بار اطلاعاتی ۱۵
۲-۱-۲ عوامل موثر بر ایجاد اضافه بار اطلاعاتی ۱۸
۲-۱-۲-۱ اشخاص ۱۸
۲-۱-۲-۲ فنآوری ۱۸
۲-۱-۲-۳ سازمان ۱۹
۲-۱-۲-۴ ویژگی اطلاعات ۱۹
۲-۱-۳ عوامل موثر بر ایجاد اضافه باراطلاعاتی وب ۲۰
۲-۱-۳-۱ فقدان ساختار واحد و استاندارد برای ذخیرهسازی و انتشاراطلاعات ۲۰
۲-۱-۳-۲ عدم ثبات در منابع اینترنتی ۲۱
۲-۱-۳-۳ تغییر نشانی منابع ۲۱
۲-۱-۳-۴ مشکلات ناشی از موتورهای جستجو ۲۱
۲-۱-۴ تاثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران ۲۳
۲-۱-۴-۱ تأثیر بر سلامت جسمی ۲۳
۲-۱-۴-۲ تأثیر بر سلامت روانی ۲۴
۲-۱-۴-۳ تأثیر بر جامعه ۲۴
۲-۱-۴-۴ تأثیربر هزینههای اقتصادی و زمانی ۲۵
۲-۱-۴-۵ تأثیربر سیستمهای اطلاعاتی ۲۵
۲-۱-۴-۶ تأثیر بر سازمان ۲۶
۲-۱-۵ عوامل موثر بر کنترل اضافه بار اطلاعاتی وب ۲۶
۲-۱-۵-۱ تصفیه ۲۶
۲-۱-۵-۲ تلخیص ۲۷
۲-۱-۶ عوامل مؤثر بر کنترل اضافه بار اطلاعاتی وب ۲۷
۲-۱-۶-۱ فرامتن ۲۷
۲-۱-۶-۲ فراپیوندها ۲۸
۲-۱-۶-۴ گوفرها ۲۹
۲-۱-۶-۵ محیط رابط کاربر ۳۰
۲-۱-۶-۶ استفاده از عوامل هوشمند ۳۱
۲-۱-۶-۷ واژگان کنترل شده ۳۲
۲-۱-۶-۸ وب ۲ ۳۲
۲-۱-۶-۸-۱ آر اس اس ۳۳
۲-۱-۶-۸-۲ وبلاگ ۳۳
۲-۱-۶-۸-۳ ویکی¬ها ۳۴
۲-۱-۶-۸-۴ پادکست¬ها ۳۴
۲-۱-۶-۸-۵ شبکههای اجتماعی ۳۴
۲-۱-۶-۸-۶ ردهبندی مردمی ۳۵
۲-۱-۶-۸-۷ فناوری تلفیقی وب ۲ ۳۶
۲-۱-۶-۹ حلقه ها ۳۶
۲-۱-۶-۱۰ فناوری فشار ۳۷
۲-۱-۶-۱۱ درگاه ۳۷
۲-۱-۷ عوامل موثر بر مواجه با اضافه بار اطلاعاتی ۳۸
۲-۱-۷-۱ عوامل مرتبط با نظام بازیابی و امکانات آن ۳۸
۲-۱-۷-۲ عوامل مرتبط با کاربر ۳۸
۲-۱-۷-۳ عوامل مرتبط با موضوع جستجو ۴۰
۲-۱-۷-۴ سایر عوامل مثل محیط جستجو،نوع کامپیوتر و نرمافزار و غیره ۴۱
۲-۱-۸ رویکردهای موثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی ۴۱
۲-۱-۸-۱ موتورهای جستجو ۴۲
۲-۱-۸-۲ استفاده از دایرکتوریها ۴۳
۲-۱-۸-۳ استفاده از روشهای جستجوی مناسب ۴۴
۲-۱-۸-۴ استفاده از نرمافزارهای هوشمند ۴۴
۲-۱-۸-۵ وب معنایی ۴۴
۲-۱-۸-۶ استفاده از طرحهای ردهبندی ۴۵
۲-۱-۸-۷ فهرستهای وبی ۴۶
۲-۱-۹عوامل موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی ۴۶
۲-۱-۹-۱ رویکردهای نمایه سازی درمحیط وب ۴۶
۲-۱-۹-۲ مدیریت دانش در سازمان ۴۷
۲-۱-۹-۳ ارتباطات سازمانی ۴۸
۲-۱-۹-۴ استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ۴۸
۲-۱-۹-۵ سامانههای نرم افزاری ۴۹
۲-۲ مرورنوشتارها ۴۹
۲-۲-۱ پژوهشهای انجام شده در ایران ۴۹
۲-۲-۲ پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور ۵۳
۲-۲-۳ جمع بندی از پیشینه ۵۸
۲-۳ خلاصه فصل ۵۹
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ۶۰
۳-۱ روش پژوهش ۶۰
۳-۲جامعه پژوهش ۶۱
۳-۳-نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۶۱
۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات: ۶۱
۳-۵ روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۶۲
۳-۷ خلاصه فصل ۶۳
فصل چهارم: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ ویژ گی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۶۵
بررسی سوالات پژوهش ۷۰
۴-۲ سوال اول: عوامل مؤثر در ایجاد اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ ۷۰
۴-۳ سوال دوم: اضافه بار اطلاعاتی چه تاثیری بر کاربران آن، از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی دارد؟ ۷۲
۴-۴ سوال سوم: عوامل مؤثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ ۷۴
۴-۵ سوال چهارم: عوامل مؤثر در کنترل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ ۷۵
۴-۶سوال پنجم: چه عوامل فردی در مواجه شدن با اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی موثر است؟ ۷۷
۴-۷ :سوال ششم: راههای موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی چیست؟ ۷۹
۴-۸ سوال هفتم: بین اضافه بار اطلاعاتی و مشخصات دموگرافیک کاربران چه ارتباطی وجود دارد؟ ۸۰
۴-۹یافتههای جانبی ۱۰۳
۴-۹-۱ مشخصات جمعیت شناختی متخصصان فناوری اطلاعات وآی تی ۱۰۳
۴-۱۰ سوال کلی پژوهش ۱۴۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱عوامل مؤثر در ایجاد اضافه بار اطلاعاتی ۱۴۴
۵-۲ تاثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران ۱۴۶
۵-۳عوامل مؤثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی ۱۴۹
۵-۴ عوامل مؤثر در کنترل اضافه بار اطلاعاتی ۱۵۱
۵-۵ عواملی فردی در مواجه شدن با اضافه بار اطلاعاتی ۱۵۲
۵-۶ راههای موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی ۱۵۴
۵-۷- ارتباط بین مشخصات دموگرافیک کتابداران ومتخصصین اطلاع رسانی و نظرات آنها در مورد اضافه بار اطلاعاتی ۱۵۶
۵-۸ نتیجه گیری کلی ۱۶۶
۵-۹ محدودیتهای تحقیق ۱۶۷
۵-۱۰ پیشنهادها و رهنمودهای پژوهش ۱۶۷
۵-۱۰-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۶۷
۵-۱۰-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۱۶۸
فهرست شکلها
شکل ۲-۱ مفهوم اضافه بار اطلاعاتی ۱۶
شکل ۴-۱ توزیع نمونه آماری بر حسب جنسیت متخصصان اطلاعرسانی ۶۵
شکل۴-۲ توزیع نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات متخصصان اطلاعرسانی ۶۶
شکل ۴-۳ توزیع نمونه آماری بر حسب رشته تحصیلی متخصصان اطلاعرسانی ۶۷
شکل ۴-۴ توزیع نمونه آماری بر حسب سن متخصصان اطلاعرسانی ۶۷
شکل ۴-۵ توزیع نمونه آماری بر حسب سابقه کار متخصصان اطلاعرسانی ۶۸
شکل ۴-۶ توزیع نمونه آماری بر حسب نوع کتابخانه ۷۰
شکل ۴-۷ توزیع نمونه آماری بر حسب بخش کتابخانه ۷۰
شکل۴-۸ عوامل مؤثر در ایجاد اضافه بار اطلاعاتی ۷۰
شکل۴-۹ تأثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران ۷۳
شکل ۴-۱۰عوامل مؤثر دررفع اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی ۷۴
شکل ۴-۱۱عوامل مؤثر دررفع اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی ۷۶
شکل ۴-۱۲ عوامل فردی در مواجه شدن با اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی ۷۸
شکل ۴-۱۳ عوامل مؤثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین کتابداری و اطلاع رسانی ۷۹
شکل ۴-۱۴ توزیع نمونه آماری بر حسب جنسیت متخصصان آی تی ۱۰۳
شکل ۴-۱۵ توزیع نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات متخصصان آی تی ۱۰۴
شکل ۴-۱۶ توزیع نمونه آماری بر حسب رشته تحصیلی متخصصان فناوری اطلاعات ۱۰۵
شکل ۴-۱۷ توزیع نمونه آماری بر حسب سن متخصصان فناوری اطلاعات ۱۰۵
شکل ۴-۱۸ توزیع نمونه آماری بر حسب سابقه کار متخصصان فناوری اطلاعات ۱۰۶
شکل ۴-۱۹ عوامل مؤثر در ایجاد اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین فناوری اطلاعات ۱۰۶
شکل ۴-۲۰ تأثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران اینترنت، از نظر متخصصین فناوری اطلاعات ۱۰۷
شکل ۴-۲۱ عوامل مؤثر دررفع اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین فناوری اطلاعات ۱۰۸
شکل ۴-۲۲ عوامل مؤثر در کنترل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین فناوری اطلاعات ۱۰۹
شکل ۴-۲۳ عوامل فردی در مواجه شدن با اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین فناوری اطلاعات ۱۱۰
شکل ۴-۲۴ رویکردهای موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی از نظر متخصصین فناوری اطلاعات ۱۱۱
فهرست جداول
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک جنسیت متخصصان اطلاعرسانی ۶۵
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات متخصصان اطلاعرسانی ۶۶
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی متخصصان اطلاعرسانی ۶۶
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک سن متخصصان اطلاعرسانی ۶۷
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه کار متخصصان اطلاعرسانی ۶۸
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک نوع کتابخانه ۶۸
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک بخش کتابخانه ۶۹
جدول ۴-۸ آزمون تک متغیری کلموگورف اسمیرنف برای میزان نرمال بودن دادههای کتابداران ۸۱
جدول ۴-۹ رابطه بین جنسیت کتابداران و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۸۱
جدول۴-۱۰ رابطه بین سن کتابداران و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۸۴
جدول ۴-۱۱ رابطه بین رشته تحصیلی و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۸۸
جدول ۴-۱۲ رابطه بین میزان تحصیلات کتابداران و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۹۱
جدول ۴-۱۳ رابطه بین سابقه کار کتابداران و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۹۵
جدول ۴-۱۴ رابطه بین نوع کتابخانه و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۹۹
جدول ۴-۱۵ توزیع آزمودنیهای فناوری اطلاعات به تفکیک جنسیت متخصصان آی تی ۱۰۳
جدول ۴-۱۶ توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلاتی فناوری اطلاعات ۱۰۴
جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی ازمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی متخصصان فناوری اطلاعات ۱۰۴
جدول ۴-۱۸ توزیع فرآوانی آزمودنیها به تفکیک سن متخصصان فناوری اطلاعات ۱۰۵
جدول ۴-۱۹ توزیع ازمودنیها به تفکیک سابقه کار متخصصان فناوری اطلاعات ۱۰۵
جدول ۴-۲۰ آزمون تک متغیری کلموگورف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن دادههای متخصصان فناوری اطلاعات ۱۱۲
جدول۴-۲۱ آزمون یومن ویتنی برای تعیین رابطه بین جنسیت متخصصان فناوری اطلاعات و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۱۱۲
جدول ۴-۲۲ رابطه بین سن متخصصان فناوری اطلاعات و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۱۱۷
جدول۴-۲۳ رابطه بین رشته تحصیلی متخصصان فناوری اطلاعات و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۱۲۳
جدول ۴-۲۴ رابطه بین میزان تحصیلات متخصصان فناوری اطلاعات و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۱۲۷
جدول ۴-۲۵ رابطه بین سابقه کار متخصصان فناوری اطلاعات و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۱۳۲
جدول ۴-۲۶ رابطه بین گرایش متخصصان فناوری اطلاعات و عناصر ذکر شده در پرسشنامه ۱۳۷

مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین وب – آپارات

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/z3AAXh هدف از این مبانی نظری ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع …

ارزیابی دیدگاه هاعقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب – …

۲ روز پیش – دانلود فایل دانلود فایل اصلیhttps://goo.gl/fAK7pM هدف از این پایان نامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و.

پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین وب – آپارات

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/fifW2B هدف از این پروپوزال ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با منابع …

ارزیابی دیدگاه هاعقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب – …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/fAK7pM هدف از این پایان نامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با …

پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار …

دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT) بازدید: ۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۳۱۸ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۴۸. هدف از این پروپوزال ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین …

۴ روز پیش – دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات. ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب. چکیده. دنیای اینترنت سهم عمده ای از جنبههای مختلف فعالیتهای علمیبشر را به خود اختصاص داده است. اطلاعات در اینترنت در هزاران سایت و به شکلهای مختلف ذخیره میشود و باعث به وجود آمدن سر …

پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب. هدف از این پروپوزال ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با منابع جدید می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات …

صنایع – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,صنایع,بررسی استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان,مبانی نظری بررسی استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان,پروپوزال بررسی استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل …

مدیریت – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,مدیریت,لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران,بررسی رابطه بین سرمایه فکری ومیزان کارایی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۹۱-۹۰,رابطه سبک های تصمیم گیری با هوش فرهنگی در کارکنان اداره بیمه,تعیین ارتباط بین الگوی مدیریت سایبرنتیک و خلاقیت کارکنان,رابطه بین هوش …

علوم انسانی – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,علوم انسانی,پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد,برنامه ریزی شهری,بیمه,تاریخ و ادبیات,تربیت بدنی,جغرافیا,حسابداری,حقوق,حمل و نقل,روانشناسی و علوم تربیتی,زبان های خارجی,علوم اجتماعی,علوم سیاسی,فلسفه و منطق,گردشگری و توریسم,مدیریت,معارف اسلامی,هنر و گرافیک,کتابداری,فقه،الهیات،معارف …

دانلود پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای | خدمات …

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ – üقومی به نام چپین به اصل تقسیم خطر اعتقاد داشتند و برای حمل کا لا ها به جای یک شناور از چند شناور استفاده می کردند ü üهامورابی پادشاه بابل به اصل مشارکت گروهی معتقد بودو خسارت وارده به بازرگانان را در اطراف شهر بابل جبران میکرد ü üقومی به نام کارتاژها ،معتقد بودند که خسارت وارده بر کشتی ویا محموله ای که …

طب هسته ای – فایلینا

تضمین محصولات. پرفروش ترین محصولات فروشگاه ساز فایلینا. بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک تجارت در تهران · مقاله کامل در مورد لیزر و کاربرد آن در صنعت · مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه · ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه کارون در استان چهار محال و بختیاری. پربازدیدترین محصولات.

در حافظه مصرف کننده – آوین

▶ ۰:۰۵

۱۳ بهمن ۱۳۹۴
در بسیاری از محیط های بازاریابی، مصرف کنندگان با مقادیر اضافی و سربار اطلاعات رو به رو هستند. ما برای … به طور مداوم از ما خواسته می شود تا تصمیماتی اتخاذ کنیم؛ تصمیماتی در …

فایل فان-فایل گستر

پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب · پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب. قیمت: ۵,۰۰۰ تومان.

دانلود ویدیوی پروپوزال ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین …

۲ روز پیش – دانلود فایل اصلی https://goo.gl/fifW2B هدف از این پروپوزال ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با منابع جدید می باشد اطلاع یابی درمحیط وب فرایندی پیچیده و چند وجهی است و عوامل ریز و درشت متعددی برموفقیت یا شکست آن تاثیر میگذارد. آنچه در این …

دانلود فیلم مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین …

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/z3AAXh هدف از این مبانی نظری ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع …

مقاله – یک سایت دانلود دیگر

پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب. نوشته شده در تاریخ آوریل ۱۹, ۲۰۱۸ توسط admin. دانلود مستقیم فایل به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت …

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

۳۰, ارزیابی پاسخ شمع منفرد مبدل حرارتی تحت بارهای حرارتی و سربار در خاک ماسه ای, سجاد عشقی ازاد, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, ۱۳۹۶-۱۱-۰۳ …… ۲۰۲۹, مقایسه دیدگاه مدیران ارشد صنعت نفت و متخصصان ارتباطات درباره ویژگی های روابط عمومی در بخش صنعت, مهدی علی اقدم, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات …

فروشگاه فایل ۲۰۱۸

پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب · پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب. قیمت: ۵,۰۰۰ تومان.

مرکز دانلود فایل نگارا | طرح جابر بن حیان درباره برگ ها – …

طرح جابر بن حیان مورد نظر دارای: – تیتر مربوط به طرح با طراحی زیبا و رنگی – مقدمه – فرضیه – شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات – مسئله – سوالات تحقیق که در متن به آن جواب داده می شود – چندین صفحه توضیحات در باره موضوع و مسئله طرح – با طرح های رنگی زیبا و جذاب – نمودار – نتیجه گیری – تشکر و قدردانی از معلم و مدیر – منابع

مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت الگوی ارزشیابی سیپ – …

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – درباره فرآورده های آموزشی اطلاعات جمع آوری نمایند یا دیگران را در این کار یاری دهند. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در رویکرد مبتنی بر مصرف کننده ارزشیابی برابر است با تعیین میزان مطلوب بودن یک فرآورده آموزشی. ۳ – الگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی بر متخصصان: در الگوهای ارزشیابی برخاسته از …

[DOC]EU SME Study – پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد …

امروزه سامانه‌های توصیه‌گر در زمینه‌های متنوعی از غربال کردن اخبار موجود در وب، متناسب با نیازها و خواسته‌های کاربر تا تجارت الکترونیکی، توصیه و پیشنهاد فیلم، …. در عصر جدید تکنولوژیبه دلیل وجود مشکل سربار اطلاعاتاستفاده از سامانه هایی که کاربران را در یافتن کالا و سرویس‌های مورد نظر یاری دهد امری ضروری به نظر می‌رسد .همانگونه …

رایانش ابری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به عنوان مثال آنچه یک ارائه‌دهندهٔ خدمات نرم‌افزاری رایانش ابری ارائه می‌کند، برنامه‌های کاربردی تجاری آنلاین است که از طریق مرورگر وب یا نرم‌افزارهای دیگر به کاربران ارائه می‌شود. نرم‌افزارهای کاربردی و اطلاعات، روی سرورها ذخیره می‌گردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی می‌مانند و کاربران نیازی …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ – پرتال جامع علوم …

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ(٩). ٣- ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﻟﻒ – ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺩﻟﺴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ. ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺩﺍﻧﺶ،. ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ،. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺍﻓﮑﺎﺭ، ﻋﻘﺎﻳﺪ، ﻃﺮﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻬﺎﻣﺎﺕ. ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ. ﻣﻠﻤﻮﺱ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ١- ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ.

[PDF]اصل مقاله (۱۰۲۲ K) – پژوهش اجتماعی

وقتی مصرف کننده مسئله ای را شناسایی کرد فرآیند جستجو را برای کسب اطلاعات در مورد محصولاتی که این مسئله را رفع کند آغاز. می کند (موون … این توصیه ها و تبلیغات شفاهی که اکثرا توسط افراد متخصص یا مصرف کنندگان قبلی آن کالا با. ویژگیهای موردنظر به ….. این باز نگریها، اطلاعات، دیدگاهها و ارزیابی هایی. درباره ی شرکت، …

تحقیق و پژوهش مراحل تولید سیمان – دانلود فایل

۲ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب. ۸ ساعت قبل. عنوان این مقاله : تحقیق و پژوهش مراحل تولید سیمان. این تحقیق در مورد مراحل تولید سیمان در ۴۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد و شامل مقدمه،تاریخچه،تعریف سیمان،مراحل تولید سیمان،انواع سیمان،سیمان پرتلند،سیمان …

[DOC]پاسخگوئی : هدف حسابداری و حسابرسی – دیوان محاسبات کشور

آیا شرکت به طور اثربخشی از واحد حسابرسی داخلی برای شناسایی، کنترل و ارزیابی پاسخگویی مدیریت نسبت به ریسکهای فناوری ، استراتژی ، حفاظتی و ریسکهای تجاری …… ۱۴- حجم زیادی از تماسها و تبادل دیدگاهها و عقاید میان اعضای اینتوسای وجود دارد. … گزارشات و انتشارات مرتب از طریق وب سایتها به اشتراک گذاشته می شوند.

هایلایت مو برای تابستان امسال چه رنگ هایی مد شده است؟ – …

۳ تیر ۱۳۹۶ – مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب · چگونه انگیزه بگیریم؟ ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب · پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب · قیمت بلیت مترو افزایش یافت+جدول قیمت ها · منابع پروتئین + میزان …

چگونه تلویزیون هوشمند ال‌جی را به‌روز کنیم؟ | وبلاگ رسمی ال …

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – تعداد دیدگاهها در این پست خبری به ۲۶۲ دیدگاه رسید و این نشانده علاقه مندی ایرانی ها به تلوزیونهای هوشمند و بروز رسانی انهاست با توجه به اینکه سایت رسمی ال جی ….. میخواستم بدونم با اپدیت مشکلی برای تلوزیون پیش نمیاد یه گزینه به اسم مدت زمان در اطلاعات نرم افزاری وجود داشت که مدت استفاده رو نوشته بود ۵۸۶۹ این …

[PDF]۳ -۶ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ – APCICT

ﻫﺎ. ی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری. ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ. ﻣﺮﻛﺰ. ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻗﻴﻘﻲ را. از. ﺟﻤﻠﻪ. ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن،. ﭼﻨﺪ دوره ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺎی. آﻧﻼﻳﻦ و ﺟﻠﺴﺎت. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ای … ﻫﺎ ﺗﻮ. ﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ،. ﻧﻪ. ﺗﻨﻬﺎ. درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ. ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ. ،. ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮای اﻳﺠﺎد رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در.

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب | حسن دانلود

حسن دانلود پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب فرمت فایل: power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۵۱ اسلاید فهرست مطالب o خطرات تهدیدکننده وب o روشهای … تحقیق درباره بررسی و ارزیابی امنیت اطلاعات در اینترنت فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: ۵۳ صفحه فهرستانواع تهدیدات نحوه حفاظت آشنائی با حملات …

[PDF]چاپ این مقاله – مجله مدیریت اطلاعات سلامت – دانشگاه علوم …

توسط ایندکس مجله – ‏مقالات مرتبط
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﻓﻨﺂوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ،. اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ،. ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ. اﺳﺖ. ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی. ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ، آﻣﻮزش، ﺗﺒﺎدل و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ی. آﻣﻮﺧﺘﻪ. ﻫﺎ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎزه ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ . ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ. : )۱٫ ﻣﺠﻠﻪ در وﯾﺮاﺳﺘﺎری، درج و ﯾﺎ ﻋﺪم درج ﻣﻘﺎﻻت آزاد اﺳﺖ . )۲٫ ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓﺘﯽ. ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ .ﺷﺪ. )۳٫ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ.

سیستم عامل توزیع شده | شرکت طراحی وب سایت – بهپردازان

ازین نظر DBA مسئولیت چندانی ندارد ، البته این به شرطی ست که قبلا متخصص امنیت شبکه مکانیزمهای امنیتی مناسب را جهت سرور پیش بینی کرده باشد. … کلیه اطلاعاتی که از حالت خام خارج شده و حاوی مطالب مهم و پخته شده به منظور استفاده از انواع مختلف می باشد را داده نامند و این داده ها حاصل برنامه های مختلف است که در سطح شبکه علمی …

مهم:اهمیت تبلیغات شفاهی:* نکته سئو – مرجع خرید رپورتاژ …

تبلیغات شفاهی معمولاً برای خدمات مهم تر از کالا ها تلقی می گردد . معمولا خدمات دارای ماهیتی تجربی هستند و از این رو ارزیابی آنها قبل از خرید مشکل می باشد. ویژگیهای خدمات ( از قبیل ناملموس بودن ، ناهمگن بودن و تفکیک ناپذیری تولید و مصرف) مشتریان را مجبور می سازد که برای ارزیابی قبل از خرید ، بیشتر به دیدگاه های دیگران توجه …

وبلاگ – صفحه ۱۲ از ۸۶ – شرکت سپید حساب ویرا

سپس مانده آخرسال حساب های دریافتنی اعم ازاسناد وحساب ها وحتی اسناد دریافتنی تنزیل شده ( یا می توان به طور دقیق در ظرف سال به متوسط حساب های دریافتنی دست یافت ) را …. نسبت بدهی به حقوق صاحب سهام اساساً یک نسبت اهرمی بوده و یکی از نسبتهای مالی است که در ارزیابی سلامت مالی شرکت به شدت مورداستفاده قرار می‌گیرد.

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب | کوه دانلود – …

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب: اطلاعات تخصصی بسیاری پیرامون پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب در این سایت به چشم می خورد. … پاورپوینت جامع و کامل درباره بررسی و ارزیابی هارمونیک ها فرمت فایل: power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۷۴ اسلاید فهرست مطالب: ۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها …

نامه ی بیست ونهم محمد نوری زاد به رهبر | وب سایت رسمی محمد …

۱۷ مهر ۱۳۹۲ – چند روز پیش که وزارت اطلاعات کار داشتم شما رو دیدم که بر روی بلوار نشسته اید و دو نفر از جوجه اطلاعاتی درو شما حلقه شومی زده بودند و با شما صحبت …… واما مطالبی که در باره این پیامبر /////// عرض می کنم به استناد قران وتقریبا کتب حدیث معتبر مسلمانان دو آتشه وتارخ نویسان ایضا مسلمان نقل می کنم وهیچ کدان از …

[PDF]ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩ

ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺳﺖ. … ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …… ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ. ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ …

مقالات برگزیده – چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

مدیریت ریسک پروژه¬های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس استاندارد PMBOK با رویکرد فازی- مطالعه موردی مرکز داده رسانه ملی. مولف /مولفین : مصطفی درجزی / مریم رضاپور نیاری. چکیده : اصول مدیریت ریسک بر اساس استاندارد PMBOK، فرآیند سیستماتیک شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک¬های یک پروژه در شرایط غیرقطعی …

اهمیت تبلیغات شفاهی: – دی سئو: -مقالات سئو -جذب مشتری- …

توضیحات و تفسیرهای مثبت از سوی مشتریان خشنود می تواند موجب افزایش خرید ها گردد و این در حالی است که توضیحات و تفاسیر منفی از سوی مشتریان ناخشنود می تواند به … همچنین «هرر» و همکارانش اظهار داشته اند که تبلیغات شفاهی موثرتر از منابع چاپی حاوی اطلاعات درباره محصول است، بنابراین، شرکتها به طور فزاینده ای کوشش می …

item (9065) – دانلود مقاله تحقیق پروژه

اینجانب شراره جهانشاه(۸۹۷۱۶۱) دانشجوی رشتهی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی دانشکدهی آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز اظهار می کنم … با ۷ نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت ۸۸% گزارش شده است.

فیلم: ارزیابی دیدگاه هاعقاید متخصصین درباره سربار …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/fAK7pM هدف از این پایان نامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با …

وبلاگ – صفحه ۱۳ از ۱۸ – Typology

۱۰ آذر ۱۳۹۳ – در عوض، این ابزارها مهارت های “نرم” از قبیل تیپ های شخصیتی، توانایی ها، سبک های زندگی یا ترجیحات را ارزیابی می کنند. …. شما خواسته است که ارزشیابی شخصیتی را انجام دهید، از وی بپرسید که نتایج این آزمون به چه شیوه ای در فرایند کلی استخدام استفاده می شود و مطمئن شوید که اطلاعات شما محرمانه باقی خواهند ماند.

مقاله مفهوم شناسی برون سپاری – کدپن

استراتژی برون سپاری علاوه بر مزایایی که دارد می تواند مانند بسیاری از روش ها و استراتژی های دیگر ریسک ها و زیان هایی برای سازمان به دنبال داشته باشد. تعریف برون سپاری. واژه برون … این واژه در پایان دهه۱۹۸۰ درباره مقاطعه کاری(پیمانکاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت،ابداع و به کار گرفته شد.اگرچه در گذشته بسیاری از خدمات …

عوامل موثر در مدیریت منابع انسانی – وبلاگ جامع مدیریت رسول …

وبلاگ جامع مدیریت رسول حسن زاده – خوش آمدید. … مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد ، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی در باره ارزش سهام جایزه دارند. … یک شرکت، اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده‌کنندگان بیرونی ارایه می‌دهد، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک‌ بر شاخص‌های ارزیابی، سود خالص و …

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های …

میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،۱۹۹۴،۶۹). … کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند …

Journal of Health Administration – مدیریت سلامت

مجله مدیریت سلامت مربوط به مقالات – مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی؛ سیاستگذاری سلامت سلامت در بلایا و فوریت ها ارزیابی فناوری سلامت – مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی؛ انفورماتیک پزشکی فناوری اطلاعات سلامت … بررسی کارکرد و اثربخشی تیم های کاری معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: دیدگاه مدیران و کارشناسان.

پاورپوینت مصاحبه بالینی – تشخیصی در روان شناسی – …

۸ مهر ۱۳۹۶ –   مقدمه توانایی اجرای یک مصاحبه بالینی  (Clinical Interriew) جامع نخستین و اساسی ترین گام در ارزیابی و درمان بیمار است. برای اجرای یک مصاحبه موثر و سلیس  ، متخصصان بهداشت روانی باید اصول اساسی و زیر بنایی فرایند را بدانند. بطور کلی مصاحبه دارای چهار بعد و پنج مرحله است.

دست نوشته ها – صفحه ۲ از ۲۲ –

راجع به این کتاب طاهره توضیحاتی را در وبلاگ قبلی اش ارائه کرده است. یووال نوح هراری … همان طور که با هم نواخته شدن دو نت متضاد موسیقی باعث تحول قطعه موسیقی می شود، اختلاف در افکار و ایده ها و ارزش ها ما را ملزم به تفکر و ارزیابی مجدد و نقادی می کند. ثبات بستر خشک …. البته من هم ادعای متخصص بودن را ندارم. صرفاً می خواستم این …

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب | کوه دانلود – …

{کوه دانلود} پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب فرمت فایل: power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۵۱ اسلاید فهرست مطالب o خطرات تهدیدکننده وب o روشهای … تحقیق درباره بررسی و ارزیابی امنیت اطلاعات در اینترنت فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: ۵۳ صفحه فهرستانواع تهدیدات نحوه حفاظت آشنائی با حملات …

نتیجه گیری – Google Sites

این نظامها می توانند در موارد ذیل به کتابدار مرجع کمک کنند: – گرد آوری، سازماندهی و ثبت نظام مند دانش آشکار و ضمنی کتابداران متخصص مرجع. … تشخیص انواع سؤالات متداول و منابع اطلاعاتی مختلف موجود در کتابخانه هایشان برای پاسخ به آن سؤا لات. …. به هر حال تفکر اخیر درباره استراتژی تجاری این نیاز را بر سازمان ها اعمال می کند که.

پاورپوینت عربی پیش دانشگاهی انسانی ,دانلود پاورپوینت …

پاورپوینت درس هفتم عربی سال چهارم انسانی(مفاعیل) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با … بیشتر بخوانید » …

سلوشن,تعمیراتی,نقشه,سامسونگ,هواووی,نوکیا,آیفون – دانلود …

سلوشن تعمیرات گوشی آیفون ۳Gs. مهر ۱۳, ۱۳۹۶ کتاب ، جزوه ۰. سلوشن تعمیرات گوشی آیفون ۳Gs سلوشن تصویری کامل حل مشکلات تمامی قسمت ها به همراه فیلم باز و بست گوشی … دریافت فایل. بیشتر بخوانید » …

[PDF]PDF: تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها | break

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ. ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد درﻣﻮرد … اﻣﮑﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎراﺗﺮ. · ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺬف … اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی. ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی.

اهمیت تبلیغ شفاهی: – فروش بک لینک و رپورناژ آگهی – …

همچنین “هرر” و همکارانش اظهار داشته اند که شعار تبلیغاتی بیشتر از چاپ منابع حاوی اطلاعات مربوط به محصول است، بنابراین شرکت ها به طور فزاینده ای تلاش می کنند تا از … ویژگی های خدمات (از جمله عدم موفقیت، ناهمگن بودن و تفکیک ناپذیری تولید و مصرف) باعث می شود که مشتریان را برای ارزیابی قبل از خرید، بیشتر به دیدگاه های …

آموزشی – آموزش از راه دور

در این رویکرد،که عبارت است از آنچه از سوی دانشگاه های باز به کار گرفته می شود، آموزش دیگر کار یک فرد نیست بلکه کار تیم هایی از متخصصان است. متخصصان رسانه ای ، متخصصان اطلاعاتی ، متخصصان طراحی آموزشی و متخصصان یادگیری برنامه ها برای اعزام بین شمار بالایی از یادگیرنده ها، که معمولاً در سرتاسر کشور پراکنده …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ﻮـﺑ. ده. ـﺳا. ﺖ. در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺪﻣﺖ، ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎدان ﺑﻨﺎم و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ،. ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز، ﮐﺜﺮت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺘﺎدان و. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، ارزش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرج از آن، …… اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﻬﺘﺮ. درﺑﺎره. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻫﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. و. ﮐﻞ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی. دوﻟﺖ و. دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ(از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ) ﮐﻪ. ﺑﺮای. ﻧﯿﻞ. ﺑﻪ. اﻫﺪاف. ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﻣﯽ. روﻧﺪ،. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. آﻧﻬﺎ. را. در. ارزﯾﺎﺑﯽ. درﺧﻮاﺳﺖ. ﻫﺎی.

از دنیای واقعی به دنیای مجازی دانشگاه ها |۱۷۳۵۰| بُت

از دنیای واقعی به دنیای مجازی دانشگاه ها (۱۷۳۵۰):دنیای واقعی. … در این سایت، بیش از ۱۰۰۰ ترجمه آثار برجسته پژوهشگران خارجی توسط متخصصین رشته های مختلف موجود می باشد که می توانید آن ها را با ترجمه های خود تطبیق نمایید. … دانلود رایگان پایان نامه آموزش مجازی دانلود آموزش مجازی تحقیق درباره آموزش مجازی تحقیق در مورد آموزش.

Ali Sekhavati, Author at وبلاگ علی سخاوتی – صفحه ۳۲ از ۵۸

با این فرضیات اولین نتیجه ای که خیلی ها می گیرند، سیاسی اجتماعی است. اوضاع خیلی خراب شده و جامعه نا امن است. گرسنگی منجر به دزدی می شود. و بعد خاطراتی چند از دزدیده شدن کیف زن همسایه یا کیسه نایلون حاوی گوشت فلانی یا عابر بانک شخص دیگری به دنبال می آید و همه حضار، نگرانیها و ترسشان از وضع موجود را بیان می کنند.

[PDF]بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه – پژوهشنامه …

توسط شعبانی – ‏۲۰۱۶
دورکاری نوعی فن آوری اطلاعاتی و ارتباطاتی است که به تنظیم کارهایی که به استفاده از رایانههای. شخصی، واژه پرداز ها، … موضوعی، سفارش و لغو از طریق اینترنت، انتخاب کتاب، مدیریت، ارزیابی روزنامهها و نشریات، نوشتن. پروژه، ایجاد پیش … این دو دیدگاه و یا به عبارت دیگر ابعاد و اجزای تعهد سازمانی در این دیدگاهها،. در مقابل یکدیگر …

نقش سایبر و فضای مجازی در جذب نوجوانان و جوانان به مسجد

۶ خرداد ۱۳۹۲ – این اطلاعات ، شامل دانش و آگاهی معادل توانایی انسان و بزرگترین سرمایه سازگاری او با دنیای جدید است. در حال حاضر وجود میلیون ها سایت و وبلاگ ها و.. در فضای مجازی که به مثابه درگاههای ارائه اطلاعات و پایگاهای آموزشی فرهنگی اجتماعی و.. در محیط اینترنت هستند، مانند یک مرکزآموزش و ارائه کننده خدمات اطلاعات مجازی …

حسابدار (accountant) – سیستم های اطلاعاتی حسابداری

حسابدار (accountant) – سیستم های اطلاعاتی حسابداری – انجام امور حسابداری و حسابرسی شرکتها reza.bahmani_hesab@yahoo.com. … از یک دیدگاه ارتباط (MIS) و (AIS) ارتباط کل به جزء است (AIS) یکی از بخشهای تشکیل کننده (MIS) است که در تمام ویژگی ها و خصوصیات(MIS) را برخوردار است. هدفمند می باشد و دارای ورودی داده های …

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب | شکیلا دانلود – …

شکیلا دانلود پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب فرمت فایل: power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۵۱ اسلاید فهرست مطالب o خطرات تهدیدکننده وب o روشهای م. … پاورپوینت جامع و کامل درباره امنیت اطلاعات رمز بقاء در عصر اطلاعات فرمت فایل: power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: ۱۰۲ اسلاید فهرست: v حرکت …

بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان – حسابداری …

مدیران موفق و موثر. ارزیابی میزان موفقیت و موثر بودن هر مدیر، بر اساس دیدگاه‌ها و معیارهای رایج در سازمان صورت می‌پذیرد. … میزان موفقیت مدیر= پیش‌بینی + نحوه ارزیابی همکاری + مهارتها، نگرشها و انگیزه‌های … امروزه برخلاف گذشته، درباره مفاهیم بهره‌وری و سنجش عوامل موثر در بهره‌وری میان پژوهشگران جهانی اتفاق نظر زیادی ایجاد شده است.

تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها | dl3

خرید پکیج آموزشی تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها Do not know about تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها on this page. Read 20 تحقیق تجارت. … امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه های سربار و هزینه های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی. · افزایش سرمایه گذاری و …

سازماندهی و سازمان – وزارت صنعت، معدن و تجارت

۹ بهمن ۱۳۸۷ – با توجه به این موارد ، سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی نقشها، روابط بین افراد، فعالیت ها، سلسله مراتب, هدفها و سایر ویژگیهای سازمان را تعیین …. مای‌ اسپیس (My Space): این سایت با امکان اشتراک عقاید و اطلاعات را در قالب شبکه‌ای باشاخه‌های مختلف تقسیم شده و گسترش یافته است .

تحقیق مدرسه باهاوس ۳۰ ص – دانلود فایل

۱۴ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲. ۲۲ ساعت قبل. عنوان این مقاله : تحقیق مدرسه باهاوس ۳۰ ص. مدرسه باهاوس ۳۰ ص. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار …

حسابداری مالی,اتوماسیون اداری,حقوق دستمزد,سازمان …

البته میزان ۴٫۲ ساعت کار در روز برای کسانی است که به طور نرمال و در ساعات کاری به طور موثر کار می کنند و از رضایت شغلی متناسبی برخوردار هستند و یا بنا به شرایط سازمانی کار امکان سربار و اتلاف بی مورد به آنها داده نمی شود و گرنه اگر عواملی مانند حال نداشتن، ارتباط های قهرآلود یا حسادت آمیز در محیط کار با همکاران، بحث های داغ و …

گفت‌وگوی ایسنا با استادیار دانشگاه تهران: دنیا ما را با پژوهش …

۳ مرداد ۱۳۹۴ – چنین مرجعیتی به خصوص باید در تمامی تاروپود معیارهای تعریف استاندارد علمی معتبر در حوزه‌های مختلف و نیز روند ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی خرد و کلان و تایید … دکتر صابری لازمه‌ خلق ایده‌های نو و نظریه‌های علمی تاثیرگذار را یادگیری علوم توسعه یافته و تعامل با متخصصان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف علمی در …

گفتگو : طعم تلخ خصوصی‌سازی

براساس این تعریف، قضاوت درباره خصوصی‌سازی پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد و چنان نیست که صرفاً بتوان آن را مبنای عواید ناشی از فروش و واگذاری‌ها، تعداد ….. با مدیران، مشتریان، متخصصین و دیگران صورت گرفته است، ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده براساس: دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری/ بازار، دیدگاه فرآیندهای داخلی و …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

یابد ۷۸۳۸٫ اطلاعاتی ۷۸۳۰٫ رسیدگی ۷۸۲۵٫ هزاران ۷۸۱۷٫ برخلاف ۷۷۸۸٫ سنگین ۷۷۸۶٫ سینما ۷۷۸۱٫ موظف ۷۷۷۷٫ نظیر ۷۷۷۷٫ متخصص ۷۷۷۶٫ کویت ۷۷۶۹٫ کوتاه ۷۷۶۷ …… شالوده ۶۲۰٫ جاسم ۶۲۰٫ توشه ۶۲۰٫ اسلو ۶۲۰٫ موتورهای ۶۲۰٫ ستادی ۶۲۰٫ مواقعی ۶۱۹٫ خلاص ۶۱۹٫ دیدگاهها ۶۱۹٫ سعه ۶۱۹٫ پیرمرد ۶۱۹٫ آوران ۶۱۹٫ تائید ۶۱۹٫ نصیری ۶۱۹٫

نرم اندروید آموزش زبان انگلیسی بالون – دانلود فایل

۳ شهریور ۱۳۹۶ – پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P) · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پاورپوینت تحقیقات …

فروشگاه محک کاربردی ترین نرم افزار حسابداری سوپرمارکت ها

۱۲ تیر ۱۳۹۶ – با استفاده از افزونه کالر آیدی محک می‌توانید فرآیند‌های طولانی تبادل اطلاعات بین اپراتورها و تماس گیرنده‌های متفرقه را کنترل کنید. …. کلاینت شبکه نرم‌افزار حسابداری: برای بسیاری از شرکتهای متوسط و بزرگ و حتی کوچک علاوه بر تعداد نیروی انسانی متعدد و متخصص و همچنین نرم‌افزارهای تخصصی، همیشه …

تحقیق اهمیت و انواع و مراحل برون سپاری و معرفی سازمان …

پیشینه تحقیق اهمیت و انواع و مراحل برون سپاری و معرفی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و … ۲-۱۵ عملکرد و ارزیابی عملکرد ۲۴ … طراحی روش های بهینه برون سپاری فعالیت های فن آوری اطلاعات (IT) در سازمان تربیت بدنی ( پایان نامه کارشناسی ارشد).

[PDF]IranHealth1394 Final Report Dr Larijani modified – مرکز …

۱۳ اسفند ۱۳۸۹ – ﻣﺮوری ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ. ۱۹٫ ﺑﺨﺶ دوم. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ. ۳۶٫ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم. : ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد. ۷۰٫ ۳-۱ (. وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ. ۷۰٫ ۳-۱-۱ (. ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺖ در ﺳﻼﻣﺖ. « Stewardship in health. » ۷۰٫ ۳ -۱ -۱ -۱ (. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن. ۷۰٫ ۳ -۱ -۱ -۲ (. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درون ﺑﺨﺸﯽ. (. ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، …

تحقیق و پژوهش در مورد طلاق – فایل مارکت

در گذشته کمتر درباره ی طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها به هم می خورد. مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق افزایش یافته است. زندگی اجتماعی شکلی پیدا کرده است که موجبات جدایی و تفرقه و از هم گسستن …

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب | حسن دانلود

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی امنیت وب. فرمت فایل: power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۵۱ اسلاید. فهرست مطالب. o خطرات تهدیدکننده وب. o روشهای مختلف تام ی ن امنیت وب. o SSL. o TLS. o SET. خطرات تهد ی دکننده وب. o با توجه به سادگی و گستردگی استفاده از مرورگرها و خدمات وب و راه اندازی سرورها، امنیت وب از پیچ ی دگی …

فصل سوم کتاب اندیشه های ثروت آفرین : اطلاعات ثروت … – شم …

با این حال درعصر اطلاعات مردم در باره داشتن اطلاعات زیادی و سرریز شدن از همین دارایی که می تواند آنها را ابر ثروتمند سازد شکایت دارند. طبقه بندی اطلاعات یکی از راه حل ها، برای مقابله با مشکل سربار شدن اطلاعات است. بدون طبقه بندی تمامی اطلاعات با هم برابر اند. من سالهاست که اطلاعات را طبقه بندی می کنم. میتوان اطلاعات را براساس یک …

بار سنگین نیروی انسانی بر دوش صنعت فولاد – دنیای اقتصاد

۵ دی ۱۳۹۴ – گروه بورس کالا: صنعت فولاد ایران حالا با نیمی از ظرفیت تولید خود که چیزی نزدیک به ۲۴ میلیون تن ارزیابی می‌شود مشغول به کار است. … سال دیگر باقی خواهد ماند این است که «باوجود نیروی کار زیادی که حالا در واحدهای فولادسازی وجود دارد، شرکت‌های فولادسازی توان استخدام نیروی کار متخصص و به روز را نخواهند داشت».

دانلود پروژه اتانازی “اخلاق حرفه ای” – MASTERIT

مهم ترین استدلال ها به نفع اتانازی عبارت اند از: درد شدیدی که افراد مبتلا به بیماری های لاعلاج تحمل می کنند، سربار شدن افرادی که قادر نیستند در فعالیت های طبیعی …. طبق این دیدگاه وقتی بیمار با اختیار خود تصمیم به مرگ می گیرد، پزشک باید از داوری درباره «کیفیت زندگی» بیمار خود امتناع کند؛ یعنی پزشک باید به درخواست …

صمیمانه – شیوه های علمی وعملی نظر سنجی با نگاه بومی ومحلی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ – ۴) ارزیابی پیامدها و نتایج سیاست‌ها و برنامه‌های اجراء شده در سطح شهر تهران. ۵) تقویت و فرایند حفظ مشتری در از طریق ارتقاء کیفیت خدمات و ارتقاء کمی خدمات متناسب با نیاز مردم. ۶) دسته بندی نیاز ها و خواسته های مختلف شهروندان در اقشار مختلف برحسب نواحی – محلات شهرداری. ۷) احصاء اولویت نیازهای شهروندان در سطح …

مرجع اطلاعات مدیریتی

مرجع اطلاعات مدیریتی – وبلاگی کامل و مرجع برای تمام علاقه مندان به علم مدیریت.

رضایت شغلی و بهره وری – قائمیه

وقتی می خواهیم درباره پزشک متخصصی قضاوت کنیم ، نمی پرسیم که چند عمل جراحی انجام داده است ، بلکه می پرسیم چند عمل موفق انجام داده است. بنابراین بهره …. هرچه مکانیسم های تبادل اطلاعات به نقاط تصمیم گیری بیشتر باشد و سیستم بازخور مناسبی برای ارزیابی نتایج تصمیمات وجود داشته باشد، عدم تمرکز نیز بیشتر خواهـــدشد.

Cloud Computing رایانش ابری – دنیای کامپیوتر سیستم

۲۳ مهر ۱۳۹۳ – گسترش شبکه‌ها و بیشتر شدن قابلیت‌های آن‌ها، متخصصان را به فکر طراحی شبکه‌هایی انداخته‌است که دسترسی اطلاعات در آن‌ها آسان‌تر و جامع تر است. فرض کنید که شما مدیر ….. و مثال آخر که می تواند یک مشت وب سرویس باشد برای جمع و جور کردن تصاویر، نقشه ها و اطلاعات جی پی اس برای ایجاد. یک سر صفحه در مرورگر …

سالروز صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی(ره) زندگی جهنمی …

۲۵ بهمن ۱۳۹۳ – خبرگزاری فارس: زندگی جهنمی سلمان رشدی پس از حکم امام/ سربار پرخرج مالیات‌دهندگان انگلیسی … حالا پس از گذشت نزدیک به ۲۲ سال از آغاز انتشار کتاب سلمان رشدی و صدور حکم تاریخی حضرت امام (ره) در مورد واجب بودن قتل این نویسنده هتاک، هول و هراس از حمله به مقدسات مسلمان چنان در قلب صهیونسیت ها و دشمان اسلام …

ژست جدید اعضای شورای شهر یاسوج برای عدم پاسخ به مردم: “من …

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ – آنها باید تلاش کنند تا اصلی‌ترین نیازها و اولویت‌های مطالبات عمومی شهر را شناسایی و با همکاری و کمک شهروندان در رفع آنها بکوشند، نه اینکه سربار شهرداری‌ها … آسفالت، خیابان‌ها، بهسازی پیاده‌روها، افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد مبلمان شهری از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توان از طریق آنها یک شهردار را ارزیابی کرد.

سوالات مصاحبه استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی | …

سلام بچه ها من دیروز مصاحبه بودم به ترتیب برای ۳ ظرفیت ۷ نفر اومده بودند به ترتیب نمرات دعوت میشدیم بریم داخل، مثل اینکه میخواستن نمرات برتر رو بردارند، چون …. ابتدا هم گفتن قرآن رو باز کن و بخون،خالا سوالات اول با سوالات شخصی درباره خودم و خانوادم و همسرم یکسری مشخصات کلی شون دیدگاه شون درباره اسلام و انقلاب اسلامی ازم …

مقاله در مورد برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن – مگ …

برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آنچکیده :تجربه ی استفاده از برون سپاری به عنوان یکی از موتی برتن گرایشات در مدیرییت منابع انسانی ترویج یافته است. … روش بردن سپاری یک رویکرد مدیریتی است که در تمام زمینه ها قابل استفاده است اما این روش ابتدا در فناوری اطلاعات استفاده شد و سپس در زمینه های دیگری از جمله …

مجموعه عکس پروفایل تلگرام ست و خاص – دانلود فایل

۳ شهریور ۱۳۹۶ – در این مجموعه بیش از ۶۰۰ عکس تلگرام ست که بیشتر مناسب زوج های عاشق میباشد فراهم شده است در بین این عکس ها ست های دوستی هم چند تایی وجود داره که میتونید از اونا برای ست کردن با دوستای صمیمیتون هم استفاده کنید این مجموعه فعلا با تخفیف ۲۰ درصدی عرضه میشه و قیمت ها در اینده ممکنه تغییر کنه و تخفیف هم …

وبلاگ مهندسی مدیریتICT – BLOGFA

۲ بهمن ۱۳۹۰ – وبلاگ مهندسی مدیریتICT – فن آوری اطلاعات و ارتباطات. … ۲ – هیچگاه دشنام ندهید. دشنام و ناسزاگویی مطلقاً ممنوع است، چون نشان می دهد که شما قادر نیستید برای بـیـان عقاید خودتان از واژه ها و لغات مناسب تری بهره بگیریـد. …. در طول زمان اشکال و ایده هایی درباره ارتباط بین مراحل استفاده از تکنولوژی تولید شده است.

بازاریابی اینترنتی چیست؟ – خرید رپورتاژ آگهی

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ – ۲-۴-۸ ارسال نمونه های بازرگانی برای بازاریابی: این نمونه ها دارای ارزش تجاری بوده و معمولاً به صورت موقت برای نمایش یا سبب سفارش و نشان دادن از قلمرو وگمرکی … برای تولید کننده های که زمینه اطلاعات کمی در مورد بازار خارجی و تجارت بین الملل داردف نماینده متخصص عرضه می کنند. … تحقیق و ارزیابی بازار صادرات :.

نمونه ترجمه متن حسابداری – ترجمه مقاله

تخصیص هزینه ها، تحلیل سوددهی گزینه های ممکن، ارزیابی های سرمایه گزاری بلند مدت، روش های بودجه بندی سنتی و اندازه گیری های عملکرد غیر مالی در هر روز از زندگی سازمان ها …. گروه های متخصص رقیب درون یک شرکت می توانند از اطلاعات مدیریت حسابداری برای کسب موقعیت بالاتر در رقابت های داخلی برای قدرت و منابع استفاده کنند.

مشاوره و طراحی سیستمهای مالی و حسابداری

۱۸ آبان ۱۳۹۶ – ۲- ارزیابی و تعیین مطلوبیت هریک از طرحها. ۳- گزینش یا انتخاب طرح مطلوب. ۴- طبقه بندی طرح ها و انتخاب بهترین آنها. ۵- تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته. شناسایی پروژه های سرمایه گذاری. اولین مرحله بودجه بندی سرمایه ای، شناسابی پروژه های بالقوه سرمایه گذاری است. در واحدهای بزرگ تجاری – تولیدی، این …

[PDF]چڪیده – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات – …

توسط زهرا تهوری – ‏۲۰۱۶
دورکاری، دورکاری در کتابخانه ها، دورکاری در مراکز اطالع رسانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. دورکاری در سازمان …. بازمهندسی سازمان ها در دهه ۱۹۸۰، و تفکر جدید درباره الگوهای زندگی و کار بود )بلیک،. ۱۹۹۹،ص ۵(. … جایگاه دوره صنعتی تمدن )موج دوم( به عصر اطالعات )موج سوم( و با ارائه دیدگاه »کلبه. الکترونیکی«، …

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی – مطالب دیکشنری های …

۱۰ آذر ۱۳۹۳ – برچسب ها: value added activity فعالیت ارزش افزوده value added costs هزینه های ارزش افزوده value added standard استاندارد ارزش افزوده value based ….. کسر جذب سربار underaudit کمتر از حد نصاب رسیدگی (حسابرسی ) کردن underestimate کمتر از واقع برآورد نمودن underlying accounting data اطلاعات اولیه …

اصول خرید و فروش در اینترنت و فروشگاه اینترنتی – انجمن …

۶ اسفند ۱۳۹۵ – یکی از امکاناتی که اینترنت در اختیار تجارت و بازرگانی قرار میدهد اطلاعات نسبتاً کامل و گستردهای است که در مورد هر کالا چه از نظر فنی و چه به لحاظ تجاری میتوان یافت. امکانی که در دنیای … ۱مدل B)۲(B دربرگیرنده همان عملیاتی است که درEDI انجام می شد یعنی تبادل اطلاعات، داده ها، ثبت سفارش، خرید و فروش و … همچنان وجود …

مدیریت بازاریابی – انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های …

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ – این سیستم ها درباره خواسته ها، رجحان ها و رفتار خریدار، جزئیات اطلاعاتی سریع و حیرت آوری در اختیار مدیریت شرکت قرار می دهند. … یک سیستم اطلاعات بازاریابی متشکل از افراد، تجهیزات و روشهای جمع آوری، دسته بندی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی وتوزیع اطلاعات ضروری به موقع و صحیح به کسانی است که در حیطه …

[PDF]اصل مقاله (۵۰۰ K)

توسط مدهوشی – ‏۲۰۱۲
۳۰ مهر ۱۳۹۰ – ﺗﺄ. ﺛﻴﺮ ﺑﺮون. ﺳﭙﺎری ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎی ﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و. اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮون. ﺳﭙﺎری ﻟﺰوﻣﺎً. ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ. ﻛﺎراﻳﻲ. در درازﻣﺪت ﻧﻤﻲ. اﻧﺠﺎﻣ. (ﺪ … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ی. ﺑﻠﻨﺪ ﻣ. ﺪت در ﺑﺎﻧﻜﺪاری آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ. درﺑﺎره ی. اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮون. ﺳﭙﺎری ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وری ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . آﻧﺎن. درﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮون.

تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها | dl3

۱۵ دی ۱۳۹۶ – خرید پکیج آموزشی تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها Do not know about تحقیق تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها on this page. Read 20 تحقیق … امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه های سربار و هزینه های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی. · افزایش سرمایه …

بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن | پایگاه خبری …

۱۵ تیر ۱۳۹۴ – مولفین: محمدحسین سلیمی پور (کارشناس ارشد مدیریت دولتی Sh1400@yahoo.com) و سید یوسف اکبری نسب (کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات … نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *